การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างครอบตัด)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนหรือกด CTRL + Z เพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณครอบตัดรูปภาพ คุณจะกำหนดพื้นที่ของรูปภาพที่ "มองเห็นได้" ด้วยการกำหนดมาสก์รูปร่างที่มองไม่เห็น มาสก์นี้จะเป็นอิสระจากตัวรูปภาพเองและคุณสามารถจัดตำแหน่งมาสก์บนรูปภาพใหม่ได้ หรือสามารถจัดตำแหน่งหรือปรับขนาดรูปภาพที่อยู่เบื้องหลังมาสก์ใหม่ได้

ตำแหน่งรูปภาพ

ตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดของรูปภาพหรือตำแหน่งของรูปภาพโดยสัมพันธ์กับรูปร่างมาสก์ที่มองไม่เห็น ออฟเซตจะกำหนดว่าจะย้ายรูปภาพโดยยึดตามด้านซ้าย ขวา บน หรือล่างของมาสก์รูปร่าง เลขจำนวนบวกจะย้ายขอบรูปภาพทางกึ่งกลางของรูปร่าง และเลขจำนวนลบจะย้ายขอบรูปภาพให้ห่างจากรูปร่าง

ความกว้าง      เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของรูปภาพที่แสดงอยู่ภายในมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ความสูง     เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของรูปภาพที่แสดงอยู่ภายในมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ออฟเซต X      เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพไปทางซ้ายโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนลบในกล่อง เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพไปทางขวาโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนบวกในกล่อง

ออฟเซต Y      เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพขึ้นโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนลบในกล่อง เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพลงโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนบวกในกล่อง

ตำแหน่งครอบตัด

ตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดของมาสก์รูปร่างหรือตำแหน่งของมาสก์รูปร่างให้สัมพันธ์กับแฟ้ม ตัวเลือก ความกว้าง และ ความสูง จะเปลี่ยนขนาดของมาสก์รูปร่าง ขณะที่ตัวเลือก ซ้าย และ บน จะเปลี่ยนตำแหน่งของมาสก์รูปร่างในแฟ้ม

ความกว้าง      เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ความสูง     เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ซ้าย      เมื่อต้องการเลื่อนมาสก์รูปร่างไปทางซ้ายในแฟ้ม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

บน      เมื่อต้องการเลื่อนมาสก์รูปร่างไปที่ด้านบนของแฟ้ม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×