การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างขนาด)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับรูปภาพของคุณทันที ซึ่งทำให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณได้โดยง่ายโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้ทันที จึงไม่สามารถที่จะคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บน แถบเครื่องมือด่วน สำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในตัวเลือกกล่องโต้ตอบหนึ่งได้หลายอย่างพร้อมกัน ตราบที่ระหว่างนั้นคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบอื่น

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ขนาดและการหมุน

ความสูง     เมื่อต้องการระบุความสูงที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างที่เลือก หรือรูปภาพ อื่น ๆวัตถุ ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าความสูง และความกว้าง จะเป็นขนาดของวัตถุที่ไม่เสมอ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถปรับความสูงเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิมของรูปร่าง รูปภาพ หรือ วัตถุอื่น ๆ โดยใส่เปอร์เซ็นต์ในกล่องความสูง ภายใต้มาตราส่วน ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว การตั้งค่าความสูง และความกว้าง เปลี่ยนสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง

ความกว้าง     เมื่อต้องการระบุความกว้างที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างที่เลือก หรือรูปภาพ อื่น ๆวัตถุ ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าความสูง และความกว้าง จะเป็นขนาดของวัตถุที่ไม่เสมอ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถปรับความกว้างเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิมของรูปร่าง รูปภาพ หรือ วัตถุอื่น ๆ โดยใส่เปอร์เซ็นต์ในกล่องความกว้าง ภายใต้มาตราส่วน ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว การตั้งค่าความสูง และความกว้าง เปลี่ยนสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง

การหมุน      เมื่อต้องการหมุนรูปร่างที่เลือก รูปภาพ หรือวัตถุ อื่น ๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ใส่ขนาดในหน่วยองศา (จากศูนย์การ 359) ที่คุณต้องการจะหมุนในกล่อง ตั้งค่าความสูง และความกว้าง จะเป็นขนาดของวัตถุที่ไม่เสมอ

มาตราส่วน

ความสูง     เมื่อต้องการระบุความสูงที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างที่เลือก รูปภาพ หรืออื่น ๆวัตถุ เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าความสูง และความกว้าง จะเป็นขนาดของรูปร่างไม่มี รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ เสมอ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถปรับความสูง โดยใส่นอนในกล่องความสูงของ ภายใต้ขนาด และหมุนได้ ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว การตั้งค่าความสูง และความกว้าง เปลี่ยนสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง

ความกว้าง     เมื่อต้องการระบุความกว้างที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างที่เลือก รูปภาพ หรืออื่น ๆวัตถุ เป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม ใส่ตัวเลขในกล่อง ตั้งค่าความสูง และความกว้าง จะเป็นขนาดของรูปร่างไม่ รูปภาพ หรือวัตถุแบบเสมอ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถปรับความกว้าง โดยใส่นอนในกล่องความกว้าง ภายใต้ขนาด และหมุนได้ ถ้ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว การตั้งค่าความสูง และความกว้าง เปลี่ยนสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว     เมื่อต้องการให้มีความสูง และตั้งค่าความกว้าง เปลี่ยนสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

สัมพันธ์กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ     เมื่อต้องการให้มีความสูง และความกว้าง เปอร์เซ็นต์ภายใต้มาตราส่วน จากคำนวณโดยยึดตามขนาดของรูปภาพต้นฉบับ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีเลือกรูปภาพ

มาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์ (PowerPoint เท่านั้น)    เมื่อต้องการให้เปอร์เซ็นต์ความสูง และความกว้าง ภายใต้มาตราส่วน ปรับปรุงโดยอัตโนมัติให้มีขนาดเหมาะสมที่สุดสำหรับการดูในการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีเลือกรูปภาพ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คลิกความละเอียดของจอภาพนิ่งของคุณในกล่องความละเอียด

ขนาดเดิม

ความสูง     แสดงความสูงของรูปภาพหรือรูปร่างเมื่อจะถูกแทรกลงในไฟล์ Office ของคุณ

ความกว้าง     แสดงความกว้างของรูปภาพหรือรูปร่างเมื่อจะถูกแทรกลงในไฟล์ Office ของคุณ

ตั้งค่าใหม่

ตั้งค่าใหม่     เมื่อต้องการเอาออกทั้งหมดขนาด หมุน และมาตราส่วนการเปลี่ยนแปลง และคืนค่า หรือรูปภาพ รูปร่าง อื่น ๆวัตถุ ไปเป็นขนาดเดิม คลิกปุ่มนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของรูปภาพต้นฉบับ รูปภาพสามารถขยายนอกเอกสารเมื่อคุณตั้งค่าใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×