การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างการหมุนสามมิติ)

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางแนวและเปอร์สเปคทีฟของรูปร่างที่เลือกไว้

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับรูปร่างของคุณทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนแปลงในกราฟิก SmartArt หรือรูปร่างของคุณโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้ทันที จึงไม่สามารถที่จะคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกการหมุนที่มีอยู่แล้วภายในหรือลักษณะแบบเปอร์สเปคทีฟ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การหมุน

แกน X, Y และ Z จะกำหนดแนวทาง (การหมุน) และตำแหน่งของกล้อง (มุมมอง) ซึ่งจะเรียกดูรูปร่าง X เป็นแกนนอน ในขณะที่ Y เป็นแกนตั้ง และ Z เป็นมิติที่สามของความลึก ค่าของแกนเหล่านี้จะถูกเพิ่มเติม และกล้องจะเริ่มหมุนตามค่า X แล้วค่า Y และสุดท้ายคือค่า Z เมื่อคุณใช้ปุ่ม "เขยิบ" เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า X, Y หรือ Z การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยสัมพัทธ์กับตำแหน่งปัจจุบันของกล้องเสมอ

รูปร่างสามแบบที่หมุนแสดงแกน X Y และ Z

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้การตั้งค่าการหมุนและเปอร์สเปคทีฟเป็นแบบเดียวกันกับแผนภูมิหรือกราฟิก SmartArt คุณสามารถคัดลอกการตั้งค่านี้จากกราฟิก SmartArt หรือแผนภูมิไปยังค่าอื่นได้

X      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนนอน ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ไปทางขวาหรือซ้ายได้

ซ้าย      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนน้อยลง ให้คลิกปุ่มนี้

ขวา      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Y      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนตั้ง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ขึ้นหรือลงได้

ขึ้น      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

ลด      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Z     ด้วยขนาดนี้จะยอมให้รูปร่างอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ารูปร่างอื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของแกน Z ให้ป้อนหมายเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

หมุนตามเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการลดตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

ทวนเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

เปอร์สเปคทีฟ     อธิบายว่าการย่อระยะ (ความลึกขึ้นอยู่กับการขยายใหญ่และการหดเล็ก) จะนำไปใช้กับรูปร่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงความลึกที่ปรากฏ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง จำนวนที่น้อยที่สุด (0) เท่ากับการใช้กล้องแบบขนาน และจำนวนที่มากที่สุด (120) จะทำให้เกิดเปอร์สเปคทีฟที่เกินจริงมากที่สุด คล้ายคลึงกับภาพที่ได้จากกล้องมุมกว้าง

จำกัดขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการลดการย่อระยะ ให้คลิกปุ่มนี้

ขยายขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการเพิ่มปริมาณการเขียนให้เห็นลึกเข้าไป ให้คลิกปุ่มนี้

ขัอความ

ทำให้ข้อความราบเรียบ     เมื่อต้องการป้องกันข้อความภายในรูปร่างไม่ให้เกิดการหมุนเมื่อคุณทำการหมุนรูปร่าง ให้คลิก ทำให้ข้อความราบเรียบ เมื่อมีการเลือกตัวเลือกนี้ ข้อความจะอยู่บนสุดของรูปร่างเสมอ เมื่อมีการล้างตัวเลือกนี้ ข้อความในรูปร่างจะเป็นไปตามพื้นผิวด้านหน้าของรูปร่างเมื่อหมุน

ตำแหน่งวัตถุ

ระยะจากพื้น     เมื่อต้องการย้ายรูปร่างไปด้านหลังหรือไปด้านหน้าในพื้นที่สามมิติ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ตั้งค่าใหม่     เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการหมุนสามมิติหรือเปอร์สเปคทีฟออกและคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกปุ่มนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×