การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างกล่องข้อความ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับของรูปร่างหรือกล่องข้อความ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในกล่องข้อความของคุณ รูปร่าง หรืออื่น ๆวัตถุ โดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปร่างและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

เค้าโครงข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง     เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งข้อความในรูปร่างเป็นแนวตั้ง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ทิศทางของข้อความ     เมื่อต้องการระบุการจัดแนวของข้อความในรูปร่าง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ปรับพอดีอัตโนมัติ

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ     เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของรูปร่างตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความภายในได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

อนุญาตให้ข้อความเกินขนาดรูปร่าง     เมื่อต้องการให้ข้อความในรูปร่างที่สูงกว่าการแสดงรูปร่างระหว่างขอบเขตของรูปร่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Excel รุ่นก่อนหน้าไม่รู้จักตัวเลือกนี้ และจะซ่อนล้นข้อความ

ระยะขอบภายใน

ระยะขอบภายในคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจเพิ่มหรือลดช่องว่างโดยใช้ตัวเลือกด้านล่างนี้

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ตัดข้อความในรูปร่าง     เมื่อต้องการให้ข้อความปรากฏในหลายบรรทัดภายในรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

คอลัมน์     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกปุ่มนี้

จำนวน     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง ให้ป้อนตัวเลขในกล่อง

ระยะห่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง ให้ป้อนตัวเลขในกล่อง

คอลัมน์ขวาไปซ้าย     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า คอลัมน์ของข้อความในรูปร่างเรียงจากขวาไปซ้าย ตัวเลือกนี้แสดงเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษาขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เค้าโครงข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง     เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งข้อความในรูปร่างเป็นแนวตั้ง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ทิศทางของข้อความ     เมื่อต้องการระบุการจัดแนวของข้อความในรูปร่าง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ปรับพอดีอัตโนมัติ

ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ     เมื่อต้องการปิดการปรับขนาดอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มนี้

ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน     เมื่อต้องการลดขนาดข้อความเพื่อให้พอดีกับรูปร่าง ให้คลิกปุ่มนี้

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ     เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของรูปร่างตามแนวตั้งเพื่อให้ข้อความอยู่ในรูปร่างนั้นได้พอดี ให้คลิกปุ่มนี้

ระยะขอบภายใน

ระยะขอบภายในคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจเพิ่มหรือลดช่องว่างโดยใช้ตัวเลือกด้านล่างนี้

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ตัดข้อความในรูปร่าง     เมื่อต้องการให้ข้อความปรากฏในหลายบรรทัดภายในรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

คอลัมน์     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกปุ่มนี้

จำนวน     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง ให้ป้อนตัวเลขในกล่อง

ระยะห่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของข้อความในรูปร่าง ให้ป้อนตัวเลขในกล่อง

คอลัมน์ขวาไปซ้าย     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า คอลัมน์ของข้อความในรูปร่างเรียงจากขวาไปซ้าย ตัวเลือกนี้แสดงเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษาขวาไปซ้าย

ด้านบนของหน้า

Word

เค้าโครงข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง     เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งข้อความในรูปร่างเป็นแนวตั้ง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ทิศทางของข้อความ     เมื่อต้องการกำหนดการวางแนวของข้อความในรูปร่าง ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

หมุนข้อความ     เมื่อต้องการเก็บข้อความในรูปร่างจากหมุนเมื่อถูกหมุนรูปร่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ปรับพอดีอัตโนมัติ

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ     เมื่อต้องการเพิ่มขนาดของรูปร่างตามแนวตั้งเพื่อให้ข้อความอยู่ในรูปร่างนั้นได้พอดี ให้คลิกปุ่มนี้

ระยะขอบภายใน

ระยะขอบภายในคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างหรือวัตถุ คุณอาจเพิ่มหรือลดช่องว่างโดยใช้ตัวเลือกด้านล่างนี้

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบซ้ายของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบขวาของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบบนของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ให้ป้อนตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ตัดข้อความในรูปร่าง     เมื่อต้องการให้ข้อความปรากฏในหลายบรรทัดภายในรูปร่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

คอลัมน์ขวาไปซ้าย     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า คอลัมน์ของข้อความในรูปร่างเรียงจากขวาไปซ้าย ตัวเลือกนี้แสดงเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษาขวาไปซ้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×