การจัดรูปแบบวัตถุหรือลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างการสะท้อน)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ รูปร่าง ข้อความ หรืออื่น ๆวัตถุ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบหนึ่งตัวเลือกพร้อมกันได้ ตราบใดที่คุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบอื่นในระหว่างนั้น

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นทั้งรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรือวัตถุอื่น และกล่องโต้ตอบได้พร้อมกัน

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการใช้หนึ่งใน ชุดรูปแบบการสะท้อนต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไป ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเลือก ค่าที่ตั้งไว้ จะทำให้ตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมดบนแท็บนี้ (โปร่งใส, ขนาด, ระยะห่าง และ ไม่ชัด) เปลี่ยนแปลงไป ค่าทั้งหมดเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เรียกใช้ลักษณะของการสะท้อนหลังจากนำ ค่าที่ตั้งไว้ ไปใช้ได้

ความโปร่งใส     เมื่อต้องการระบุระดับการมองเห็นของการสะท้อน ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบสนิท ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสเต็มที่)

ขนาด     เมื่อต้องการระบุขนาดของสะท้อน เลื่อนแถบเลื่อนขนาด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน หมายเลขสูง ขนาดที่มีขนาดใหญ่ของสะท้อน นี่คือค่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ นั้นจะถูกนำไปใช้กับ นั้นช่วงจาก 0% (ไม่มีการสะท้อน) ถึง 100% (วัตถุทั้งหมดจะแสดงผล)

ระยะห่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างของการสะท้อนจากวัตถุที่ถูกสะท้อน ให้เลื่อนแถบเลื่อน ระยะห่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน ยิ่งตัวเลขสูงขึ้นเท่าใด ระยะห่างของการสะท้อนจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ไม่ชัด     เมื่อต้องการระบุความไม่ชัดของการสะท้อน ให้เลื่อนแถบเลื่อน ไม่ชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน ยิ่งตัวเลขสูงขึ้นเท่าใด การสะท้อนจะยิ่งไม่ชัดมากขึ้นเท่านั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการสะท้อนออก ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิก ไม่มีการสะท้อน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×