การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างเส้นกรอบข้อความ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือข้อความ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบของคุณในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งอักษรศิลป์หรือข้อความ และกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ไม่มีเส้น     เมื่อต้องการทำให้เส้นโปร่งใสหรือไม่มีสี หรือเมื่อต้องการเอาสีเติมสำหรับเส้นออก ให้คลิกตัวเลือกนี้

เส้นทึบ     เมื่อต้องการเพิ่มสีและความโปร่งใสให้กับเส้น ให้คลิกตัวเลือกนี้

เส้นไล่ระดับสี     เมื่อต้องการเพิ่มไล่ระดับสีให้กับเส้น ให้คลิกตัวเลือกนี้

เส้นทึบ

สี     เมื่อต้องการเลือกสีเส้น คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านอักษรศิลป์ได้มากเท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อนคุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

เส้นไล่ระดับสี

สีที่กำหนดไว้     เมื่อต้องการเลือกสีเติมไล่ระดับสีภายในสำหรับเส้น คลิกสีที่กำหนดไว้ รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ชนิด     เมื่อต้องการระบุทิศทางที่จะใช้เมื่อวาดสีเติมไล่ระดับ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ชนิด ที่คุณเลือกจะกำหนด ทิศทาง ที่มีอยู่

ทิศทาง     เมื่อต้องการเลือกการไล่โทนสีของสีและเฉดคนละแบบ ให้คลิก ทิศทาง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ทิศทาง ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ชนิด การไล่ระดับสีที่คุณเลือก

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่สีเติมไล่ระดับถูกหมุนภายในอักษรศิลป์ ให้ใส่ค่าองศาที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือก แนว เป็น ชนิด

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบด้วยตำแหน่ง สี และค่าความโปร่งใส ค่าความโปร่งใสจะนำไปใช้กับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี แต่ไม่ใช่กับการเติมทั้งหมด จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีจะถูกใช้สร้างการไล่ระดับสีที่ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่เริ่มจากสีแดงไปเป็นสีเขียวแล้วสีน้ำเงิน คุณจำเป็นต้องเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสามจุด แต่ละจุดสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่แสดงขึ้นในมุมของอักษรศิลป์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่เป็นเชิงเส้น

รายการจุดเปลี่ยน     สีเติมไล่ระดับประกอบขึ้นจากจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีหลายจุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้ครั้งละหนึ่งจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีเท่านั้น เมื่อคุณคิดจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไขในรายการ ตัวเลือกสี ตำแหน่ง และความโปร่งใสจะส่งผลต่อการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีนั้น

เพิ่ม     เมื่อต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก เพิ่ม แล้วตั้งค่า ตําแหน่งหยุดสี และ ความโปร่งใส ที่คุณต้องการ

การเอาออก     เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสี คลิกการหยุดตัวเลข ในรายการที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว คลิกเอาออก

ตำแหน่งหยุด     เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งของการเปลี่ยนสีและโปร่งใสในการไล่ระดับ ให้ย้ายแถบเลื่อน ตำแหน่งหยุด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับแถบเลื่อน

สี     เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับการไล่ระดับสี คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถผ่านได้มากเท่าใดที่ ตำแหน่งหยุด ที่ระบุ ให้เลื่อนตัวเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน คุณอาจปรับเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×