การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างสีเติมข้อความ)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเติมจะหมายถึงการเติมภายในอักษรศิลป์หรืออักขระ

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือข้อความ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบของคุณในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งอักษรศิลป์หรือข้อความ และกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ไม่เติม     เมื่อต้องการทำให้อักษรศิลป์โปร่งใสหรือไม่มีสี หรือเมื่อต้องการเอาการเติมออกจากอักษรศิลป์ ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมแบบทึบ     เมื่อต้องการเพิ่มสีและความโปร่งใสให้กับอักษรศิลป์ ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมไล่ระดับ     เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมไล่ระดับสีลงในอักษรศิลป์ ให้คลิกตัวเลือกนี้

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว     เมื่อต้องการใช้รูปเป็นการเติมให้กับอักษรศิลป์หรือเพิ่มพื้นผิวให้กับอักษรศิลป์ ให้คลิกตัวเลือกนี้

สีเติมแบบทึบ

สี     เมื่อต้องการเลือกสีให้กับรูปร่าง คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านอักษรศิลป์ได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

สีเติมไล่ระดับ

สีที่กำหนดไว้     การเลือกสีเติมไล่ระดับสีที่มีอยู่แล้วภาย คลิกสีที่กำหนดไว้ รูปปุ่ม แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ชนิด     เมื่อต้องการระบุทิศทางที่จะใช้เมื่อวาดสีเติมไล่ระดับ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ ชนิด ที่คุณเลือกจะกำหนด ทิศทาง ที่มีอยู่

ทิศทาง     เมื่อต้องการเลือกการไล่โทนสีของสีและเฉดคนละแบบ ให้คลิก ทิศทาง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ ทิศทาง ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับ ชนิด การไล่ระดับสีที่คุณเลือก

มุม     เมื่อต้องการระบุมุมที่สีเติมไล่ระดับถูกหมุนภายในอักษรศิลป์ ให้ใส่องศาที่คุณต้องการ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือก แนว เป็น ชนิด

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีประกอบด้วยตำแหน่ง สี และค่าความโปร่งใส ค่าความโปร่งใสจะนำไปใช้กับจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี แต่ไม่ใช่กับการเติมทั้งหมด จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีจะถูกใช้สร้างการไล่ระดับสีที่ไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่เริ่มจากสีแดงไปเป็นสีเขียวแล้วสีน้ำเงิน คุณจำเป็นต้องเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสามจุด แต่ละจุดสำหรับแต่ละสี หรือถ้าคุณต้องการสร้างการไล่ระดับสีที่แสดงขึ้นในมุมของอักษรศิลป์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้จุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีเพื่อสร้างการไล่ระดับสีที่ไม่เป็นเชิงเส้น

Stop list     สีเติมไล่ระดับประกอบด้วยจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีหลายๆ จุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนได้แค่ครั้งละหนึ่งจุดเท่านั้น เมื่อคุณคลิกจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีที่คุณต้องการแก้ไขในรายการ ตำแหน่ง สี และตัวเลือกความโปร่งใสจะสะท้อนถึงการตั้งค่าปัจจุบันของจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสีนั้น

เพิ่ม     เมื่อต้องการเพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี ให้คลิก เพิ่ม แล้วตั้งค่า ตําแหน่งหยุดสี และ ความโปร่งใส ที่คุณต้องการ

การเอาออก     เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสี คลิกการหยุดตัวเลข ในรายการที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว คลิกเอาออก

ตำแหน่งหยุด      เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งของการเปลี่ยนสีและโปร่งใสในการไล่ระดับ ให้ย้ายแถบเลื่อน ตำแหน่งหยุด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับแถบเลื่อน

สี     เมื่อต้องการเลือกสีที่ใช้สำหรับการไล่ระดับสี คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' ทางแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยน สีที่ไม่ได้อยู่ในสีของธีม คลิกสีเพิ่มเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการบนแท็บมาตรฐาน หรือผสมสีของคุณเองบนแท็บกำหนดเอง สีแบบกำหนดเอง และสีบนแท็บมาตรฐาน ไม่ได้รับการอัปเดถ้าคุณเปลี่ยนแปลงเอกสารธีม ในภายหลัง

โปร่งใส      เมื่อต้องการระบุว่าคุณต้องการมองผ่านอักษรศิลป์ที่ ตำแหน่งหยุด ที่ระบุมากเท่าใด ให้เลื่อนตัวเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

พื้นผิว     เมื่อต้องการเลือกพื้นผิวที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แทรกจาก

แฟ้ม     เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ให้คลิกปุ่มนี้แล้วระบุตำแหน่งของรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม คลิกสองครั้งรูปภาพเพื่อแทรกรูปภาพ

คลิปบอร์ด     เมื่อต้องการวางรูปภาพจากคลิปบอร์ดหรือจากโปรแกรมอื่น ให้คัดลอกรูปภาพ จากนั้นให้คลิกปุ่มนี้

ภาพตัดปะ     เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ ให้คลิกปุ่มนี้ แล้วในกล่อง ค้นหาข้อความ ให้พิมพ์คำที่อธิบายคลิปที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อแฟ้มของคลิปทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อต้องการรวมภาพตัดปะที่พร้อมใช้งานใน Office Online ลงในการค้นหาของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมเนื้อหาจาก Office Online คลิก ไป แล้วคลิกคลิปเพื่อแทรกคลิปนั้น

เรียงรูปภาพต่อกันเป็นพื้นผิว     การเติมรูปภาพสามารถยืดออกให้พอดีกับอักษรศิลป์ที่เลือกไว้ หรือเรียงต่อกัน (แนวนอนและแนวตั้งแบบซ้ำๆ) เพื่อเติมอักษรศิลป์ เมื่อต้องการใช้สำเนาของรูปเดิมหลายๆ สำเนาเป็นพื้นผิวของอักษรศิลป์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ตัวเลือกการยืด

ออฟเซต

ออฟเซ็ตจะกำหนดว่าจะปรับมาตราส่วนของภาพเพื่อให้พอดีกับอักษรศิลป์ในด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และด้านล่างของอักษรศิลป์เท่าใด จำนวนบวกจะเลื่อนขอบรูปไปกึ่งกลางของอักษรศิลป์ ในขณะที่จำนวนลบจะเลื่อนขอบรูปออกจากอักษรศิลป์

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปหรือพื้นผิวจากเส้นขอบซ้ายของอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปหรือพื้นผิวจากเส้นขอบขวาของอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปหรือพื้นผิวจากเส้นขอบบนของอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับรูปภาพนี้หรือเรียงต่อกันจากเส้นขอบล่างของอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ตัวเลือกการเรียงต่อกัน

ตัวเลือกด้านล่างจะกำหนดตัวประกอบมาตราส่วนของสีเติมพื้นผิว

ออฟเซต X     เมื่อต้องการสลับสีเติมรูปภาพให้เรียงต่อกันไปทางด้านซ้าย (จำนวนลบ) หรือด้านขวา (จำนวนบวก) ให้ป้อนจำนวนลงในกล่อง

ออฟเซต Y     เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพที่เติมแบบเรียงต่อกันทั้งหมดขึ้น (จำนวนลบ) หรือลง (จำนวนบวก) ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน X     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวนอนของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

มาตราส่วน Y     เมื่อต้องการระบุเปอร์เซ็นต์สำหรับมาตราส่วนแนวตั้งของรูปเดิม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

การจัดแนว     การจัดแนวจะกำหนดจุดยึดที่รูปภาพเริ่มเรียงต่อกัน เมื่อต้องการระบุการวางรูปภาพหรือพื้นผิวที่เรียงต่อกัน ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ชนิดเหมือนแบบ     เมื่อต้องการระบุว่าการเรียงต่อสลับกันในแนวนอนหรือแนวตั้งจะแสดงภาพกลับด้านหรือภาพในกระจกเงาแบบสลับชิ้นกันไป ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

โปร่งใส     เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านรูปภาพหรือพื้นผิวได้มากเท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน โปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

หมุนไปกับรูปร่าง     เมื่อต้องการหมุนรูปหรือพื้นผิวที่นำไปใช้ไปพร้อมกับการหมุนของอักษรศิลป์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×