การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างการหมุนสามมิติ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนการวางแนวและเปอร์สเปคทีฟของอักษรศิลป์ที่เลือก

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือข้อความ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบของคุณในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งอักษรศิลป์หรือข้อความ และกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกการหมุนที่มีอยู่แล้วภายในหรือลักษณะแบบเปอร์สเปคทีฟ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การหมุน

แกนX, YและZกำหนดแนว (หมุน) และตำแหน่งของกล้อง (มุมมอง) ที่จะดูวัตถุ Xคือแกนนอน Yเป็นแกนแนวตั้ง และZเป็นมิติสามของแกนลึก ค่าสำหรับแกนเหล่านี้คือ สามารถและกล้องแรกถูกหมุน โดย ค่าXจาก นั้นค่าYและสุดท้ายZค่า เมื่อคุณใช้ปุ่ม "เขยิบ" การเปลี่ยนแปลงX, Yหรือค่าZการเปลี่ยนแปลงจะถูกกระทำสัมพันธ์กับตำแหน่งปัจจุบันของกล้องเสมอ

รูปร่างสามแบบที่หมุนแสดงแกน X Y และ Z

X      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนนอน ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ไปทางขวาหรือซ้ายได้

ซ้าย      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนน้อยลง ให้คลิกปุ่มนี้

ขวา      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Y      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนตั้ง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ขึ้นหรือลงได้

ขึ้น      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

ลด      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Z     มิตินี้จะยอมให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำกว่าวัตถุอื่นได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของแกน Z ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้

หมุนตามเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการลดตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

ทวนเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

เปอร์สเปคทีฟ     อธิบายวิธีที่การเขียนให้เห็นลึกเข้าไป (ความลึกตามการขยายและการหด) จะถูกนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือวัตถุอื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะความลึก ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง ค่าที่น้อยที่สุด (0) จะเหมือนกับมีกล้องขนานกัน และค่าที่มากสุด (120) จะให้เปอร์สเปคทีฟแบบเกินจริงมากสุด เหมือนกับภาพที่ได้จากกล้องแบบมุมกว้าง

จำกัดขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการลดการย่อระยะ ให้คลิกปุ่มนี้

ขยายขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการเพิ่มปริมาณการเขียนให้เห็นลึกเข้าไป ให้คลิกปุ่มนี้

ขัอความ

ทำให้ข้อความราบเรียบ     เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความภายในอักษรศิลป์หมุนเมื่อคุณหมุนอักษรศิลป์ ให้คลิก ทำให้ข้อความราบเรียบ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก ข้อความจะอยู่ด้านบนของอักษรศิลป์เสมอ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกล้าง ข้อความภายในอักษรศิลป์จะเป็นไปตามพื้นผิวด้านหน้าของอักษรศิลป์ขณะที่หมุน

ตำแหน่งวัตถุ

ระยะจากพื้น     เมื่อต้องการเลื่อนอักษรศิลป์หรือข้อความไปด้านหลังหรือมาด้านหน้าในพื้นที่สามมิติ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ตั้งค่าใหม่     เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการหมุนสามมิติหรือเปอร์สเปคทีฟออกและคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกปุ่มนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×