การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างการหมุนสามมิติ)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนการวางแนวและเปอร์สเปคทีฟของอักษรศิลป์ที่เลือก

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณโดยทันที ทำให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณได้โดยง่ายโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้โดยทันที ทำให้ไม่สามารถคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งอักษรศิลป์หรือข้อความ และกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกการหมุนที่มีอยู่แล้วภายในหรือลักษณะแบบเปอร์สเปคทีฟ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การหมุน

แกนX, YและZกำหนด (หมุน) ในการวางแนวและตำแหน่งของกล้อง (มุมมอง) ที่จะดูวัตถุ Xคือแกนนอน Yเป็นแกนแนวตั้ง และZเป็นมิติสามของแกนลึก ค่าสำหรับแกนเหล่านี้จะสามารถและกล้องแรกถูกหมุน โดย ค่าXจาก นั้นค่าYและสุดท้ายZค่า เมื่อคุณใช้ปุ่ม "เขยิบ" การเปลี่ยนแปลงX, Yหรือค่าZคือทำการเปลี่ยนแปลงเสมอสัมพันธ์กับตำแหน่งปัจจุบันของกล้อง

รูปร่างสามแบบที่หมุนแสดงแกน X Y และ Z

X      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนนอน ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ไปทางขวาหรือซ้ายได้

ซ้าย      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนน้อยลง ให้คลิกปุ่มนี้

ขวา      เมื่อต้องการหมุนแกนนอนมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Y      เมื่อต้องการเปลี่ยนแนวของแกนตั้ง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ขึ้นหรือลงได้

ขึ้น      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

ลด      เมื่อต้องการหมุนแกนตั้งมากขึ้น ให้คลิกปุ่มนี้

Z     มิตินี้จะยอมให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งสูงหรือต่ำกว่าวัตถุอื่นได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของแกน Z ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง คุณสามารถใช้ปุ่มลูกศรเพื่อ "เขยิบ" ตำแหน่งนี้ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาได้

หมุนตามเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการลดตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

ทวนเข็มนาฬิกา     เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งของแกน Z ให้คลิกปุ่มนี้

เปอร์สเปคทีฟ     อธิบายวิธีที่การเขียนให้เห็นลึกเข้าไป (ความลึกตามการขยายและการหด) จะถูกนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือวัตถุอื่น เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะความลึก ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง ค่าที่น้อยที่สุด (0) จะเหมือนกับมีกล้องขนานกัน และค่าที่มากสุด (120) จะให้เปอร์สเปคทีฟแบบเกินจริงมากสุด เหมือนกับภาพที่ได้จากกล้องแบบมุมกว้าง

จำกัดขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการลดการย่อระยะ ให้คลิกปุ่มนี้

ขยายขอบเขตการมอง     เมื่อต้องการเพิ่มปริมาณการเขียนให้เห็นลึกเข้าไป ให้คลิกปุ่มนี้

ขัอความ

ทำให้ข้อความราบเรียบ     เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้อความภายในอักษรศิลป์หมุนเมื่อคุณหมุนอักษรศิลป์ ให้คลิก ทำให้ข้อความราบเรียบ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเลือก ข้อความจะอยู่ด้านบนของอักษรศิลป์เสมอ เมื่อตัวเลือกนี้ถูกล้าง ข้อความภายในอักษรศิลป์จะเป็นไปตามพื้นผิวด้านหน้าของอักษรศิลป์ขณะที่หมุน

ตำแหน่งวัตถุ

ระยะจากพื้น     เมื่อต้องการเลื่อนอักษรศิลป์หรือข้อความไปด้านหลังหรือมาด้านหน้าในพื้นที่สามมิติ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ตั้งค่าใหม่     เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการหมุนสามมิติหรือเปอร์สเปคทีฟออกและคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิกปุ่มนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×