การจัดรูปแบบลักษณะพิเศษข้อความ (บานหน้าต่างกล่องข้อความ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณโดยทันที ทำให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอักษรศิลป์หรือข้อความของคุณได้โดยง่ายโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้โดยทันที ทำให้ไม่สามารถคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน สำหรับแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งอักษรศิลป์หรือข้อความ และกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

เค้าโครงข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง     เมื่อต้องการระบุตำแหน่งในแนวตั้งของข้อความในอักษรศิลป์ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ทิศทางของข้อความ     เมื่อต้องการระบุการวางแนวของข้อความในอักษรศิลป์ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการ

ปรับพอดีอัตโนมัติ

ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ     เมื่อต้องการปิดการปรับขนาดอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มนี้

ลดขนาดข้อความเมื่อเกิน     เมื่อต้องการลดขนาดข้อความเพื่อให้พอดีกับภายในอักษรศิลป์ ให้คลิกปุ่มนี้

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ     เมื่อต้องการเพิ่มขนาดข้อความตามแนวตั้งเพื่อให้ข้อความพอดีกับภายในอักษรศิลป์ ให้คลิกปุ่มนี้

ระยะขอบภายใน

ระยะขอบภายในคือระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบนอกของอักษรศิลป์หรือวัตถุอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดช่องว่างได้โดยใช้ตัวเลือกด้านล่างนี้

ซ้าย     เมื่อต้องการระบุระยะระหว่างเส้นขอบซ้ายของอักษรศิลป์และข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ขวา     เมื่อต้องการระบุระยะระหว่างเส้นขอบขวาของอักษรศิลป์และข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

บน     เมื่อต้องการระบุระยะระหว่างเส้นขอบบนของอักษรศิลป์และข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ล่าง     เมื่อต้องการระบุระยะระหว่างเส้นขอบล่างของอักษรศิลป์และข้อความ ให้ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่อง

ตัดข้อความในรูปร่าง     เมื่อต้องการให้ข้อความปรากฏบนบรรทัดหลายบรรทัดในอักษรศิลป์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

คอลัมน์     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในอักษรศิลป์และระยะห่างระหว่างคอลัมน์ ให้คลิกปุ่มนี้

จำนวน     เมื่อต้องการระบุจำนวนคอลัมน์ของข้อความในอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ระยะห่าง     เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของข้อความในอักษรศิลป์ ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

คอลัมน์ขวาไปซ้าย     เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการระบุว่า คอลัมน์ของข้อความในอักษรศิลป์แสดงเป็นรูปย้อนกลับของการแสดงเริ่มต้นจากซ้ายไปขวา ตัวเลือกนี้แสดงเฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งานการสนับสนุนภาษาขวาไปซ้าย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×