การจัดรูปแบบรูปภาพ (บานหน้าต่างสีรูปภาพ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในตัวเลือกกล่องโต้ตอบหนึ่งได้หลายอย่างพร้อมกัน ตราบที่ระหว่างนั้นคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบอื่น

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบพร้อมกัน

ความเข้มของสี

ความเข้มคือความเข้มข้นของสี ความเข้มที่สูงขึ้นจะทำให้รูปภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้น ในขณะที่ความเข้มที่ต่ำลงจะทำให้สีออกไปในทางสีเทา

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับ ความเข้ม ที่ใช้กันทั่วไปโดยส่วนใหญ่ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

ความเข้ม     เลื่อนตัวเลื่อน ความเข้ม หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นจะให้สีของรูปภาพที่สดใสมากขึ้น

โทนสี

เมื่ออุณหภูมิของสีไม่ได้รับการวัดอย่างถูกต้องจากกล้อง สี Cast (สีหนึ่งที่เด่นเกินไปในรูปภาพ) สามารถปรากฏในรูปภาพ ทำให้รูปภาพออกเป็นสีฟ้าหรือสีส้มเกินไป คุณสามารถปรับสีโดยการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสี เพื่อปรับรายละเอียดของรูปภาพและทำให้รูปภาพดูดีมากขึ้น

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับอุณหภูมิที่มีอยู่แล้วภายในที่ใช้กันทั่วไปโดยส่วนใหญ่ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

อุณหภูมิ     เลื่อนตัวเลื่อน อุณหภูมิ หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน ตัวเลขที่สูงขึ้นจะให้สีส้มเพิ่มเข้าไปในรูปภาพมากขึ้น ตัวเลขที่น้อยลงจะให้สีฟ้าเพิ่มเข้าไปในรูปภาพมากขึ้น

เปลี่ยนสี

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกลักษณะพิเศษที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น โทนระดับสีเทาหรือซีเปีย ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาลักษณะพิเศษการเปลี่ยนสีออกแต่คงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำกับรูปภาพไว้ ให้คลิกลักษณะพิเศษแรกเป็น ไม่มีการเปลี่ยนสี

ตั้งค่าใหม่

เอาการแก้ไขสีทั้งหมดที่นำไปใช้กับรูปภาพออกจากบานหน้าต่างกล่องโต้ตอบนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×