การจัดรูปแบบรูปภาพ (บานหน้าต่างลักษณะพิเศษแนวศิลป์)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในตัวเลือกกล่องโต้ตอบหนึ่งได้หลายอย่างพร้อมกัน ตราบที่ระหว่างนั้นคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบอื่น

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบในเวลาเดียวกัน

ลักษณะพิเศษแนวศิลป์

คลิกเพื่อเปลี่ยนลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่นำไปใช้กับรูปภาพ ถ้าคุณได้ปรับตัวเลือกสำหรับลักษณะพิเศษแนวศิลป์หนึ่งแบบ จากนั้นสลับเป็นลักษณะพิเศษแนวศิลป์อีกแบบ การปรับของคุณจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้

หมายเหตุ: ลักษณะพิเศษแนวศิลป์แต่ละแบบจะมีตัวเลือกสองตัวเลือกที่คุณสามารถปรับได้ ส่วนมากจะรวม ความโปร่งใส และตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวเลือก

ความโปร่งใส      เมื่อต้องการระบุว่าจะให้สามารถมองรูปภาพต้นฉบับผ่านลักษณะพิเศษแนวศิลป์ได้มากเท่าใด ให้ย้ายแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสตั้งแต่ 0 (ทึบทั้งหมด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสทั้งหมด)

ขนาดแปรง     เมื่อต้องการระบุขนาดของแปรงที่ใช้ในการสร้างลักษณะพิเศษ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ขนาดแปรง หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ขนาดของแปรงที่กว้างขึ้น

ระยะห่างรอยแยก      จะพร้อมใช้งานเมื่อนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ซีเมนต์ มาใช้ ตัวเลือกนี้จะระบุความสว่างและความลึกของรอยแยก ตัวเลขมากขึ้นจะให้รูปภาพที่สว่างขึ้นและรอยแยกที่ใหญ่ขึ้น

ส่วนรายละเอียด      จะพร้อมใช้งานเมื่อนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ถ่ายสำเนา มาใช้ ตัวเลือกนี้จะควบคุมการเน้นที่จะให้แสดงรายละเอียดของรูปภาพ ตัวเลขมากขึ้นจะให้รายละเอียดในรูปภาพที่ชัดขึ้น

ขนาดเกรน     เมื่อต้องการระบุปริมาณเกรนของฟิล์มที่ปรากฏในลักษณะพิเศษ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ขนาดเกรน หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ขนาดของเกรนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขนาดเส้นตาราง     เมื่อต้องการระบุขนาดของส่วนเส้นตารางที่ใช้ในการสร้างลักษณะพิเศษ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ขนาดเส้นตาราง หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ขนาดของเส้นตารางที่ใหญ่ขึ้น

ความเข้ม     เมื่อต้องการระบุความคมชัดหรือความชัดเจนที่ใช้ในพื้นที่ของรูปภาพ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความเข้ม หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ความคมชัดที่น้อยลง

จำนวนของแรเงา     เมื่อต้องการระบุตัวเลขของแรเงาสีที่ใช้ในการสร้างลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ให้เลื่อนตัวเลื่อน จำนวนของแรเงา หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อน

ขนาดดินสอ     เมื่อต้องการระบุขนาดของดินสอ ให้เลื่อนตัวเลื่อน ขนาดดินสอ หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ปลายดินสอที่บางมากขึ้น

แรงกด     เมื่อต้องการระบุปริมาณความดันที่ใช้ในการ "วาด" ลักษณะพิเศษ ให้เลื่อนตัวเลื่อน แรงกด หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ความคมชัดที่สูงขึ้น

รัศมี     ตัวเลขนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อนำลักษณะพิเศษแนวศิลป์ ไม่ชัด มาใช้กับรูปภาพและเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่คุณสามารถปรับได้ เมื่อต้องการระบุรัศมีของการไม่ชัดบนรูปภาพ ให้เลื่อนตัวเลื่อน รัศมี หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน รัศมีกว้างขึ้นจะให้รูปภาพที่ไม่ชัดมากขึ้น หรือ "พร่ามัว" มากขึ้น

มาตราส่วน     เมื่อต้องการระบุปริมาณของมาตราส่วนที่ใช้ในการ "วาด" ลักษณะพิเศษ ให้เลื่อนตัวเลื่อน มาตราส่วน หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ความคมชัดที่สูงขึ้น

ขนาด     เมื่อต้องการระบุขนาดของแปรง ให้เลื่อนตัวเลื่อน ขนาด หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ขนาดของแปรงที่กว้างขึ้น

ความเรียบ     เมื่อต้องการระบุขนาดของแปรง ให้เลื่อนตัวเลื่อน ความเรียบ หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน ตัวเลขมากขึ้นจะให้ลักษณะพิเศษที่ชัดมากขึ้น

ตั้งค่าใหม่

เอาลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่นำมาใช้กับรูปภาพออกไปจากบานหน้าต่างกล่องโต้ตอบนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×