การจัดรูปแบบรูปภาพ (บานหน้าต่างการแก้ไขรูปภาพ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้กับรูปภาพของคุณ ทำให้ง่ายต่อการดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณโดยไม่ต้องการปิดกล่องโต้ตอบทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะถูกนำไปใช้ ไม่ได้คลิกยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลง คุณต้องคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในตัวเลือกกล่องโต้ตอบหนึ่งได้หลายอย่างพร้อมกัน ตราบที่ระหว่างนั้นคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลือกกล่องโต้ตอบอื่น

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบในเวลาเดียวกัน

การทำให้คมชัดขึ้นและนุ่มลง

คุณสามารถใช้ การทำให้คมชัดขึ้นและนุ่มลง เพื่อแต่งแต้มรายละเอียดรูปภาพหรือทำให้รูปภาพดึงดูดความสนใจมากขึ้น โดยการเอาสิ่งบกพร่องที่ไม่ต้องการบนรูปภาพออกไป รูปที่ยิ่งคมชัดจะให้ความคมชัดตามขอบของวัตถุที่มากขึ้นและรูปที่ยิ่งนุ่มลงจะทำให้รูปภาพพร่ามัวมากขึ้น

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับความไม่ชัดที่มีอยู่แล้วภายในที่ใช้กันทั่วไปโดยส่วนใหญ่ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำให้นุ่มลงและชัดขึ้น      เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อปรับปริมาณความไม่ชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลื่อน

ความสว่างและความคมชัด

คุณสามารถปรับความสว่างสัมพัทธ์ของภาพ (ความสว่าง) และความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่มืดที่สุดและสว่างที่สุด (ความคมชัด) การเพิ่มหรือลดความสว่างสามารถนำรายละเอียดในรูปภาพที่ถูกแสงมากเกินไปหรือไม่เพียงพอออกมา ขณะที่การเพิ่มหรือลดความคมชัดจะเปลี่ยนการระบุขอบระหว่างความสว่างและความมืดโดยการเพิ่มจำนวนเฉดของสีเทา

ค่าที่ตั้งไว้     เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในการปรับที่มีอยู่แล้วภายในที่ใช้กันทั่วไปโดยส่วนใหญ่ ให้คลิก ค่าที่ตั้งไว้ แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ความสว่าง     เลื่อนตัวเลื่อน ความสว่าง หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อนเพื่อทำให้รูปภาพสว่างมากขึ้น

ความคมชัด     เลื่อนตัวเลื่อน ความคมชัด หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่ติดกับตัวเลื่อนเพื่อทำให้รูปภาพคมชัดมากขึ้น

ตั้งค่าใหม่

เอาการแก้ไขรูปภาพทั้งหมดที่นำไปใช้กับรูปภาพออกจากบานหน้าต่างกล่องโต้ตอบนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×