การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

เมื่อคุณพิมพ์วันที่หรือเวลาลงในเซลล์ วันที่และเวลานั้นจะปรากฏตามรูปแบบเริ่มต้น รูปแบบเริ่มต้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าวันที่และเวลาของภูมิภาคที่ระบุไว้ในแผงควบคุม และจะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณปรับการตั้งค่าเหล่านี้ในแผงควบคุม คุณสามารถแสดงตัวเลขต่างๆ ในรูปแบบวันที่และเวลาอื่นๆ ได้อีกหลายรูปแบบ ซึ่งโดยส่วนมากจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

In this article

การแสดงตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

การสร้างรูปแบบวันที่หรือเวลาแบบกำหนดเอง

เคล็ดลับในการแสดงวันที่หรือเวลา

การแสดงตัวเลขเป็นวันที่หรือเวลา

คุณสามารถกำหนดรูปแบบวันที่และเวลาขณะที่พิมพ์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 2/2 ลงในเซลล์ Excel จะแปลข้อมูลนี้ว่าเป็นวันที่และแสดงข้อความ 2-ก.พ. ในเซลล์ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงวันที่ในรูปแบบนี้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการแสดงวันที่ในรูปแบบ 2 กุมภาพันธ์ 2009 หรือ 2/2/09 ในเซลล์ คุณก็สามารถเลือกรูปแบบวันที่อื่นๆ ได้จากกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ดังที่จะอธิบายในขั้นตอนต่อไป ในลักษณะเดียวกันกับวันที่ ถ้าคุณพิมพ์ 9:30 a หรือ 9:30 p ในเซลล์ Excel จะแปลข้อมูลนี้เป็นเวลาและแสดงข้อมูลเป็น 9:30 AM หรือ 9:30 PM ซึ่งคุณก็สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงเวลาเองได้ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ เช่นเดียวกัน

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่อยู่ถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

  คุณยังสามารถกด CTRL+1 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 2. ในรายการ ประเภท ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: รูปแบบวันที่และเวลาที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าภูมิภาคของวันที่และเวลาที่ระบุไว้ในแผงควบคุม รูปแบบที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าในแผงควบคุม

 4. เมื่อต้องการแสดงวันที่และเวลาและในรูปแบบของภาษาอื่น ให้คลิกการตั้งค่าภาษาที่คุณต้องการในกล่อง ตำแหน่งกระทำการ (ตำแหน่งที่ตั้ง)

  กล่อง ตำแหน่งกระทำการ ถูกเลือกอยู่ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์

  ตัวเลขในเซลล์ที่ใช้งานอยู่ของส่วนที่เลือกในแผ่นงานจะปรากฏในกล่อง ตัวอย่าง เพื่อให้คุณสามารถดูตัวอย่างการจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกได้

  กล่อง ตัวอย่าง ถูกเลือกอยู่ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์

ด้านบนของหน้า

การสร้างรูปแบบวันที่หรือเวลาแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบถัดจาก ตัวเลข

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

  คุณยังสามารถกด CTRL+1 เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 2. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา แล้วเลือกรูปแบบตัวเลขที่ใกล้เคียงกับลักษณะที่คุณต้องการสร้างมากที่สุด (ในการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง การเริ่มจากรูปแบบที่มีอยู่แล้วจะทำได้ง่ายกว่าการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น)

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง ในกล่อง ชนิด คุณควรจะเห็นโค้ดรูปแบบที่ตรงกับรูปแบบวันที่หรือเวลาที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 3 รูปแบบวันที่หรือเวลาแบบที่มีอยู่แล้วภายในจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนทับรูปแบบเหล่านี้

 4. ในกล่อง ชนิด ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับรูปแบบ คุณสามารถใช้โค้ดใดๆ ก็ได้ในตารางต่อไปนี้

  วัน เดือน และปี   

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดนี้

เดือนเป็นแบบ 1–12

m

เดือนเป็นแบบ 01–12

mm

เดือนเป็นแบบ Jan–Dec

mmm

เดือนเป็นแบบ January–December

mmmm

เดือนเป็นอักษรตัวแรกของเดือน

mmmmm

วันเป็นแบบ 1–31

d

วันเป็นแบบ 01–31

dd

วันเป็นแบบ Sun–Sat

ddd

วันเป็นแบบ Sunday–Saturday

dddd

ปีเป็นแบบ 00–99

yy

ปีเป็นแบบ 1900–9999

yyyy

ถ้าคุณใส่ "m" ทันทีหลังจากโค้ด "h" หรือ "hh" หรือใส่ทันทีก่อนหน้าโค้ด "ss" แล้ว Excel จะแสดงนาทีแทนเดือน

ชั่วโมง นาที และวินาที

เมื่อต้องการแสดง

ให้ใช้โค้ดนี้

ชั่วโมงเป็นแบบ 0-23

h

ชั่วโมงเป็นแบบ 00-23

hh

นาทีเป็นแบบ 0-59

m

นาทีเป็นแบบ 00-59

mm

วินาทีเป็นแบบ 0-59

s

วินาทีเป็นแบบ 00-59

ss

ชั่วโมงเป็นแบบ 4 AM

h AM/PM

เวลาเป็นแบบ 4:36 PM

h:mm AM/PM

เวลาเป็นแบบ 4:36:03 P

h:mm:ss A/P

เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 25.02

[h]:mm

เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนนาที ตัวอย่างเช่น 63:46

[mm]:ss

เวลาที่ใช้ไปเป็นจำนวนวินาที

[ss]

เสี้ยววินาที

h:mm:ss.00

AM และ PM     ถ้ารูปแบบมี AM หรือ PM ชั่วโมงจะใช้นาฬิการะบบ 12 ชั่วโมง โดย “AM” หรือ “A” จะแสดงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน และ “PM” หรือ “P” แสดงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน มิฉะนั้นเวลาจะใช้นาฬิการะบบ 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ โค้ด “m” หรือ “mm” จะต้องอยู่หลังจากโค้ด “h” หรือ “hh” หรือก่อนหน้าโค้ด “ss” ไม่เช่นนั้นแล้ว Excel จะแสดงเดือนแทนนาที

การสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณไม่เคยทำมาก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการแสดงวันที่หรือเวลา

 • ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้น ให้คลิกเซลล์ที่มีวันที่หรือเวลา แล้วกด CTRL+SHIFT+# หรือ CTRL+SHIFT+@

 • ถ้าเซลล์แสดงข้อความ ##### หลังจากที่คุณนำรูปแบบวันที่หรือเวลาไปใช้กับเซลล์นั้น อาจเป็นได้ว่าเซลล์มีความกว้างไม่พอที่จะแสดงข้อมูล เมื่อต้องการขยายความกว้างของคอลัมน์ ให้คลิกสองครั้งที่ขอบด้านขวาของคอลัมน์ที่มีเซลล์ดังกล่าว คอลัมน์นั้นจะปรับขนาดให้พอดีกับตัวเลขโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถลากขอบด้านขวาของคอลัมน์จนกระทั่งคอลัมน์นั้นมีขนาดที่คุณต้องการได้อีกด้วย

 • เมื่อคุณพยายามเลิกทำการจัดรูปแบบวันที่หรือเวลาโดยการเลือก ทั่วไป ในรายการ ประเภท Excel จะแสดงโค้ดตัวเลข เมื่อคุณใส่วันที่หรือเวลาอีกครั้ง Excel จะแสดงรูปแบบวันที่หรือเวลาเริ่มต้น เมื่อต้องการใส่รูปแบบวันที่หรือเวลาเฉพาะ เช่น January 2010 คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์ให้เป็นข้อความได้โดยการเลือก ข้อความ ในรายการ ประเภท

 • เมื่อต้องการใส่วันที่ปัจจุบันในสมุดงานของคุณอย่างรวดเร็ว ให้เลือกเซลล์ว่างใดๆ แล้วกด CTRL+; (เครื่องหมายอัฒภาค) แล้วกด ENTER ถ้าจำเป็น เมื่อต้องการแทรกวันที่ซึ่งจะปรับปรุงเป็นวันที่ปัจจุบันในทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงานขึ้นใหม่หรือคำนวณสูตรซ้ำให้พิมพ์ =TODAY() ในเซลล์ว่างแล้วกด ENTER

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×