การจัดรูปแบบข้อมูลในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office Access 2007 ให้เลือกจัดรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มวิธีการแสดงข้อมูลของคุณในตารางหรือฟอร์ม บทความนี้อธิบายถึงกำหนดไว้ล่วงหน้ารูปแบบมีอยู่คุณสามารถเลือกจาก และอธิบายวิธีการใช้รูปแบบ

คุณสามารถเลือกจากรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูล ที่คุณเลือกไว้สำหรับเขตข้อมูล โปรดจำไว้ว่า คุณสมบัติรูปแบบที่คุณใช้จะเท่านั้นมีผลกระทบต่อวิธีแสดงข้อมูลและไม่วิธี Access เก็บข้อมูลพื้นฐานในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกรูปแบบที่แสดงตำแหน่งทศนิยมสองเท่านั้นในชนิดข้อมูลสกุลเงิน และแหล่งข้อมูลประกอบด้วยทศนิยม 4 คุณจะเห็นค่าโค้งมนแสดงอยู่ในขณะที่ค่าจริงในตารางจะแตกต่างกัน

เนื่องจาก Access มีรูปแบบเริ่มต้นสำหรับทุกชนิดข้อมูล คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการจัดรูปแบบเฉพาะถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการแสดงเริ่มต้น นำรูปแบบเฉพาะเจาะจงจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการข้อมูลจะถูกแสดง ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น ในตารางใบสั่งซื้อ ถ้าคุณต้องการระบุว่า ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานเฉพาะตาม crate คุณสามารถนำรูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อให้ wordและ crate(s)จะแสดงเมื่อปริมาณที่ใส่ไว้ในเขตข้อมูลนั้น แสดงชนิดของปริมาณ เช่นcrate(s)สามารถช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อ

การเพิ่มสตริงข้อความเป็นรูปแบบการแสดงผลสำหรับเขตข้อมูล

หมายเหตุ: ตั้งค่าภูมิภาคของ Microsoft Windows จะยังมีผลกระทบต่อวิธีของชนิดข้อมูล Date/Time, Number และสกุลเงินจะแสดงเมื่อผู้ใช้ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ Windows สนับสนุนหลายภาษา รวมถึงรูปแบบสกุลเงินและวัน / เวลาสำหรับประเทศ/ภูมิภาคที่ใช้ในภาษาเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows การปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูลจำนวนมากได้กำหนดไว้ล่วงหน้าการเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบ สำหรับชนิดข้อมูลที่จัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถระบุรูปแบบแบบกำหนดเอง โดยการใส่ชุดของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้ในเขตข้อมูล

แจ้งให้เรามาดูที่รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานและวิธีการนำไปใช้เดี๋ยวนี้

เลือกรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เลือกรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

ถ้าคุณไม่ต้องเลือกการตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่แสดงตัวเลขหรือค่าสกุลเงิน Access แสดงค่าตัวเลขในรูปแบบตัวเลขทั่วไปและค่าสกุลเงินในรูปแบบสกุลเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

รูปแบบ

D แบบยาว

ตัวอย่าง

ตัวเลขทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงตัวเลขตามที่ใส่ไว้ แสดงตัวเลขขึ้นเป็น 11 ไปทางขวาหรือซ้ายของตัวบ่งชี้ตำแหน่งทศนิยม ถ้าตัวเลขประกอบด้วยมากกว่า 11 หลัก หรือตัวควบคุมของคุณจะไม่กว้างพอที่จะแสดงตัวเลขทั้งหมด Access ปัดเศษตัวเลข สำหรับขนาดใหญ่มาก หรือมากเล็กตัวเลข (ตัวเลขเกิน 10 ไปทางขวาหรือซ้ายของจุดทศนิยม), Access ใช้เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

123.456

สกุลเงิน

แสดงสัญลักษณ์สกุลเงินและการจัดรูปแบบตามที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

$123,456

ยูโร

สัญลักษณ์ยูโร () ให้กับข้อมูลตัวเลข มิฉะนั้น ใช้รูปแบบสกุลเงินที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows

€123,456.78

คงที่

แสดงตัวเลข โดยไม่มีตัวคั่นหลักพัน และ มีทศนิยมสองตำแหน่ง ถ้าค่าในเขตข้อมูลประกอบด้วยตำแหน่งทศนิยมมากกว่าสอง Access ปัดเศษลงตัวเลข

1234.56

มาตรฐาน

แสดงตัวเลขที่ มีตัวคั่นหลักพันและตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง ถ้าค่าในเขตข้อมูลประกอบด้วยตำแหน่งทศนิยมมากกว่าสอง Access ปัดเศษลงตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่ง

1,234.56

เปอร์เซ็นต์

แสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งและเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ต่อท้าย ถ้าค่าอยู่ภายใต้ประกอบด้วยตำแหน่งทศนิยมมากกว่าสี่ Access ปัดเศษลงค่า

123.50%

เชิงวิทยาศาสตร์

แสดงตัวเลขที่ มีเครื่องหมาย (ยกกำลัง) เชิงวิทยาศาสตร์

1.23E+04

เลือกรูปแบบสำหรับข้อมูลวัน / เวลาชนิด

คุณอาจต้องการเลือกรูปแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมวิธีแสดงค่าวันและเวลา ตัวอย่างเช่น เมื่อเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมถูกตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูล วันที่/เวลา และคุณเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบวันที่แบบสั้น วันอาจปรากฏเป็นวันที่ 24/8/2007 ถ้าคุณเลือกรูปแบบวันแบบยาว วันเดียวกันนั้นอาจปรากฏเป็นวันพุธ 24 สิงหาคม 2007

ถ้าคุณไม่ได้ระบุคุณสมบัติที่มีการจัดรูปแบบ การตั้งค่าสำหรับข้อมูลวัน / เวลาชนิด Access แสดงค่าวันและเวลาในรูปแบบวันทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายรูปแบบที่หกกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือกจากสำหรับข้อมูลวัน / เวลาพิมพ์

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วันที่ทั่วไป

(โดยค่าเริ่มต้น) ใช้แสดงค่าวันที่เป็นตัวเลขและค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาทีตามด้วย AM หรือ PM สำหรับค่าทั้งสองชนิด Access จะใช้ตัวคั่นวันที่และเวลาตามที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์ของเวลา Access จะแสดงเฉพาะวันที่ ถ้าค่าไม่มีคอมโพเนนต์ของวันที่ Access จะแสดงเฉพาะเวลา

29/08/2549 10:10:42 AM

วันที่แบบยาว

ใช้แสดงเฉพาะค่าวันที่ตามที่ระบุในรูปแบบ วันที่แบบยาว ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549

วันที่แบบปานกลาง

ใช้แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yyyy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ซึ่งระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/ส.ค./2549
29-ส.ค.-2549

วันที่แบบสั้น

ใช้เพื่อแสดงค่าวันที่ตามที่ระบุในรูปแบบ วันที่แบบสั้น ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/8/2549
29-8-2549

เวลาแบบยาว

ใช้เพื่อแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตามด้วย AM หรือ PM โดย Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10:42 AM

เวลาแบบปานกลาง

ใช้เพื่อแสดงชั่วโมงและนาทีตามด้วย AM หรือ PM โดย Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10 AM

เวลาแบบสั้น

ใช้เพื่อแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตามด้วย AM หรือ PM โดย Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10

เลือกรูปแบบสำหรับใช่/ไม่มีข้อมูลที่พิมพ์

คุณสามารถเลือกจากหนึ่งในสามรูปที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการแสดงค่าสำหรับชนิดข้อมูล Yes/No คุณอาจต้องการพิจารณาการใช้กล่องกาเครื่องหมาย หรือปุ่มแทนที่เป็นกล่องข้อความเพื่อแสดง Yes ตัวเลือก/ไม่มีค่าได้

รูปแบบ

คำอธิบาย

ใช่/ไม่ใช่

(ค่าเริ่มต้น) แสดงเป็นไม่มี และใด ๆ ไม่ใช่ศูนย์ค่า 0 เป็นใช่

จริง/เท็จ

แสดงค่า 0 เป็น False และค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ใด ๆ เป็น True

เปิด/ปิด

แสดงค่าใด ๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ณวันที่และค่า 0 เป็นปิดใช้งาน

คุณยังสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเช่นการใช้งานแบบกำหนดเองของคำหรือวลีสำหรับใช่/ไม่มีค่า หรือแม้แต่ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับค่า โดยการระบุสตริงข้อความ

การนำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

ก่อนที่คุณจัดรูปแบบนำไปใช้กับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม โปรดจำไว้ว่า การจัดรูปแบบมีผลต่อเฉพาะรูปลักษณ์ของข้อมูลและไม่วิธี Access เก็บข้อมูล และสามารถควบคุมการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows บางส่วนหรือทั้งหมดของวิธีแสดงค่า

เมื่อต้องการใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำต่อไปนี้:

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  2. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ จากนั้น บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

  3. คลิกลูกศร จากนั้น เลือกรูปแบบในรายการการ

    สมาร์ทแท็กตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ รูปปุ่ม ปรากฏขึ้น

    หมายเหตุ: ถ้ารายการรูปแบบเป็นว่าง ชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงไม่มีรูปแบบใด ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเข้าถึงรูปแบบเริ่มต้นสำหรับชนิดข้อมูลที่นำไปใช้

  4. คุณสามารถคลิกสมาร์ทแท็ก ตัวเลือกการปรับปรุงคุณสมบัติ แล้วเลือกปรับปรุงรูปแบบทุกที่ที่มีการใช้เขตข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ (เช่น ตัวควบคุมบนฟอร์ม) หรือคุณสามารถจำกัดให้ใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบเฉพาะกับตารางเท่านั้น

  5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การนำการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับเขตข้อมูล Number

หมายเหตุ: เมื่อคุณนำรูปแบบไปยังเขตข้อมูลตาราง Access ใช้รูปแบบเดียวกันนั้นในใด ๆ ฟอร์ม หรือรายงานตัวควบคุมที่ คุณผูก (ลิงก์) กับเขตข้อมูลนั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×