การจัดรูปแบบข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

ให้กด

เมื่อต้องการ

CTRL+1

แสดงกล่องโต้ตอบ รูปแบบ สำหรับรายการแผนภูมิที่เลือก

CTRL+SHIFT+~

นำรูปแบบตัวเลขทั่วไปไปใช้กับแกนแผนภูมิที่เลือกหรือป้ายชื่อข้อมูล

CTRL+SHIFT+$

นำรูปแบบสกุลเงิน $#,##0.00 ไปใช้กับแกนแผนภูมิที่เลือกหรือป้ายชื่อข้อมูล (จำนวนลบจะปรากฏในวงเล็บ)

CTRL+SHIFT+%

นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ 0% ไปใช้กับแกนแผนภูมิที่เลือกหรือป้ายชื่อข้อมูล

CTRL+SHIFT+^

นำรูปแบบตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีทศนิยมสองตำแหน่งไปใช้กับแกนแผนภูมิหรือป้ายชื่อข้อมูลที่เลือก

CTRL+SHIFT+#

นำรูปแบบวันที่ d-mmm-yy ไปใช้กับแกนแผนภูมิหรือป้ายชื่อข้อมูลที่เลือก

CTRL+SHIFT+@

นำรูปแบบเวลา h:mm AM/PM ไปใช้กับแกนแผนภูมิที่เลือกหรือป้ายชื่อข้อมูล

CTRL+SHIFT+!

นำรูปแบบตัวเลข #,##0.00 (ค่าลบที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายลบ) ไปใช้กับแกนแผนภูมิหรือป้ายชื่อข้อมูลที่เลือก

CTRL+B

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวหนาออก

CTRL+I

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบตัวเอียงออก

CTRL+U

ใช้หรือเอาขีดเส้นใต้ออก

CTRL+5

ใช้หรือเอาการจัดรูปแบบขีดทับออก


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×