การจัดรูปแบบข้อมูลและเค้าโครงของตาราง XML

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

   หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 2. เลือกเซลล์ในตาราง XML

 3. คลิกเซลล์ที่แมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติแมป

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML ให้เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  ปรับความกว้างของคอลัมน์   

  1. เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมที่สุด เมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

   หมายเหตุ: ความกว้างคอลัมน์สูงสุดคือสองในสามจากความกว้างของหน้าจอ

  2. เมื่อต้องการป้องกันการปรับความกว้างคอลัมน์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมที่สุด เมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลิกใช้ตัวเลือกนี้

   รักษาตัวกรองคอลัมน์   

  3. เมื่อต้องรักษาลำดับการเรียงข้อมูลและตัวกรองที่ใช้เมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

  4. เมื่อไม่ต้องการใช้ลำดับการเรียงข้อมูลและตัวกรองที่ใช้เมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลิกใช้ตัวเลือกนี้

   รักษาการจัดรูปแบบตัวเลข   

  5. เมื่อต้องรักษาการจัดรูปแบบตัวเลขแบบเดิมไว้เมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น

  6. เมื่อไม่ต้องการใช้การจัดรูปแบบตัวเลขเมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูล XML ให้เลิกใช้ตัวเลือกนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×