การจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath มักจะมีเขตข้อมูล Rich Text อยู่ เขตข้อมูล Rich Text จะคล้ายกับเขตข้อมูลข้อความทั่วไป จะต่างก็ตรงที่คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลที่คุณป้อนลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้เหมือนกับที่คุณจัดรูปแบบข้อความในเอกสารโปรแกรมประมวลผลคำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความหนาหรือขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสีข้อความ และแม้แต่แทรกรูปภาพและตารางลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูว่า ฟอร์มของคุณมีเขตข้อมูลข้อความ rich text

รูปแบบข้อความในเขตข้อมูล rich text

แทรกรูปภาพภายในเขตข้อมูล rich text

แทรกตารางภายในเขตข้อมูล rich text

กำหนดว่าฟอร์มของคุณมีเขตข้อมูล Rich Text หรือไม่

ในบางกรณี การที่คุณไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความได้นั้นไม่ใช่ปัญหา ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบเขตข้อมูลชื่อหรือที่อยู่อาจไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้คุณมากนัก แต่สำหรับในกรณีอื่น เช่น เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นจำนวนมากในเขตข้อมูลข้อคิดเห็น จะเป็นประโยชน์มากถ้าสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ ในกรณีเช่นนี้ ตัวออกแบบฟอร์มมักใช้กล่อง Rich Text

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งได้หรือไม่ ให้คลิกหรือเลือกข้อความในเขตข้อมูลนั้น

  ถ้าตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ สามารถใช้งานได้แทนที่จะเป็นสีจาง คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลนั้นตามที่คุณต้องการได้ในเอกสาร Microsoft Office อื่น

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูล Rich Text

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุลักษณะแบบอักษร ขนาด หรือสี หรือเมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้กับข้อความ ให้คลิก แบบอักษร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุการเยื้อง ระยะห่าง หรือความกว้างยาวอื่นๆ ของการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้คลิก ย่อหน้า แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือระบุลักษณะสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพในเขตข้อมูล Rich Text

เมื่อต้องการให้ฟอร์มน่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในเขตข้อมูล Rich Text บนฟอร์มได้ ตัวออกแบบฟอร์มจะกำหนดว่าคุณสามารถแทรกรูปภาพในเขตข้อมูล Rich Text บนฟอร์มได้หรือไม่ และถ้าได้ คุณจะสามารถฝังรูปภาพ หรือเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ หรือทำได้ทั้งสองอย่าง

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ ให้คลิก ภาพตัดปะ หาตำแหน่งคลิปที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ แล้วคลิกสองครั้งที่คลิปนั้น

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้คลิก จากแฟ้ม หาตำแหน่งและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

แทรกตารางในเขตข้อมูล Rich Text

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการจะรวมไว้ในตาราง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถวาดตาราง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสร้างตารางที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตารางที่มีเซลล์ที่มีความสูงต่างกัน หรือมีจำนวนคอลัมน์ที่ต่างกันในแต่ละแถวได้ เมื่อต้องการสร้างตาราง ให้คลิก วาดตาราง บนเมนู ตาราง จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมภายในเขตข้อมูล Rich Text แล้ววาดเส้นขอบคอลัมน์และแถวภายในสี่เหลี่ยมดังกล่าว เมื่อต้องการปิดใช้งานเครื่องมือดังกล่าว คุณสามารถคลิกปุ่ม วาดตาราง บนแถบเครื่องมือ ตาราง หรือคลิกสองครั้งในเซลล์แล้วเริ่มต้นพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×