การจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟอร์ม Microsoft Office InfoPath มักจะมีเขตข้อมูล Rich Text อยู่ เขตข้อมูล Rich Text จะคล้ายกับเขตข้อมูลข้อความทั่วไป จะต่างก็ตรงที่คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลที่คุณป้อนลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้เหมือนกับที่คุณจัดรูปแบบข้อความในเอกสารโปรแกรมประมวลผลคำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความหนาหรือขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสีข้อความ และแม้แต่แทรกรูปภาพและตารางลงในเขตข้อมูล Rich Text ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูว่า ฟอร์มของคุณมีเขตข้อมูลข้อความ rich text

รูปแบบข้อความในเขตข้อมูล rich text

แทรกรูปภาพภายในเขตข้อมูล rich text

แทรกตารางภายในเขตข้อมูล rich text

กำหนดว่าฟอร์มของคุณมีเขตข้อมูล Rich Text หรือไม่

ในบางกรณี การที่คุณไม่สามารถจัดรูปแบบข้อความได้นั้นไม่ใช่ปัญหา ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบเขตข้อมูลชื่อหรือที่อยู่อาจไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้คุณมากนัก แต่สำหรับในกรณีอื่น เช่น เมื่อคุณใส่ข้อคิดเห็นจำนวนมากในเขตข้อมูลข้อคิดเห็น จะเป็นประโยชน์มากถ้าสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ ในกรณีเช่นนี้ ตัวออกแบบฟอร์มมักใช้กล่อง Rich Text

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งได้หรือไม่ ให้คลิกหรือเลือกข้อความในเขตข้อมูลนั้น

  ถ้าตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ สามารถใช้งานได้แทนที่จะเป็นสีจาง คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลนั้นตามที่คุณต้องการได้ในเอกสาร Microsoft Office อื่น

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูล Rich Text

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุลักษณะแบบอักษร ขนาด หรือสี หรือเมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบอักขระไปใช้กับข้อความ ให้คลิก แบบอักษร แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการระบุการเยื้อง ระยะห่าง หรือความกว้างยาวอื่นๆ ของการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้คลิก ย่อหน้า แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้หรือระบุลักษณะสำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพในเขตข้อมูล Rich Text

เมื่อต้องการให้ฟอร์มน่าสนใจ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพลงในเขตข้อมูล Rich Text บนฟอร์มได้ ตัวออกแบบฟอร์มจะกำหนดว่าคุณสามารถแทรกรูปภาพในเขตข้อมูล Rich Text บนฟอร์มได้หรือไม่ และถ้าได้ คุณจะสามารถฝังรูปภาพ หรือเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ หรือทำได้ทั้งสองอย่าง

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ รูปภาพ แล้วเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกภาพตัดปะ ให้คลิก ภาพตัดปะ หาตำแหน่งคลิปที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ แล้วคลิกสองครั้งที่คลิปนั้น

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพ ให้คลิก จากแฟ้ม หาตำแหน่งและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะใช้ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

แทรกตารางในเขตข้อมูล Rich Text

 1. ในเขตข้อมูล Rich Text ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก ตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกตาราง ให้ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการจะรวมไว้ในตาราง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถวาดตาราง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณสร้างตารางที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตารางที่มีเซลล์ที่มีความสูงต่างกัน หรือมีจำนวนคอลัมน์ที่ต่างกันในแต่ละแถวได้ เมื่อต้องการสร้างตาราง ให้คลิก วาดตาราง บนเมนู ตาราง จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมภายในเขตข้อมูล Rich Text แล้ววาดเส้นขอบคอลัมน์และแถวภายในสี่เหลี่ยมดังกล่าว เมื่อต้องการปิดใช้งานเครื่องมือดังกล่าว คุณสามารถคลิกปุ่ม วาดตาราง บนแถบเครื่องมือ ตาราง หรือคลิกสองครั้งในเซลล์แล้วเริ่มต้นพิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×