การจัดรูปแบบข้อความในเขตข้อมูลข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มการจัดรูปแบบพื้นฐานลงในเขตข้อมูลข้อความบางเขตที่อยู่ในบางรายการของ Microsoft Windows SharePoint Services ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำการจัดรูปแบบตัวหนาหรือตัวเอียงไปใช้เพื่อเน้นคำในคำอธิบายของเหตุการณ์ปฏิทินหรืองาน

เบราว์เซอร์บางโปรแกรม เช่น Microsoft Internet Explorer 6 ให้เครื่องมือการจัดรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยตรงในเขตข้อมูลนั้น ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุนการจัดรูปแบบ HTML โดยตรง แถบเครื่องมือ 'จัดรูปแบบ' จะปรากฏเหนือเขตข้อมูลบางเขต ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณมีแถบเครื่องมือ 'จัดรูปแบบ' คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือดังกล่าวในการเพิ่มข้อความที่จัดรูปแบบลงในคำอธิบายของเหตุการณ์ปฏิทินได้ เป็นต้น

แถบเครื่องมือ 'จัดรูปแบบ' สำหรับเขตข้อมูลข้อความแบบพื้นฐานในเบราว์เซอร์

ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่มีเครื่องมือการจัดรูปแบบบนเว็บเพจ คุณสามารถใช้องค์ประกอบ HTML พื้นฐานเพื่อให้เกิดผลแบบเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้องค์ประกอบ BOLD ของ HTML เพื่อนำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความของคุณได้

<b>Please</b> bring worksheets.

สำหรับแท็กทั่วไปบางแท็กที่คุณสามารถใช้ในการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลในรายการนั้น ให้อ้างอิงตารางต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย แท็ก HTML และสคริปต์ HTML บางอย่างจะถูกบล็อก

การใส่แท็ก HTML

วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์

<div> and </div>

กำหนดให้มีรอบข้อความ

<b> and </b>

ตัวหนา

<i> and </i>

ตัวเอียง

<em> and </em>

เน้นข้อความ ซึ่งมักจะปรากฏเป็น ตัวเอียง

<u> and </u>

ข้อความที่มีการจัดรูปแบบเส้นใต้

<strong> and </strong>

การจัดรูปแบบตัวเข้ม ซึ่งมักจะปรากฏเป็น ตัวหนา

<p> and </p>

การจัดรูปแบบย่อหน้า

<p align=location> and </p>

จัดแนวข้อความ อยู่ที่ไหนตำแหน่งที่ตั้งซ้าย ศูนย์ หรือขวา

การจัดแนวย่อหน้า

<font face="name" color="rgb code" size="#"> and </font>

Example: <font face=Arial color="#3366ff" size=3>

กำหนดแบบอักษร สี และขนาดของข้อความ โดยที่

ชื่อชื่อฟอนต์ เช่น Arial =

โค้ด rgb =รหัสสำหรับสีในรูปแบบ #rrggbb เช่นซีดี #0000 สำหรับ FF3030 #สีน้ำเงิน สำหรับสีแดง หรือ #006400 สำหรับสีเขียว

เบราว์เซอร์บางโปรแกรมยังสนับสนุนชื่อของสีที่เรียกอย่างง่ายด้วย เช่น น้ำเงิน แดง และเขียว แต่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ทั้งหมด

# =ขนาดฟอนต์ 1-7

สีและขนาดของแบบอักษร

<font style="background-color:rgb code"> and </font>

Example: <font style="background-color:#ffff00">

กำหนดสีพื้นหลังสำหรับข้อความ ที่โค้ด rgb =รหัสสำหรับสีในรูปแบบ #rrggbb เช่น #FFFF00 สำหรับ FF3030 #สีเหลือง สำหรับสีแดง และ #006400 สำหรับสีเขียว

เบราว์เซอร์บางโปรแกรมยังสนับสนุนชื่อของสีที่เรียกอย่างง่ายด้วย เช่น เหลือง แดง และเขียว แต่ไม่ใช่เบราว์เซอร์ทั้งหมด

ตรวจสอบในแน่ใจว่าสีพื้นหลังจะไม่กลืนข้อความ

สีพื้นหลัง

<ol> and </ol>

<li> and </li>

รายการ (ลำดับเลข) ที่เรียงลำดับ

รายการลำดับเลขที่เรียงลำดับ

1. รายการ (ลำดับเลข) ที่เรียงลำดับ

2. ข้อมูลในรายการ

<ul> and </ul>

<li> and </li>

รายการ (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) ที่ไม่เรียงลำดับ

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ไม่เรียงลำดับ

1. รายการ (สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) ที่ไม่เรียงลำดับ

2. ข้อมูลในรายการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×