การจัดรูปแบบข้อความอีเมลด้วยสไตล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชุดสไตล์เป็นกลุ่มของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วสร้างข้อความอีเมลเป็นแบบส่วนตัว ดูเป็นมืออาชีพใน Microsoft Outlook ชุดสไตล์ยังสามารถใช้ในการนัดหมายปฏิทิน การประชุมการร้องขอ งาน และรายการบันทึกประจำวัน และบันทึกย่อในฟอร์มที่ติดต่อ

คุณสามารถเลือกจากรายการของชุดสไตล์แล้วจัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ที่มีในชุดที่คุณเลือก คุณยังสามารถกำหนดชุดสไตล์เองโดยการแก้ไขสไตล์ที่มีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำการตั้งค่าเป็นข้อความอีเมลภายใหม่

กำหนดสไตล์ในชุดสไตล์

บันทึกชุดสไตล์แบบกำหนดเอง

นำชุดที่มีอยู่แล้วภายในแบบใหม่ไปใช้กับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเขียนข้อความใหม่คุณสามารถเลือกจากชุดสไตล์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายชุด เช่น สมัยใหม่ หรือ หรูหรา แต่ละชุดสไตล์สามารถมีสไตล์สำหรับองค์ประกอบข้อความต่างๆ เช่น ระดับหัวเรื่อง เนื้อความ การอ้างอิง ข้อความที่เน้น และชื่อเรื่อง

 1. คลิกที่เนื้อความของข้อความใหม่ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ

 2. ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ จากนั้นคลิกชุดที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น ทันสมัย

  หลังจากที่คุณเลือกชุดสไตล์ คุณสามารถดูรายการของสไตล์พร้อมใช้งานภายในชุด ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูว่าชุดสไตล์ด่วนจะมีลักษณะอย่างไรในข้อความได้โดยการชี้ไปที่ชุดสไตล์ โดยไม่ต้องคลิกที่ชุดสไตล์

ด้านบนของหน้า

กำหนดสไตล์เองในชุดสไตล์

ในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์เนื่องจากสไตล์ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมกันและกัน และเป็นการง่ายกว่าที่จะใช้ชุดสไตล์แบบอื่นมากกว่าชุดที่คุณกำหนดด้วยตนเอง แต่บางสถานการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ (เช่น ระยะห่างบรรทัด ขนาดฟอนต์ หรือการทำตัวหนา) ของสไตล์ในชุดสไตล์

 1. ในข้อความที่คุณกำลังเขียน ให้เลือกข้อความที่กำหนดสไตล์ ซึ่งมีแอตทริบิวต์ของสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสไตล์หัวเรื่อง 1 ให้เลือกข้อความที่มีการนำสไตล์หัวเรื่อง 1 มาใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูแอตทริบิวต์ของสไตล์เฉพาะเจาะจง เลือกข้อความที่คุณต้องการข้อมูลสไตล์ แล้ว ในกลุ่มสไตล์ คลิ กเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ชี้ไปชื่อสไตล์ เมื่อตัวชี้โฮเวอร์เหนือชื่อสไตล์ แอตทริบิวต์ของข้อมูลปรากฏขึ้น

 2. ในข้อความ ให้จัดรูปแบบข้อความที่เลือกด้วยแอตทริบิวต์ใหม่ที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนขนาดพอยต์ของฟอนต์สำหรับสไตล์หัวเรื่อง 1 จาก 16 พอยต์เป็น 14 พอยต์

 3. บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มสไตล์ ในแกลเลอรีสไตล์ คลิกขวาสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิก อัปเดตให้ตรงกับส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดในข้อความของคุณที่ใช้สไตล์นั้นจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติให้ตรงกับสไตล์ใหม่ที่คุณกำหนด การเปลี่ยนแปลงนี้พร้อมใช้งานเฉพาะในข้อความปัจจุบันนอกจากว่าคุณจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสไตล์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดสไตล์ที่เลือกในปัจจุบันโดยใช้ชื่อใหม่ ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกชุดสไตล์ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสไตล์ในข้อความ และลักษณะจะปรับปรุงวิธีคุณคาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบสไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกปุ่มตัวตรวจสอบลักษณะ (อยู่ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง) เพื่อค้นหาว่าข้อความ ได้ด้วยตนเองถูกจัดรูปแบบแทนที่จะถูกจัดรูปแบบ โดยใช้สไตล์

ด้านบนของหน้า

บันทึกชุดสไตล์ที่กำหนดเอง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนชุดสไตล์แล้ว คุณสามารถบันทึกชุดสไตล์ใหม่ไว้ในรายการของชุดสไตล์ที่คุณสามารถเลือกได้

 1. เปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนสีหรือฟอนต์ที่ใช้ในชุดสไตล์ได้ โดยคลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นคลิก สี หรือ ฟอนต์

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ จากนั้นคลิก บันทึกเป็นชุดสไตล์ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับชุดสไตล์ใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  เมื่อต้องการดูชุดสไตล์ใหม่ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นชี้ไปที่ ชุดสไตล์ ชุดสไตล์ใหม่ปรากฏในรายการเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับข้อความได้ทุกเมื่อ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนชุดสไตล์แล้ว คุณสามารถบันทึกชุดสไตล์ใหม่ไว้ในรายการของชุดสไตล์ที่คุณสามารถเลือกได้

 1. เปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนสีหรือฟอนต์ที่ใช้ในชุดสไตล์ได้ โดยคลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นคลิก สี หรือ ฟอนต์

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ชุดสไตล์ แล้ว คลิ กบันทึกเป็นชุดสไตล์ด่วน

 4. พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับชุดสไตล์ใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

  เมื่อต้องการดูชุดสไตล์ใหม่ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นชี้ไปที่ ชุดสไตล์ ชุดสไตล์ใหม่ปรากฏในรายการเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับข้อความได้ทุกเมื่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×