การจัดรูปแบบข้อความอีเมลด้วยสไตล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชุดสไตล์เป็นกลุ่มของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วสร้างข้อความอีเมลที่เป็นแบบส่วนตัว ดูเป็นมืออาชีพใน Microsoft Outlook ชุดสไตล์ยังสามารถใช้ในการนัดหมายปฏิทิน การประชุมการร้องขอ งาน และรายการบันทึกประจำวัน และบันทึกย่อในฟอร์มที่ติดต่อ

คุณสามารถเลือกจากรายการของชุดสไตล์แล้วจัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ที่มีในชุดที่คุณเลือก คุณยังสามารถกำหนดชุดสไตล์เองโดยการแก้ไขสไตล์ที่มีอยู่

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำชุดที่มีอยู่แล้วภายในแบบใหม่ไปใช้กับข้อความอีเมล

กำหนดสไตล์เองในชุดสไตล์

บันทึกชุดสไตล์ที่กำหนดเอง

นำชุดที่มีอยู่แล้วภายในแบบใหม่ไปใช้กับข้อความอีเมล

เมื่อคุณเขียนข้อความใหม่คุณสามารถเลือกจากชุดสไตล์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายชุด เช่น สมัยใหม่ หรือ หรูหรา แต่ละชุดสไตล์สามารถมีสไตล์สำหรับองค์ประกอบข้อความต่างๆ เช่น ระดับหัวเรื่อง เนื้อความ การอ้างอิง ข้อความที่เน้น และชื่อเรื่อง

 1. คลิกที่เนื้อความของข้อความใหม่ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ

 2. ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ จากนั้นคลิกชุดที่มีอยู่แล้วภายใน เช่น ทันสมัย

  หลังจากที่คุณเลือกชุดสไตล์แล้วคุณสามารถดูรายการของสไตล์ที่พร้อมใช้งานภายในชุดนั้น ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูว่าชุดสไตล์ด่วนจะมีลักษณะอย่างไรในข้อความได้โดยการชี้ไปที่ชุดสไตล์ โดยไม่ต้องคลิกที่ชุดสไตล์

ด้านบนของหน้า

กำหนดสไตล์เองในชุดสไตล์

ในกรณีส่วนใหญ่จึงไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์เนื่องจากสไตล์ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมกันและกัน และเป็นการง่ายกว่าที่จะใช้ชุดสไตล์แบบอื่นมากกว่าชุดที่คุณกำหนดด้วยตนเอง แต่บางสถานการณ์ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ (เช่น ระยะห่างบรรทัด ขนาดฟอนต์ หรือการทำตัวหนา) ของสไตล์ในชุดสไตล์

 1. ในข้อความที่คุณกำลังเขียน ให้เลือกข้อความที่กำหนดสไตล์ ซึ่งมีแอตทริบิวต์ของสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสไตล์หัวเรื่อง 1 ให้เลือกข้อความที่มีการนำสไตล์หัวเรื่อง 1 มาใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูแอตทริบิวต์ของสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์ จากนั้นในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ชี้ไปที่ชื่อสไตล์ เมื่อตัวชี้อยู่เหนือชื่อสไตล์ ข้อมูลแอตทริบิวต์จะปรากฏขึ้น

 2. ในข้อความ ให้จัดรูปแบบข้อความที่เลือกด้วยแอตทริบิวต์ใหม่ที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนขนาดพอยต์ของฟอนต์สำหรับสไตล์หัวเรื่อง 1 จาก 16 พอยต์เป็น 14 พอยต์

 3. บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มสไตล์ ในแกลเลอรีสไตล์ คลิกขวาสไตล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิก อัปเดตให้ตรงกับส่วนที่เลือก

  หมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดในข้อความของคุณที่ใช้สไตล์นั้นจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติให้ตรงกับสไตล์ใหม่ที่คุณกำหนด การเปลี่ยนแปลงนี้พร้อมใช้งานเฉพาะในข้อความปัจจุบันนอกจากว่าคุณจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสไตล์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดสไตล์ที่เลือกในปัจจุบันโดยใช้ชื่อใหม่ ดูส่วนถัดไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกชุดสไตล์ที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนสไตล์ในข้อความ และไม่มีการอัปเดตสไตล์ตามที่คุณคาดไว้ ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ สไตล์ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิกปุ่ม ตัวตรวจสอบสไตล์ (อยู่ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง) เพื่อดูว่าข้อความถูกจัดรูปแบบด้วยตนเองแทนที่จะถูกจัดโดยใช้สไตล์หรือไม่

ด้านบนของหน้า

บันทึกชุดสไตล์ที่กำหนดเอง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนชุดสไตล์แล้ว คุณสามารถบันทึกชุดสไตล์ใหม่ไว้ในรายการของชุดสไตล์ที่คุณสามารถเลือกได้

 1. เปลี่ยนสไตล์ในชุดสไตล์

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยนสีหรือฟอนต์ที่ใช้ในชุดสไตล์ได้ โดยคลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นคลิก สี หรือ ฟอนต์

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์

 3. ชี้ไปที่ ชุดสไตล์ จากนั้นคลิก บันทึกเป็นชุดสไตล์ใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็นชุดสไตล์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับชุดสไตล์ใหม่ จากนั้นคลิก บันทึก

  เมื่อต้องการดูชุดสไตล์ใหม่ ให้คลิก เปลี่ยนสไตล์ ในกลุ่ม สไตล์ จากนั้นชี้ไปที่ ชุดสไตล์ ชุดสไตล์ใหม่ปรากฏในรายการเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้กับข้อความได้ทุกเมื่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×