การจัดรูปแบบขนาด เค้าโครง และคุณสมบัติของเซลล์ของตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. คลิกขวาที่ตาราง แล้วคลิก จัดรูปแบบตาราง

  3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบตาราง ให้คลิกแท็บไปทางด้านบนเพื่อค้นหาตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วใส่การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของคุณ

    ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระยะขอบในเซลล์ ให้คลิกแท็บ คุณสมบัติของเซลล์ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×