การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานในโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ในแถบเปิดใช้เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์ในแถบเปิดใช้ ให้คลิกแท็บ มุมมอง คลิกลูกศรแบบหล่นลง พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก โฟลเดอร์

  1. ในแถบเปิดใช้ ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งในรายการพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่

    โฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้นที่ระดับเดียวกันกับรายการที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกพื้นที่ทำงานที่อยู่ในโฟลเดอร์แล้ว จากนั้นจึงสร้างโฟลเดอร์ใหม่ โฟลเดอร์ใหม่นั้นจะปรากฏในโฟลเดอร์เดียวกันที่มีอยู่แล้ว

  2. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่

  3. แทนที่ข้อความ "โฟลเดอร์ใหม่" ด้วยชื่อที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณตั้งใจจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้น ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  4. ลากแล้วปล่อยรายการลงในโฟลเดอร์ใหม่ตามต้องการ

เมื่อต้องการย้ายพื้นที่ทำงานที่มีอยู่หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไปไว้ในโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานหรือโฟลเดอร์ คลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์... เลือกโฟลเดอร์เป้าหมายในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×