การจัดระเบียบบันทึกย่อของคุณ

เช่นเดียวกับสมุดบันทึกที่เป็นกระดาษหรือแฟ้มแบบสามห่วง Microsoft Office OneNote 2007 จะให้คุณจัดระเบียบข้อมูลในสมุดบันทึกที่มีหน้าและส่วนต่างๆ คุณสามารถเพิ่มหน้า ส่วน และสมุดบันทึกเพิ่มเติมได้ทุกที่และทุกเวลาที่คุณต้องการ และยังเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบได้อย่างง่ายดาย

สมุดบันทึก OneNote โดยทั่วไปนั้นประกอบไปด้วยส่วนของสมุดบันทึกอย่างน้อยหนึ่งส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีหน้าและหน้าย่อยที่คุณทำบันทึกย่อ OneNote จะไม่จำกัดลักษณะการจัดระเบียบลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกย่อของคุณตามที่คุณต้องการได้ และถ้าคุณเปลี่ยนใจ ก็เป็นการง่ายที่จะเปลี่ยนวิธีการจัดระเบียบบันทึกย่อของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำงานกับหน้าและหน้าย่อย

ทำงานกับส่วน

ทำงานกับหน้าและหน้าย่อย

ใน OneNote คุณสามารถทำบันทึกย่อไว้ที่ใดก็ได้บนหน้า แท็บหน้าที่ติดป้ายชื่อข้างหน้าต่างหน้าจะระบุหน้าแต่ละหน้าเพื่อให้คุณสามารถแสดงหน้าที่คุณต้องการได้โดยง่าย นอกจากนี้ แท็บหน้ายังง่ายต่อการเพิ่มหน้าใหม่ไว้ที่ใดก็ได้ในสมุดบันทึก

ด้วยการเพิ่มหน้าย่อย คุณสามารถสร้างกลุ่มของหน้าที่สัมพันธ์กัน แต่ละกลุ่มจะมีหน้าหลักหนึ่งหน้า และมีหน้าย่อยเท่าใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกกลุ่มเป็นหน่วยเพื่อทำให้งานของหน้าง่ายขึ้นได้ด้วยวีธีง่ายๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายหน้า หรือส่งหน้าต่างๆ ในข้อความอีเมล) ชื่อเรื่องย่อยยังสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

สร้างหน้าหรือหน้าย่อยใหม่

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการสร้างหน้าใหม่ ให้คลิกปุ่ม สร้างหน้า ที่อยู่เหนือแท็บหน้า

 • เมื่อต้องการสร้างหน้าย่อยใหม่ ให้คลิกลูกศร สร้างหน้า จากนั้นคลิก สร้างหน้าย่อย

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสร้างหน้าย่อยใหม่ด้วยการคลิกขวาที่แท็บหน้า จากนั้นคลิก สร้างหน้าย่อย บนเมนูทางลัด

เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหน้า

 • พิมพ์ชื่อลงในพื้นที่ชื่อโดยตรงที่ด้านบนของหน้าใดๆ ชื่อหน้าแต่ละชื่อยังปรากฏบนแท็บหน้าที่สองคล้องกันด้วย ถ้าคุณปล่อยให้พื้นที่ชื่อนั้นว่าง บรรทัดแรกของบันทึกย่อของคุณจะกลายเป็นชื่อของหน้าโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อหน้า ให้คลิกแท็บหน้า จากนั้นพิมพ์ชื่อที่แตกต่างกันลงในพื้นที่ชื่อ

ลบหน้าหรือหน้าย่อย

 • เมื่อต้องการลบหน้าหรือหน้าย่อย ให้คลิกขวาแท็บหน้าของหน้านั้นจากนั้นคลิก ลบ

เปลี่ยนวันที่ของหน้า

 1. ภายใต้ชื่อหน้า ให้คลิกวันที่ จากนั้นคลิกไอคอนปฏิทินที่ปรากฏ

 2. ในปฏิทิน ให้คลิกวันที่ที่คุณต้องการแสดงบนหน้านั้น เมื่อต้องการเลือกวันที่ปัจจุบัน ให้คลิก วันนี้

  หมายเหตุ: วันที่ใหม่ที่คุณเลือกจะแทนที่วันที่เก่าของของหน้านั้นโดยถาวร เมื่อคุณค้นหาบันทึกย่อ วันที่หน้าใหม่จะเป็นวันที่ใหม่ของหน้า

เลือกหน้าอย่างน้อยหนึ่งหน้า

 • เมื่อต้องการเลือกหน้า ให้คลิกแท็บหน้าของหน้าเพื่อไปที่หน้านั้น จากนั้นคลิกแท็บหน้าอีกครั้งเพื่อเลือกหน้า

 • เมื่อต้องการเลือกกลุ่มหน้า ให้เลือกหน้าหลักในกลุ่มนั้น จากนั้นคลิกสองครั้งที่แท็บหน้าของหน้านั้น

 • เมื่อต้องการเลือกหน้าหลายหน้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ให้กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการเลือก

จัดกลุ่มหน้าที่มีอยู่

 1. คลิกและลากแท็บของหน้าที่คุณต้องการให้เป็นหน้าหลักเพื่อให้หน้าดังกล่าวปรากฏขึ้นก่อนในรายการหน้าที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 2. กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ จากนั้นคลิกแท็บหน้าของหน้าที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 3. คลิกขวาหน้าที่คุณเลือก จากนั้นคลิก จัดกลุ่มหน้า

ยกเลิกการจัดกลุ่มหน้า

 • เมื่อต้องการแยกกลุ่มเพจเป็นแต่ละเพจย่อย ให้คลิกขวาแท็บหน้าหรือ แท็บหน้าย่อยใดก็ได้ แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มหน้า

ย้ายหน้าหรือหน้าย่อยภายในส่วน

 1. คลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ สามเหลี่ยมขนาดเล็กจะระบุตำแหน่งที่จะวางหน้า

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้าหรือหน้าย่อย ให้กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย

  • ถ้าคุณลากหน้าย่อยไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หน้าย่อยจะกลายเป็นหน้าหลัก เมื่อต้องการย้ายหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น ให้เลือกหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น จากนั้นย้ายหน้าไปด้วยกัน

 2. การลากแท็บหน้าขึ้นหรือลงจนกระทั่งตัวบ่งชี้สามเหลี่ยมอยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์

ย้ายหน้าหรือหน้าย่อยไปยังส่วนอื่น

 1. คลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากไปอยู่เหนือแท็บส่วนที่คุณต้องการย้ายไป

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่แท็บของหน้าหรือหน้าย่อยที่คุณต้องการย้าย ให้ชี้ไปที่ ย้ายหน้าไปที่ บนเมนูทางลัด จากนั้นคลิก ส่วนอื่น

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้าหรือหน้าย่อย ให้กด CTRL หรือ SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของหน้าที่คุณต้องการย้าย

  • ถ้าคุณลากหน้าย่อยไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หน้าย่อยจะกลายเป็นหน้าหลัก เมื่อต้องการย้ายหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น ให้เลือกหน้าหลักและหน้าย่อยของหน้าหลักนั้น จากนั้นย้ายหน้าเหล่านั้นไปด้วยกัน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหรือคัดลอกหน้า ให้คลิกส่วนที่คุณต้องการย้ายหน้าหรือหน้าย่อย จากนั้นคลิก ย้าย

คัดลอกและวางการเชื่อมโยงหลายมิติในหน้าปัจจุบัน

บนหน้าใดๆ ก็ตามในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติจากการเลือกข้อความเพื่อข้ามไปยังหน้าอื่นในสมุดบันทึกของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบันทึกย่อที่มีการอ้างอิงโยง หรือการสร้างสารบัญบนหน้าแรกของแต่ละส่วนในสมุดบันทึกของคุณ

 1. ในระยะขอบด้านข้าง ให้คลิกขวาแท็บของหน้าที่การเชื่อมโยงหลายมิติชี้ไปยัง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก คัดลอกการเชื่อมโยงหลายมิติลงในหน้านี้
  การเชื่อมโยงหลายมิติไปที่หน้าที่เลือกและชื่อหน้าจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอร์ด

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะให้มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง
  OneNote จะแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าที่เป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้าก่อน หลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิก ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

จัดเรียงบันทึกย่อในหน้าใหม่

 • คลิกที่ขอบบนสุดของคอนเทนเนอร์ของบันทึกย่อที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่บนหน้านั้น

  เคล็ดลับ

  • เมื่อต้องการย้ายย่อหน้า ให้เคลื่อนตัวชี้เหนือจุดจับย่อหน้าจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้นลากย่อหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของย่อหน้าบนหน้านั้น ถ้าย่อหน้าที่คุณย้ายมีย่อหน้าที่เยื้อง ย่อหน้าที่เยื้องนั้นจะถูกย้ายไปกับย่อหน้าที่เลือกด้วย เมื่อต้องการเลือกเฉพาะย่อหน้าบนสุด ให้คลิกจุดจับย่อหน้าอีกครั้ง

  • คุณสามารถผสานคอนเทนเนอร์บันทึกย่อด้วยการกด SHIFT ขณะที่ลากคอนเทนเนอร์บันทึกย่อหนึ่งไปอยู่เหนืออีกคอนเทนเนอร์หนึ่ง

  • ตามค่าเริ่มต้น คอนเทนเนอร์บันทึกย่อและรายการอื่นบนหน้าจะจัดชิดเส้นตารางที่มองไม่เห็น เมื่อถูกย้ายไปรอบๆ หน้านั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ รูป และองค์ประกอบอื่นๆ ในหน้านั้นให้เป็นแถว คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราวได้ด้วยการกด ALT ค้างไว้ขณะที่คุณลากคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับส่วน

ในแฟ้มแบบสามห่วงบางเล่ม บันทึกย่อจะจัดระเบียบเป็นส่วนๆ ด้วยตัวแบ่งแท็บที่แต่ละตัวแบ่งสามารถติดป้ายชื่อเป็นเรื่องหรือหัวข้อที่ต่างกัน ใน OneNote แท็บจะขวางด้านบนของหน้าปัจจุบันแทนส่วน (และโฟลเดอร์ใดๆ) ในสมุดบันทึกที่กำลังเปิดอยู่ ส่วนแต่ละส่วนในสมุดบันทึกของคุณจะถูกเก็บไว้ในแฟ้ม .one ในโฟลเดอร์สมุดบันทึก OneNote ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เอกสารเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สร้างส่วนใหม่

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง จากนั้นคลิก ส่วน

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสร้างส่วนใหม่ด้วยการคลิกขวาแท็บของส่วนที่มีอยู่ จากนั้นคลิก สร้างส่วน บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ในแท็บส่วนที่เลือก จากนั้นกด ENTER

เปิดส่วน

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ เปิด จากนั้นคลิก ส่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิดแฟ้ม ให้ค้นหาตำแหน่งแฟ้มส่วนที่คุณต้องการเปิด จากนั้นคลิก เปิด

ย้ายส่วน

เนื่องจากสมุดบันทึกมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงลำดับของแท็บส่วนที่คุณได้เพิ่ม

เมื่อต้องการย้ายแท็บส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในสมุดบันทึกปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ที่ด้านบนของหน้าปัจจุบัน ให้คลิกแล้วลากแท็บส่วนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา สามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ปรากฏจะระบุตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • ที่ด้านบนของแถบ นำทาง ในระยะขอบซ้าย ให้คลิกปุ่ม ขยายแถบนำทาง (ลูกศรสองหัว) เพื่อแสดงส่วนต่างๆ ภายในแต่ละสมุดบันทึกที่เปิดอยู่ จากนั้นลากแท็บส่วนใดๆ ขึ้นหรือลงไปที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เมื่อคุณลากส่วน เส้นแนวนอนจะปรากฏขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เมื่อต้องการย้ายส่วนจากสมุดบันทึกปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกอื่น ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ที่ด้านบนของหน้าปัจจุบัน คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้าย บนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายส่วนไปที่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้หน้าแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหน้า

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้หลังแท็บส่วนอื่น ให้คลิกแท็บส่วนเป้าหมายในรายการนั้น จากนั้นคลิก ย้ายไปด้านหลัง

  • เมื่อต้องการย้ายส่วนปัจจุบันไปไว้ในกลุ่มส่วน หรือในสมุดบันทึกโดยปราศจากส่วนที่มีอยู่ ให้คลิกกลุ่มส่วนเป้าหมาย หรือสมุดบันทึกในรายการ แล้วจึงคลิก ย้ายเข้าไปยัง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างกลุ่มส่วนใหม่ ให้เลือกตำแหน่งในรายการ แล้วจึงคลิก สร้างกลุ่มส่วนใหม่ ก่อนที่คุณจะย้ายส่วนปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. คลิกขวาแท็บส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ บนเมนูทางลัด

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วนนั้น แล้วกด ENTER

ลบส่วน

 • คลิกขวาแท็บของส่วนที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

คัดลอกและวางการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังส่วนปัจจุบัน

บนหน้าใดๆ ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถเพิ่มการเชื่อมโยงหลายมิติจากการเลือกข้อความเพื่อข้ามไปยังส่วนที่ต่างกันในสมุดบันทึกของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบันทึกย่อที่มีการอ้างอิงโยง หรือการสร้างสารบัญบนหน้าแรกของแต่ละส่วนในสมุดบันทึกของคุณ

 1. คลิกขวาแท็บของส่วนที่การเชื่อมโยงหลายมิติจะชี้ไปยัง

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก คัดลอกการเชื่อมโยงหลายมิติลงในส่วนนี้
  การเชื่อมโยงหลายมิติไปที่หน้าที่เลือกและชื่อหน้าจะถูกคัดลอกลงในคลิปบอร์ด

 3. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนหน้าที่จะให้มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก วาง
  OneNote จะแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติที่เมื่อกดแล้ว จะแสดงส่วนที่เป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยงนั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×