การจัดระเบียบข้อมูลในรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีที่คุณจัดระเบียบรายการของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มของคุณและวิธีที่คุณต้องการเก็บ และค้นหาข้อมูลของคุณ

Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีรายการและแม่แบบรายการที่พร้อมใช้งานเป็นจำนวนมาก รายการและแม่แบบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลในรายการ

ในบทความนี้

รายการ SharePoint Server office และรายการเทมเพลต

วิธีการจัดระเบียบรายการ

เพิ่มคอลัมน์ลงในรายการ

สร้างมุมมอง

เลือกมุมมองอื่น

เพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการ

Office SharePoint Server รายการและแม่แบบรายการ

เมื่อคุณติดตั้ง Office SharePoint Server 2007ระบบจะสร้างรายการจำนวนหนึ่งสำหรับคุณ รายการทั้งหมดเหล่านี้ใช้ชุดคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกันร่วมกัน แต่แต่ละรายการมีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กร ตัวอย่างเช่น รายการ 'เนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้' สามารถเก็บข้อมูลที่มีเนื้อหา HTML หรือข้อความ ซึ่งสามารถแทรกลงในเว็บเพจได้ รายการ 'เนื้อหาที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้' ยังสนับสนุนการปรับปรุงอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายการนี้ไปใช้กับเว็บเพจที่ใช้รายการได้โดยอัตโนมัติ

แม่แบบรายการเป็นอีกวิธีหนึ่งที่Office SharePoint Server 2007 ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบอยู่เสมอ โดยใช้แม่แบบรายการ คุณสามารถสร้างรายการที่ถูกออกแบบมา เพื่อสนับสนุนเฉพาะชนิดของรายการ และเปิดใช้งานฟังก์ชันรายการที่เฉพาะเจาะจง ได้อย่างง่ายดาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตรายการOffice SharePoint Server 2007 ดูบทความพร้อมใช้งานใน Office SharePoint Server 2007 แม่แบบรายการ

ด้านบนของหน้า

วิธีการจัดระเบียบรายการ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางวิธีที่คุณสามารถจัดระเบียบรายการและข้อมูลในรายการ

 • เพิ่มคอลัมน์     เมื่อต้องการช่วยให้กลุ่มค้นหาตำแหน่งข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการของคุณได้ อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมถ้าคุณต้องการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแต่ละข้อมูลในรายการได้ เช่น ชื่อของแผนกหรือชื่อของพนักงาน เป็นต้น

  ถ้าคุณมีหลายข้อมูลในรายการ คุณอาจใช้วิธีทำดัชนีคอลัมน์บางคอลัมน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อจะแสดงหลายๆ ข้อมูลหรือเมื่อจะสลับมุมมอง โดยคุณลักษณะนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ แต่จะช่วยให้องค์กรเก็บข้อมูลจำนวนมากในรายการได้อย่างง่ายดายขึ้น อย่างไรก็ตาม การทำดัชนีอาจต้องใช้เนื้อที่ฐานข้อมูลมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

 • สร้างมุมมอง     คุณสามารถใช้มุมมองได้ถ้าบุคคลต่างๆ ในกลุ่มของคุณต้องการดูข้อมูลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่บ่อยๆ โดยมุมมองจะใช้คอลัมน์ในการจัดเรียง จัดกลุ่ม กรอง และแสดงข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจำนวนข้อมูลที่จะแสดงในคราวเดียวในแต่ละมุมมองได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการที่มีข้อมูลในรายการ 25 หรือ 100 ข้อมูลต่อชุดต่อเพจได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะและความเร็วของการเชื่อมต่อ

  มุมมองจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากในรายการ แต่จะแสดงเฉพาะชุดย่อยที่คุณต้องการดูในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง เช่น เฉพาะปัญหาที่ได้รับการประกาศในปีนี้ หรือเฉพาะเหตุการณ์ปัจจุบันในปฏิทิน เป็นต้น คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลที่พร้อมให้ใช้งานเฉพาะกับคุณเพียงผู้เดียวก็ได้ และถ้าคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ คุณจะสามารถสร้างมุมมองสาธารณะที่พร้อมให้ทุกคนใช้งานได้

 • สร้างโฟลเดอร์     คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงในชนิดของรายการส่วนใหญ่ได้ ถ้าเจ้าของรายการอนุญาตให้สร้างโฟลเดอร์ได้ การทำเช่นนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะถ้าข้อมูลในรายการสามารถแบ่งในวิธีเฉพาะเจาะจงได้ เช่น แบ่งตามโครงการหรือตามกลุ่ม โฟลเดอร์ช่วยให้บุคคลสามารถสแกนและจัดการข้อมูลในรายการได้ง่ายขึ้น Office SharePoint Server 2007 นำเสนอมุมมองแบบโครงสร้างที่บุคคลสามารถใช้เพื่อนำทางไซต์และโฟลเดอร์ คล้ายกับวิธีที่ใช้กับโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ ตัวอย่างเช่น แต่ละแผนกสามารถมีโฟลเดอร์ของตนเอง

  • ใช้รายการอย่างสอดคล้องกันตลอดทั้งไซต์    ถ้ากลุ่มของคุณทำงานกับหลายชนิดของรายการ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างหลายรายการกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลต ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำการตั้งค่าและโครงสร้างรายการในแบบที่มีประสิทธิภาพในด้าน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาสำหรับปัญหาการบริการลูกค้าที่ระบุคอลัมน์บาง (เช่นที่ติดต่อลูกค้า) และกระบวนการทางธุรกิจสำหรับชนิดเนื้อหา ตัวอย่างอื่นจะสร้างคอลัมน์ของไซต์สำหรับชื่อแผนกที่มีรายการดรอปดาวน์ของแผนก คุณสามารถนำมาใช้ใหม่คอลัมน์ในหลายรายการเพื่อให้แน่ใจว่า ชื่อปรากฏ เหมือนกับในแต่ละรายการเสมอ

   ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ของไซต์ และเทมเพลตรายการในส่วนดูเพิ่มเติม

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ของรายการได้หลายวิธี แต่วิธีที่คุณใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนรายการที่คุณมีและความต้องการขององค์กรของคุณ

เก็บข้อมูลจำนวนมากในหนึ่งรายการ

คุณอาจต้องการรายการขนาดใหญ่หนึ่งรายการเพื่อสนองตอบความต้องการหลายๆ อย่างได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคอยู่เป็นจำนวนมากที่จะต้องติดตามดูตลอดทั้งองค์กรของคุณ และปัญหาเหล่านี้อาจนำไปใช้กับหลายๆ โครงการหรือหลายๆ กลุ่มได้ เป็นต้น

ใช้รายการเดี่ยวเมื่อ

 • กลุ่มของคุณต้องการดูข้อมูลสรุปเี่กี่ยวกับข้อมูลในรายการหรือมุมมองอื่นๆ ของชุดข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการอาจต้องการดูความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคทั้งหมดขององค์กรหรือดูปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ภายในช่วงเวลาเดียวกัน

 • บุคคลต้องการเรียกดูหรือค้นหาปัญหาต่างๆ ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันบนไซต์

 • คุณต้องการนำการตั้งค่าเดียวกันไปใช้กับข้อมูลในรายการ เช่น การติดตามรุ่นหรือการต้องการการอนุมัติ

 • กลุ่มที่ทำงานกับรายการจะใช้คุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันร่วมกัน เช่น ระดับสิทธิ์เดียวกัน เป็นต้น สิทธิ์เฉพาะตัวสามารถนำไปใช้กับข้อมูลในรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ แต่ถ้าระดับสิทธิ์มีความแตกต่างกันมาก ให้ลองใช้หลายๆ รายการ

 • คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรายการหรือรับการปรับปรุงการรวมข้อมูลสำหรับรายการ คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลในรายการเปลี่ยนแปลงไป หรือดูการเปลี่ยนแปลงของรายการโดยใช้เทคโนโลยี RSS ได้ ตัวดึงข้อมูล RSS (RSS feed) จะช่วยให้สมาชิกของเวิร์กกรุ๊ปของคุณดูรายการข้อมูลที่มีการรวมข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้

สร้างหลายรายการ

คุณอาจต้องการหลายรายการเมื่อมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างข้อมูลที่คุณต้องการจัดการ หรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่ทำงานกับข้อมูลนั้นๆ

ใช้หลายรายการเมื่อ

 • คุณไม่คิดว่าจะมีใครต้องการการสรุปข้อมูลเข้าด้วยกัน

 • กลุ่มบุคคลที่ทำงานกับข้อมูลเป็นกลุ่มที่แยกจากกันและมีระดับสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกัน

 • คุณต้องการนำการตั้งค่าอื่นๆ เช่น การกำหนดรุ่นหรือการอนุมัติ ไปใช้กับหลายๆ ชุดข้อมูล

 • คุณไม่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกันหรือได้รับการปรับปรุงการรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคอลัมน์ลงในรายการ

ข้อมูลในรายการจะถูกเก็บในคอลัมน์ เช่น ชื่อเรื่อง นามสกุล หรือบริษัท เป็นต้น ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลในรายการ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อใช้ช่วยคุณเรียงลำดับ จัดกลุ่ม และสร้างหลายๆ มุมมองของรายการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับรายการตามวันครบกำหนดหรือจัดกลุ่มข้อมูลตามชื่อแผนกก็ได้

คุณมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับชนิดของคอลัมน์ที่คุณสร้าง รวมถึงข้อความหนึ่งบรรทัด รายการตัวเลือกแบบหล่นลง ตัวเลขที่คำนวณจากคอลัมน์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งชื่อและรูปภาพของบุคคลในไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้เริ่มต้นจากเพจรายการสำหรับรายการที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ ถ้ารายการยังไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการบน 'เปิดใช้ด่วน' ถ้าชื่อของรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อของรายการของคุณ

 1. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกสร้างคอลัมน์

 2. ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการในกล่อง ชื่อคอลัมน์

 3. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคอลัมน์นี้คือ ให้เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในคอลัมน์

 4. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ให้พิมพ์คำอธิบายในกล่อง คำอธิบาย เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวัตถุประสงค์ของคอลัมน์และข้อมูลใดที่ควรอยู่ในคอลัมน์นั้น คำอธิบายนี้จะพิมพ์หรือไม่ก็ได้

 5. ตัวเลือกเพิ่มเติมอาจปรากฏในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ที่คุณเลือก เลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งบุคคลบนไซต์ของคุณจะเห็นเมื่อพวกเขาเปิดรายการหรือไลบรารี คลิกเพิ่มไปยังมุมมองเริ่มต้น

 7. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างมุมมอง

คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อดูข้อมูลในรายการที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณหรือที่ตรงกับจุดประสงค์ที่สุดได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองของข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลที่นำไปใช้กับแผนกที่เฉพาะเจาะจง หรือข้อมูลที่สร้างโดยคนๆ เดียวกัน

มุมมองบนเมนูมุมมอง

เมื่อคุณแสดงรายการส่วนใหญ่ คุณสามารถเรียงลำดับหรือกรองข้อมูลเป็นการชั่วคราวได้ด้วยการชี้ไปที่ชื่อของคอลัมน์ แล้วคลิกลูกศรด้านข้างชื่อคอลัมน์ วิธีนี้มีประโยชน์ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลในรายการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นครั้งเป็นคราว แต่คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกในครั้งถัดไปที่คุณแสดงรายการ

เรียงลำดับข้อมูลในรายการหรือไลบรารี

ถ้าคุณคาดไว้เพื่อดูรายการในการบางวิธีบ่อย คุณสามารถสร้างมุมมอง คุณสามารถใช้มุมมองใดก็ตามที่คุณทำงานกับรายการนี้ เมื่อคุณสร้างมุมมอง จะถูกเพิ่มไปเมนูมุมมอง เมนูมุมมอง ของรายการ

รายการต่างๆ สามารถมีมุมมองส่วนบุคคลและมุมมองสาธารณะได้ ไม่ว่าใครก็สามารถสร้างมุมมองส่วนบุคคลเพื่อดูรายการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเพื่อกรองเฉพาะข้อมูลในรายการที่ต้องการดูได้ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการออกแบบไซต์ คุณจะสามารถสร้างมุมมองสาธารณะที่ไม่ว่าใครก็ตามที่แสดงรายการนั้นสามารถใช้ได้ อีกทั้งคุณยังสามารถทำให้มุมมองสาธารณะนั้นเป็นมุมมองเริ่มต้นได้อีกด้วย เพื่อให้ใครๆ ดูรายการในมุมมองนั้นได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เมื่อคุณออกแบบไซต์ คุณสามารถลิงก์ไปมุมมองอื่นหรือออกแบบหน้า ด้วย Web Part ที่ใช้มุมมองแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทีมอาจต้องการลิงก์ไปยังมุมมองของรายการที่แสดงเอกสารที่สร้างขึ้น โดยสมาชิกในทีมของตน

ถ้าสมาชิกของกลุ่มดูรายการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถสร้างมุมมองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขีดจำกัด เช่น จำนวนข้อมูลที่แสดงได้ในมุมมอง ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับแบนด์วิดท์และข้อจำกัดต่างๆ ของอุปกรณ์ ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างมุมมองในส่วน ดูเพิ่มเติม

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ในการตั้งค่า เมนู เมนู การตั้งค่า คลิกสร้างมุมมอง

 3. ภายใต้ เลือกการจัดรูปแบบมุมมอง ให้คลิกชนิดของมุมมองที่คุณต้องการสร้าง ในหลายๆ สถานการณ์ คุณต้องการสร้าง มุมมองมาตรฐาน แต่คุณสามารถเลือกมุมมองอื่นๆ สำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เมื่อคุณต้องการสร้างปฏิทินหรือมุมมอง Gantt เป็นต้น

 4. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ เช่น Sorted โดยนามสกุล

 5. ถ้าคุณต้องการทำให้มุมมองเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำให้มุมมองเริ่มต้น คุณสามารถเลือกนี้มุมมองเริ่มต้นก็ต่อ เมื่อเป็นมุมมองสาธารณะ และ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของรายการ

 6. ในส่วนผู้ชม ภายใต้แสดงผู้ชม เลือกว่าคุณต้องการสร้างมุมมองส่วนบุคคลที่คุณเท่านั้นที่สามารถใช้หรือมุมมองสาธารณะที่ผู้อื่นสามารถใช้

 7. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

 8. ในส่วน เรียงลำดับ ให้เลือกว่าคุณต้องการเรียงลำดับข้อมูลในรายการหรือไม่และอย่างไร คุณสามารถใช้สองคอลัมน์สำหรับการเรียงลำดับได้ เช่น คอลัมน์แรกเรียงตามนามสกุล แล้วต่อไปเรียงตามชื่อ เป็นต้น

 9. ในส่วน ตัวกรอง ให้เลือกว่าคุณต้องการกรองข้อมูลในรายการหรือไม่และอย่างไร มุมมองที่มีการกรองแ้ล้วจะแสดงสิ่งที่เลือกในขนาดที่เล็กลงของรายการให้คุณ เช่น เฉพาะข้อมูลที่สร้างโดยแผนกที่เฉพาะเจาะจง หรือที่มีสถานะอนุมัติแล้ว เป็นต้น

 10. ในส่วน จัดกลุ่มตาม คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันในส่วนของตนเอง เช่น ส่วนที่ขยายได้สำหรับเอกสารตามชื่อผู้เขียนที่ระบุไว้

 11. ในส่วน ผลรวม คุณสามารถนับจำนวนรายการในคอลัมน์ได้ เช่น จำนวนของปัญหาทั้งหมด ในบางกรณี คุณสามารถสรุปหรือกลั่นกรองข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ค่าเฉลี่ย ได้

 12. ในส่วน สไตล์ เลือกสไตล์ที่คุณต้องการสำหรับมุมมอง เช่น รายการที่มีการแรเงาในทุกแถวที่มีการแรเงาไว้

 13. ถ้ารายการของคุณมีโฟลเดอร์ คุณจะสามารถสร้างมุมมองที่ไม่รวมโฟลเดอร์ (บางครั้งเรียกว่ามุมมองแบบแฟลต) ได้ เมื่อต้องการแสดงข้อมูลในรายการทั้งหมดของคุณในระดับเดียวกัน ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมดโดยไม่มีโฟลเดอร์

 14. คุณสามารถจำกัดจำนวนข้อมูลที่จะแสดงในรายการ หรือจำนวนข้อมูลที่จะแสดงบนเพจเดียวกันได้ โดยการตั้งค่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังสร้างมุมมองสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในส่วน ข้อจำกัดของรายการ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 15. ถ้าคุณวางแผนที่จะแสดงรายการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในส่วน มือถือ

 16. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เลือกอีกมุมมองหนึ่ง

มีบางรายการมาพร้อมกับมุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมอง และคุณสามารถสร้างมุมมองเพิ่มเติมได้ ถ้ามีมุมมองอื่นพร้อมให้ใช้งาน คุณสามารถสลับมุมมองโดยใช้เมนู มุมมอง ได้

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ในการดู เมนู เมนูมุมมอง คลิกมุมมองที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีอยู่ ให้คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนมุมมองนี้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการ

ถ้าคุณมีข้อมูลในรายการอยู่หลายชนิด คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการของคุณได้

 1. ถ้ารายการไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนเปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อรายการของคุณไม่ปรากฏ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกชื่อรายการของคุณ

 2. ในการสร้าง เมนู เมนู สร้าง คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  คำสั่ง สร้างโฟลเดอร์ ไม่พร้อมใช้งานถ้าผู้ที่สร้างรายการของคุณระบุว่าไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ในรายการได้

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีหลายรายการที่มีโฟลเดอร์ หรือถ้ามีบุคคลในกลุ่มของคุณต้องการเรียกดูรายการแบบเดียวกับที่เขาเรียกดูฮาร์ดดิสก์ กลุ่มของคุณอาจต้องการเปิดใช้งานมุมมองแบบทรี ด้วยการใช้มุมมองแบบทรี คุณจะสามารถขยาย ยุบ และนำทางโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×