การจัดระเบียบการเข้าถึงแฟ้มด่วนโดยใช้แถบ My Places

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณคงมีโฟลเดอร์อย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ที่ใช้คุณเก็บแฟ้มบางชนิดไว้ั และคุณมักจะต้องค้นหาหรือเก็บแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้ คุณสามารถใช้แถบ My Places เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะบันทึกหรือค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการ แถบ My Places จะมีประโยชน์ที่สุดถ้าคุณกำหนดเอง ในบทความนี้ คุณจะได้รู้วิธีกำหนดแถบ My Places เอง

ในบทความนี้

แถบ My Places คืออะไร

เพิ่มทางลัดให้กับแถบ My Places

การเอาทางลัดออกจากแถบ My Places

จัดเรียงใหม่ทางลัดบนแถบ My Places

เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนแถบ My Places

แถบ My Places คืออะไร

แถบ My Places เป็นพื้นที่บนด้านซ้ายในกล่องโต้ตอบบางกล่อง เช่น บันทึกเป็นเปิด และ แทรกรูปภาพ คุณสามารถใช้แถบ My Places ระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเก็บแฟ้มของคุณไว้เืพื่อให้การเข้าถึงง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำบนแถบ My Places ในกล่องโต้ตอบกล่องใดกล่องหนึ่งจะทำให้การเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันปรากฏในกล่องโต้ตอบอื่นที่มีแถบ My Places

ตามค่าเริ่มต้น แถบ My Places มีทางลัดไปยัง 'เอกสารล่าสุดของฉัน' 'เดสก์ท็อป' 'เอกสารของฉัน' 'คอมพิวเตอร์ของฉัน' และ 'โฟลเดอร์เครือข่ายของฉัน' คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์บนแถบ My Places ได้ถึง 256 โฟลเดอร์ แต่คุณไม่สามารถเพิ่มแฟ้มบนแถบ My Places

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้ใช้รายการ บันทึกใน

2. เมื่อต้องการดูเนื้อหาของโฟลเดอร์บนแถบ My Places ให้คลิกทางลัดของโฟลเดอร์บนแถบ My Places

3. เมื่อต้องการดูทางลัดอื่นที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบ My Places ให้คลิกที่ลูกศร

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มทางลัดให้กับแถบ My Places

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

โครงการ

ผู้เผยแพร่

SharePoint Designer

Visio

Word

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาพื้นที่ว่างในแถบMy Places ใต้ทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ลัดใหม่ของคุณปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาพื้นที่ว่างในแถบMy Places ใต้ทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาพื้นที่ว่างในแถบMy Places ใต้ทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ลัดใหม่ของคุณปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาที่ช่องว่างเปล่าในแถบMy Places ด้านล่างทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ทางลัดของคุณใหม่ปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. ในรายการ บันทึกใน ให้คลิกที่ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องการสร้างทางลัดของแถบ My Places

 3. คลิกขวาพื้นที่ว่างในแถบMy Places ใต้ทางลัดที่มีอยู่ แล้ว คลิ กเพิ่มชื่อของโฟลเดอร์
  ลัดใหม่ของคุณปรากฏที่ด้านล่างของแถบMy Places

ด้านบนของหน้า

การเอาทางลัดออกจากแถบ My Places

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาทางลัดที่ คุณถูกเพิ่มลงในแถบMy Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้น เช่นเอกสารของฉัน ยกเว้นคุณแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาทางลัดเริ่มต้นในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบMy Places ให้คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการ เอา แล้ว คลิ กเอาออก บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาออกได้เฉพาะทางลัดที่คุณเพิ่มบนแถบ My Places คุณไม่สามารถเอาทางลัดเริ่มต้นออก เช่น 'เอกสารของฉัน' จนกว่าคุณจะแก้ไขรีจิสทรีของ Microsoft Windows ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเอาทางลัดเริ่มต้นออกได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การจัดเรียงทางลัดบนแถบ My Places ใหม่

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. บนแถบMy Places คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง บนทางลัด เมนู

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. บนแถบ My Places ให้คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนขนาดไอคอนบนแถบ My Places

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาแถบMy Places จากนั้น คลิกไอคอนขนาดใหญ่ หรือไอคอนขนาดเล็ก บนตัว เมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

SharePoint Designer

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู File ให้คลิก Save As

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 2. คลิกขวาที่แถบ My Places แล้วคลิก ไอคอนขนาดเล็ก หรือ ไอคอนขนาดใหญ่ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×