การจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรมของ ระบบ Microsoft Office 2007 หลายโปรแกรมมี 'บันทึก' หรือ 'จัดพิมพ์' เป็น Portable Document Format (PDF) หรือคุณลักษณะ XML Paper Specification (XPS) ที่ทำให้คุณสามารถควบคุมสิ่งที่ต้องการบันทึกหรือจัดพิมพ์ได้ด้วย เช่นเดียวกับที่คุณทำเวลาคุณพิมพ์ คุณเลือกการตั้งค่าเหล่านี้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ที่คุณสามารถเปิดด้วยการคลิก ตัวเลือก (หรือด้วยการคลิก เปลี่ยนแปลง ใน Microsoft Office Publisher 2007) ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

เข้าถึง

Excel

PowerPoint

ผู้เผยแพร่

Visio

Word

Access

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF หรือ เอกสาร XPS

 3. คลิก ตัวเลือก เพื่อแสดงรายการต่อไปนี้

  ภายใต้ ช่วง:

  • ทั้งหมด     คลิกเพื่อจัดพิมพ์ระเบียนทั้งหมดในฐานข้อมูล

  • ระเบียนที่เลือก     คลิกเพื่อจัดพิมพ์เฉพาะระเบียนที่เลือก

  • หน้า     คลิกเพื่อจัดพิมพ์ระเบียนที่อยู่บนช่วงที่ระบุของหน้า คุณสามารถพิมพ์หรือเลือกหน้าเริ่มต้นและสิ้นสุดในกล่อง จาก และ ถึง

   ภายใต้ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A) ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้อย่างไร

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF หรือ เอกสาร XPS

 3. คลิก ตัวเลือก เพื่อแสดงรายการต่อไปนี้

  ภายใต้ ช่วงของหน้า:

  • ทั้งหมด     คลิกเพื่อจัดพิมพ์ทุกหน้าของข้อมูลในสมุดงาน

  • หน้า     คลิกเพื่อจัดพิมพ์หน้าที่ระบุของสมุดงาน คุณสามารถพิมพ์หรือเลือกหน้าเริ่มต้นและสิ้นสุดในกล่อง จาก และ ถึง

   ภายใต้ สิ่งที่จัดพิมพ์:

  • สิ่งที่เลือก     คลิกเพื่อจัดพิมพ์เซลล์ที่เลือกบนแผ่นงานที่ใช้งานอยู่

  • แผ่นงานที่ใช้งานอยู่     คลิกเพื่อจัดพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงานที่เลือก

  • ทั้งสมุดงาน     คลิกเพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดในสมุดงาน

  • ตาราง     คลิกเพื่อจัดพิมพ์ตารางที่เลือก

  • ละเว้นพื้นที่พิมพ์     คลิกเพื่อพิมพ์ทั้งแผ่นงานแม้ว่าพื้นที่พิมพ์ถูกกำหนดบนแผ่นงาน

   ภายใต้ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์

  • คุณสมบัติเอกสาร     เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณสมบัติเอกสารจะถูกรวมในรุ่นที่จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คุณสมบัติเหล่านี้ไ้ด้แก่ ชื่อเรื่อง เรื่อง ผู้สร้าง และข้อมูลที่เหมือนกัน

   ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

   เมื่อต้องการช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A)     ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หรือไม่

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม XPS ภายใต้ ตัวเลือกเอกสาร XPS:

  • สงวนสิทธิ์แบบจำกัดใน XPS     ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสมุดงานที่เปิดใช้งานการป้องกันการจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) นั้นรักษาการตั้งค่า IRM หลังการแปลงเป็น XPS กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกเป็น XPS เอกสาร XPS ใดๆ ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่า IRM ที่เก็บรักษาไว้นี้ จนกว่าคุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF หรือ เอกสาร XPS

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้คลิก ตัวเลือก เพื่อแสดงรายการต่อไปนี้

  ภายใต้ ช่วง:

  • ทั้งหมด      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ภาพนิ่งทั้งหมดในงานนำเสนอ

  • ภาพนิ่งปัจจุบัน      คลิกเพื่อจัดพิมพ์เฉพาะภาพนิ่งที่ถูกแสดงในปัจจุบัน

  • สิ่งที่เลือก      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ภาพนิ่งที่เลือก

  • การแสดงแบบกำหนดเอง      ถ้าคุณสร้างงานนำเสนอแบบกำหนดเองอย่างน้อยหนึ่งงานที่แสดงภาพนิ่งที่เลือก ให้คลิกเพื่อจัดพิมพ์เฉพาะภาพนิ่งที่อยู่ในงานนำเสนอแบบกำหนดเองที่ระบุ

  • ภาพนิ่ง      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ช่วงที่ระบุของภาพนิ่ง คุณสามารถพิมพ์หรือเลือกหน้าเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในกล่อง จาก และ ถึง

   ภายใต้ ตัวเลือกการจัดพิมพ์

  • สิ่งที่จัดพิมพ์      เลือกสิ่งที่คุณต้องการจัดพิมพ์ ภาพนิ่งเอกสารประกอบคำบรรยายหน้าบันทึกย่อ หรือ มุมมองเค้าร่าง

  • จำนวนภาพนิ่งต่อหน้า      ให้เลือกจำนวนภาพนิ่งที่คุณต้องการจะพิมพ์ในแต่ละหน้า

  • ภาพนิ่งมีกรอบ      ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งที่จัดพิมพ์แต่ละภาพมีกรอบเป็นเส้นขอบ

  • รวมภาพนิ่งที่ซ่อน      ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ภาพนิ่งที่ซ่อนถูกจัดพิมพ์

  • รวมข้อคิดเห็นและมาร์กอัปหมึกไว้     ทำเครื่องหมายกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อจัดพิมพ์เอกสารที่มีข้อคิดเห็นและมาร์กอัปหมึกให้สามารถมองเห็นได้

  • ลำดับ     เมื่อภาพนิ่งถูกจัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย ให้คลิก แนวนอน หรือ แนวตั้ง เพื่อกำหนดลำดับที่ภาพนิ่งจะปรากฏบนหน้า

   ภายใต้ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์

  • คุณสมบัติเอกสาร      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมคุณสมบัติเอกสารไว้ในรุ่นที่จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ชื่อเรื่อง เรื่อง ผู้สร้าง และข้อมูลที่เหมือนกัน

   ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

   เมื่อต้องการช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A) ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้หรือไม่

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  • ทำข้อความให้เป็นบิตแมปถ้าฝังแบบอักษรไม่ได้      กล่องกาเครื่องหมายนี้สัมพันธ์กันในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์ฝังแบบอักษรอย่างน้อยหนึ่งแบบในเอกสารของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้

   • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมจะแทนที่แบบอักษรด้วยการแสดงบิตแมป ซึ่งจะทำให้แฟ้มมีลักษณะที่ปรากฏตามที่คุณออกแบบได้ สำหรับบุคคลบางคนที่แสดงหรือพิมพ์แฟ้มดังกล่าว ข้อความอาจมีลักษณะที่ปรากฏหยาบในความละเอียดที่สูงกว่า

   • ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมสร้างแฟ้มเพื่อที่ว่าถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณอยู่มีแบบอักษร แบบอักษรนั้นจะถูกใช้ ถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณไม่มีแบบอักษร แบบอักษรอื่นจะแทนที่

    ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม XPS ภายใต้ ตัวเลือกเอกสาร XPS:

  • สงวนสิทธิ์แบบจำกัดใน XPS      ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่างานนำเสนอที่เปิดใช้งานการป้องกันการจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) รักษาการตั้งค่า IRM ภายหลังการแปลงเป็น XPS กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกเป็น XPS เอกสาร XPS ใดๆ ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่า IRM ที่เก็บรักษาไว้นี้ จนกว่าคุณจะล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF หรือ เอกสาร XPS

 3. เมื่อต้องการแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกในการจัดพิมพ์ ให้คลิก เปลี่ยน

 4. ระบุวิธีการที่จะพิมพ์หรือกระจายสิ่งพิมพ์นี้      เลือก ขนาดเล็กสุดมาตรฐาน หรือ การพิมพ์คุณภาพสูง อัลกอริทึมการบีบอัดอื่นจะถูกใช้เพื่อปรับสิ่งพิมพ์ของคุณให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวิธีพิมพ์หรือกระจายสิ่งพิมพ์ของคุณ

 5. ขั้นสูง      คลิกเพื่อแสดงตัวเลือกต่อไปนี้

  ภายใต้ รูปภาพ

  • รูปภาพสีและระดับสีเทา      เลือกตัวเลขในรายการ ลดขนาดเป็น และ เมื่อสูงกว่า การลดขนาดจะลดอัตราจุดต่อหมึก (dpi) ของรูปเพื่อลดขนาดของแฟ้ม

  • รูปวาดแบบลายเส้น (1 บิต)      เลือกตัวเลขในรายการ ลดขนาดเป็น และ เมื่อสูงกว่า การลดขนาดจะลดอัตราจุดต่อหมึก (dpi) ของรูปเพื่อลดขนาดของแฟ้ม

   ภายใต้ ตัวตรวจสอบการออกแบบ

  • เตือนเกี่ยวกับความโปร่งใสและการใช้สี    เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ คุณจะถูกเตือนก่อนการจัดพิมพ์เอกสารถ้ากราฟิกใช้ความโปร่งใสหรือสีแบบ แดง เขียว น้ำเงิน (RGB) ที่อาจทำให้มีปัญาในบางกระบวนการพิมพ์

   ภายใต้ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์

  • คุณสมบัติเอกสาร      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมคุณสมบัติเอกสารไว้ในรุ่นที่จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ชื่อเรื่อง เรื่อง ผู้สร้าง และข้อมูลที่เหมือนกัน

   ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

   เมื่อต้องการช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A)      ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้อย่างไร

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  • ทำข้อความให้เป็นบิตแมปถ้าฝังแบบอักษรไม่ได้      กล่องกาเครื่องหมายนี้สัมพันธ์กันในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์ฝังแบบอักษรอย่างน้อยหนึ่งแบบในเอกสารของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้

   • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมจะแทนที่แบบอักษรด้วยการแสดงบิตแมป ซึ่งจะทำให้แฟ้มมีลักษณะที่ปรากฏตามที่คุณออกแบบได้ สำหรับบุคคลบางคนที่แสดงหรือพิมพ์แฟ้มดังกล่าว ข้อความอาจมีลักษณะที่ปรากฏหยาบในความละเอียดที่สูงกว่า

   • ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมสร้างแฟ้มเพื่อที่ว่าถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณอยู่มีแบบอักษร แบบอักษรนั้นจะถูกใช้ ถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณไม่มีแบบอักษร แบบอักษรอื่นจะแทนที่

    ตัวเลือกการพิมพ์     คลิกเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการพิมพ์ การตั้งค่าส่วนใหญ่ในกล่องโต้ตอบพร้อมใช้งานบนแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ Save as type ให้คลิก PDF หรือ XPS Document

 3. เมื่อต้องการแสดงรายการต่อไปนี้ ให้คลิก Options

  ภายใต้ Page range:

  • All      คลิกเพื่อจัดพิมพ์หน้าทั้งหมดในรูปวาด

  • Current view      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ส่วนของรูปวาดที่ปรากฏในหน้าต่างโปรแกรม

  • Current page      คลิกเพื่อจัดพิมพ์หน้าของรูปวาดที่แสดงในปัจจุบัน

   • ถ้าหน้าเป็นหน้าพื้นหน้า หน้าพื้นหน้าปัจจุบันและหน้าพื้นหลังทั้งหมดนั้นจะถูกจัดพิมพ์

   • ถ้าหน้าเป็นหน้าพื้นหลัง พื้นหลังและพื้นหลังใดๆ ที่ถูกกำหนดให้นั้นจะถูกจัดพิมพ์

   • ถ้าคุณอยู่ในโหมด Print Preview ชื่อเรื่องปัจจุบันจะถูกจัดพิมพ์

  • Selection      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ส่วนของรูปวาดที่เลือก ถ้าไม่ได้เลือกส่วนใดของรูปวาด ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

  • Page(s)      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ช่วงของหน้าที่คุณเลือกในกล่อง From และ To ถ้ารูปวาดประกอบอยู่เพียงหน้าเดียว ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

  • Color as black      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อจัดพิมพ์สีทั้งหมดเป็นสีดำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปร่างทั้งหมดมองเห็นได้ในรูปวาดที่พิมพ์

  • Include background      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมพื้นหลังในรูปวาดที่จัดพิมพ์

   ภายใต้ Include non-printing information

  • Document properties      เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวมคุณสมบัติเอกสารในรุ่นที่จัดพิมพ์แบบ PDF หรือ XPS คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ชื่อเรื่อง เรื่อง ผู้สร้าง และข้อมุลที่เหมือนกัน

   ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

   เมื่อต้องการช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A)      ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้อย่างไร

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ติดกับ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก PDF หรือ XPS

 2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก PDF หรือ เอกสาร XPS

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้คลิก ตัวเลือก เพื่อแสดงรายการต่อไปนี้

  ภายใต้ ช่วงของหน้า:

  • ทั้งหมด      คลิกเพื่อจัดพิมพ์หน้าทั้งหมดในเอกสาร

  • หน้าปัจจุบัน      คลิกเพื่อจัดพิมพ์เฉพาะหน้าที่ที่จุดแทรกอยู่ในปัจจุบัน

  • สิ่งที่เลือก      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ข้อความที่เลือก ถ้าไม่ได้เลือกข้อความใดในเอกสาร ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

  • หน้า      คลิกเพื่อจัดพิมพ์ช่วงของหน้าที่คุณเลือกในกล่อง จาก และ ถึง ถ้าเอกสารประกอบขึ้นเพียงหน้าเดียว ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

   ภายใต้ สิ่งที่จัดพิมพ์:

  • เอกสาร      คลิกเพื่อจัดพิมพ์เอกสารในสถานะสะอาด ไม่มีเครื่องหมายการตรวจทานหรือข้อคิดเห็น

  • เอกสารที่แสดงเครื่องหมาย      คลิกเพื่อจัดพิมพ์เอกสารพร้อมกับเครื่องหมายการตรวจทานและข้อคิดเห็น

   ภายใต้ รวมข้อมูลที่ไม่มีการพิมพ์

  • สร้างการใช้ที่คั่นหน้า     ทำเครื่องหมายกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างที่คั่นหน้าในเอกสารตามการเลือกของคุณ ถ้าเอกสารนี้ประกอบด้วยหัวเรื่อง หัวเรื่อง จะพร้อมใช้งานได้ ถ้าเอกสารนั้นประกอบด้วยที่คั่นหน้า ที่คั่นหน้าของ Word จะพร้อมใช้งานได้

  • คุณสมบัติเอกสาร      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมคุณสมบัติเอกสารไว้ในรุ่นที่จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ชื่อเรื่อง เรื่อง ผู้สร้าง และข้อมูลที่เหมือนกัน

   ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

   เมื่อต้องการช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณและใช้ข้อมูลนี้ร่วมกัน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเอกสารในส่วน ดูเพิ่มเติม

  • แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง      กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้แฟ้มที่สร้างเข้าถึงผู้ใช้ที่ปิดใช้งานได้ง่ายขึ้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กเท่าที่จะเป็นไปได้ และไม่ต้องการมีข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกรวมไว้ในแฟ้มที่เปิดใช้งานตัวอ่านของคุณโดยใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อนำทางตลอดแฟ้มได้อย่างง่ายดาย

   ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม PDF ภายใต้ ตัวเลือก PDF:

  • เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 19005-1 (PDF/A)      ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้แฟ้ม PDF อยู่ในรูปแบบนี้

   วิธีทำฉันตัดสินใจว่า จะเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ได้อย่างไร

   เหตุผลบางประการที่เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • คุณต้องส่งแฟ้มไปยังหน่วยงานของรัฐที่ต้องการรูปแบบนี้

   • คุณต้องการแฟ้มสำหรับการเก็บถาวรระยะยาว และคุณต้องการให้แฟ้มมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในอนาคตในลักษณะเดียวกับที่แสดงในปัจจุบันเท่าที่เป็นไปได้

    เหตุผลบางประการที่ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้คือ

   • ลักษณะที่ปรากฏของแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ และคุณต้องการให้ PDF มีลักษณะที่ปรากฏใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับมากที่สุด คุณลักษณะการออกแบบต่างๆ เช่น ลักษณะพิเศษและความโปร่งใสจะถูกเปิดใช้งาน

   • ขนาดแฟ้มเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  • ทำข้อความให้เป็นบิตแมปถ้าฝังแบบอักษรไม่ได้      กล่องกาเครื่องหมายนี้สัมพันธ์กันในกรณีที่คุณไม่มีสิทธิ์ฝังแบบอักษรอย่างน้อยหนึ่งแบบในเอกสารของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้

   • ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมจะแทนที่แบบอักษรด้วยการแสดงบิตแมป ซึ่งจะทำให้แฟ้มมีลักษณะที่ปรากฏตามที่คุณออกแบบได้ สำหรับบุคคลบางคนที่แสดงหรือพิมพ์แฟ้มดังกล่าว ข้อความอาจมีลักษณะที่ปรากฏหยาบในความละเอียดที่สูงกว่า

   • ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย     โปรแกรมสร้างแฟ้มเพื่อที่ว่าถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณอยู่มีแบบอักษร แบบอักษรนั้นจะถูกใช้ ถ้าบุคคลที่อ่านแฟ้มของคุณไม่มีแบบอักษร แบบอักษรอื่นจะแทนที่

    ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้ม XPS ภายใต้ ตัวเลือกเอกสาร XPS:

  • สงวนสิทธิ์แบบจำกัดใน XPS      ทำเครื่องหมายกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่ใช้งานการป้องกันการจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) รักษาการตั้งค่า IRM หลังจากแปลงเป็น XPS กล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณบันทึกเป็น XPS เอกสาร XPS ใดๆ ที่คุณสร้างจะใช้การตั้งค่า IRM ที่เก็บรักษาไว้นี้ จนกว่าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×