ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
การจัดทำเอกสารและพิมพ์การออกแบบฐานข้อมูล

การจัดทำเอกสารและพิมพ์การออกแบบฐานข้อมูล

Microsoft Access สามารถช่วยให้คุณจัดเตรียมเอกสารที่พิมพ์ของการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการอ้างอิงและการวางแผนแบบออฟไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Access สามารถช่วยให้คุณพิมพ์ความสัมพันธ์ของตารางตามที่แสดงไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์ และสามารถช่วยให้คุณพิมพ์ลักษณะการออกแบบของ วัตถุฐานข้อมูล เช่น คุณสมบัติวัตถุได้

หมายเหตุ: หน้าต่างความสัมพันธ์ไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลเว็บหรือเว็บแอป

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดเตรียมหน้าต่างความสัมพันธ์สำหรับพิมพ์

พิมพ์หน้าต่างความสัมพันธ์

พิมพ์ลักษณะการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลโดยใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล

จัดเตรียมหน้าต่างความสัมพันธ์สำหรับพิมพ์

หน้าต่างความสัมพันธ์ คือหน้าต่างที่คุณสามารถดู สร้าง และแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีต่างๆ ได้ หน้าต่างความสัมพันธ์มักจะไม่แสดงความสัมพันธ์ทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดค่าไว้ คุณควรตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ที่คุณต้องการจัดทำเป็นเอกสาร และจัดเตรียมหน้าต่างความสัมพันธ์ตามนั้น ก่อนที่คุณจะพิมพ์ความสัมพันธ์ของตารางออกมา คุณสามารถแสดงหรือซ่อนตารางในหน้าต่างความสัมพันธ์ได้ และสามารถจัดเรียงเค้าโครงของตารางได้ใหม่

แสดงหรือซ่อนตารางในหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ให้คลิก ความสัมพันธ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตาราง บนแท็บ การออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง จากนั้นในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้เพิ่มตารางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการซ่อนตาราง ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้คลิกตารางที่คุณต้องการซ่อน แล้วกด DELETE

 3. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

จัดเรียงตารางใหม่ในหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. เมื่อต้องการจัดเรียงตารางใหม่ ให้ลากตารางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการในหน้าต่างความสัมพันธ์

 2. กด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

พิมพ์หน้าต่างความสัมพันธ์

คุณสามารถสร้างรายงานที่แสดงความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลของคุณตามที่ปรากฏในหน้าต่างความสัมพันธ์ รายงานนี้มีชื่อเริ่มต้นว่า ชื่อความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ส่วนหัวของรายงานจะมีชื่อและวันที่ที่คุณสร้างรายงาน

หมายเหตุ: ตัวอย่างก่อนพิมพ์ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสำหรับคุณในการใช้แก้ไขรายงานความสัมพันธ์ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่างความสัมพันธ์มีลักษณะตามที่คุณต้องการก่อนที่จะสร้างรายงาน

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ที่มีความสัมพันธ์ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ให้คลิก ความสัมพันธ์

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก รายงานความสัมพันธ์

  รายงานที่มีภาพแสดงหน้าต่างความสัมพันธ์จะเปิดในโหมดแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 4. เมื่อต้องการปรับลักษณะการพิมพ์รายงานของคุณ ให้ใช้คำสั่งในแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 5. บนแท็บ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

พิมพ์ลักษณะการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูล

คุณสามารถใช้ ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล เพื่อพิมพ์ลักษณะการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลได้

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการทำเอกสาร

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม วิเคราะห์ ให้คลิก ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวทำเอกสาร ให้คลิกแท็บที่แสดงชนิดวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการจัดทำเอกสาร เมื่อต้องการสร้างรายงานเกี่ยวกับวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล ให้คลิกแท็บ ชนิดของวัตถุทั้งหมด

 4. เลือกวัตถุอย่างน้อยหนึ่งรายการที่แสดงในแท็บ เมื่อต้องการเลือกวัตถุทั้งหมดบนแท็บ ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 5. คลิก ตกลง

  ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูลจะสร้างรายงานที่มีรายละเอียดข้อมูลของวัตถุแต่ละรายการที่เลือก และจากนั้นจะเปิดรายงานในแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเรียกใช้ตัวทำเอกสารในฐานข้อมูลในฟอร์มการป้อนข้อมูล รายงานที่ตัวทำเอกสารสร้างขึ้นจะแสดงรายการคุณสมบัติของฟอร์มทั้งหมด คุณสมบัติของส่วนแต่ละส่วนในฟอร์ม และคุณสมบัติของปุ่ม ป้ายชื่อ กล่องข้อความ และตัวควบคุมอื่นๆ ในฟอร์ม รวมทั้งมอดูลโค้ดและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับฟอร์ม

 6. เมื่อต้องการพิมพ์รายงาน บนแท็บ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่ม พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×