การจัดทำข้อมูลสรุปเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านโดยใช้แบบสอบถามแบบตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการจัดโครงสร้างข้อมูลสรุปเพื่อให้ง่ายขึ้น และอ่านทำความเข้าใจ ให้พิจารณาใช้คิวรีแบบตาราง

คิวรีแบบตารางคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย หรืออื่น ๆฟังก์ชันการรวม และจากนั้น จัดกลุ่มผลลัพธ์ ด้วยชุดที่สองของค่านั่นคือหนึ่งด้านข้างของแผ่นข้อมูลและอีกทางด้านบน

ในบทความนี้

ภาพรวม

สร้างคิวรีแบบตาราง

ใช้ช่วงหรือช่วงเวลาสำหรับส่วนหัว

พร้อมท์สำหรับพารามิเตอร์เพื่อจำกัดส่วนหัวของแถว

แทนที่ค่า null ด้วยศูนย์

เคล็ดลับคิวรีแบบตาราง

ภาพรวม

คิวรีแบบตารางมีชนิดของเลือกคิวรี เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบตาราง แสดงผลลัพธ์ในแผ่นข้อมูลที่มีโครงสร้างแตกต่างจากแผ่นข้อมูลชนิดอื่น ๆ

โครงสร้างของคิวรีแบบตารางสามารถทำให้ง่ายต่อการอ่านกว่า เลือกแบบง่าย ๆ คิวรีที่แสดงข้อมูลเดียวกัน ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ ได้

คิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลและคิวรีแบบตารางแสดงข้อมูลเดียวกัน

1. กลุ่มคิวรีแบบใช้เลือกข้อมูลนี้จัดกลุ่มข้อมูลสรุปในแนวตั้งเรียงตามพนักงานและประเภท

2. คิวรีแบบตารางสามารถแสดงข้อมูลเดียวกัน แต่จัดกลุ่มข้อมูลทั้งในแนวนอน และแนวตั้งเพื่อให้แผ่นข้อมูลสามารถแบบกระชับมากขึ้น และอ่านง่ายขึ้น

สร้างคิวรีแบบตาราง

เมื่อคุณสร้างคิวรีแบบตาราง ให้คุณระบุเขตข้อมูลที่มีส่วนหัวของแถว เขตข้อมูลที่มีส่วนหัวของคอลัมน์ และเขตข้อมูลที่มีค่าที่จะสรุป คุณสามารถใช้ได้เขตข้อมูลเดียวต่อครั้งเท่านั้นเมื่อคุณระบุส่วนหัวของคอลัมน์และค่าที่จะสรุป คุณสามารถใช้เขตข้อมูลได้สูงสุดสามเขตข้อมูลเมื่อคุณระบุส่วนหัวของแถว

คุณยังสามารถใช้นิพจน์เพื่อสร้างส่วนหัวของแถว ส่วนหัวของคอลัมน์ หรือค่าที่จะสรุปได้อีกด้วย

ไดอะแกรมของคิวรีแบบตาราง

1. คอลัมน์หนึ่ง สอง หรือสามคอลัมน์ในด้านนี้ประกอบด้วยส่วนหัวของแถว ชื่อของเขตข้อมูลที่คุณใช้เป็นส่วนหัวของแถวจะปรากฏในแถวบนสุดของคอลัมน์เหล่านี้

2. ส่วนหัวของแถวจะปรากฏที่นี่ จำนวนแถวในแผ่นข้อมูลแบบตารางสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณใช้เขตข้อมูลส่วนหัวของแถวมากกว่าหนึ่งแถว เนื่องจากการผสมผสานส่วนหัวของแถวแต่ละชุดจะปรากฏขึ้น

3. คอลัมน์ในด้านนี้ประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์และค่าสรุป โปรดสังเกตว่าชื่อเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ไม่ปรากฏบนแผ่นข้อมูล

4. ค่าโดยสรุปจะปรากฏที่นี่

วิธีการสร้างคิวรีแบบตารางของคุณ

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง    โดยปกติแล้วตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตารางเป็นวิธีเร็วที่สุด และที่ง่ายที่สุดในการสร้างคิวรีแบบตาราง ทำงานส่วนใหญ่สำหรับคุณ แต่จะมีตัวเลือกบางที่เสนอตัวช่วยสร้างการ

ตัวช่วยสร้างมีประโยชน์เหล่านี้:

 • ง่ายต่อการใช้เป็น    เมื่อต้องการใช้งาน คุณเริ่มตัวช่วยสร้าง แล้ว ตอบคำถามที่แนะนำต่าง ๆ

 • จะสามารถจัดกลุ่มวันโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาได้    ถ้าคุณใช้เขตข้อมูลที่มี วัน / เวลาข้อมูลสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวช่วยสร้างจะช่วยคุณจัดกลุ่มวันที่ตามช่วงเวลา เช่นเดือนหรือไตรมาส

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้ค่าจากเขตข้อมูลวัน / เวลาสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ แต่ต้องการจัดกลุ่มวันที่ตามช่วงเวลาที่ตัวช่วยสร้างไม่มี เช่นปีงบประมาณหรือ biennium ไม่ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างคิวรีของคุณ แต่ สร้างคิวรีแบบตารางในมุมมองออกแบบ และใช้นิพจน์เพื่อสร้างช่วงเวลา

 • จะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้    คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างคิวรีแบบตารางพื้นฐานที่คุณต้อง และปรับแต่งการออกแบบแบบสอบถาม โดยใช้มุมมองออกแบบแล้ว

อย่างไรก็ตาม โดยใช้ตัวช่วยสร้าง คุณไม่สามารถ:

 • ใช้มากกว่าหนึ่งตารางหรือคิวรีเป็นแบบแหล่งข้อมูลระเบียน

 • ใช้แอนิพจน์ เพื่อสร้างเขตข้อมูล

 • เพิ่มพร้อมท์พารามิเตอร์

 • ระบุรายการของค่าคงที่เพื่อใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

  ในขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง คุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนคิวรีในมุมมองออกแบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบคิวรีที่ตัวช่วยสร้างไม่สนับสนุน เช่นแหล่งระเบียนเพิ่มเติม

การทำงานในมุมมองออกแบบ     มุมมองออกแบบช่วยให้คุณควบคุมการออกแบบคิวรีของคุณเพิ่มเติม สนับสนุนฟีเจอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานในตัวช่วยสร้าง

ให้พิจารณาใช้มุมมองออกแบบเพื่อสร้างคิวรีแบบตารางของคุณถ้าคุณต้องการ:

 • กระบวนการควบคุมเพิ่มเติมได้ ตัวช่วยสร้างทำให้ตัดสินใจบางส่วนสำหรับคุณ

 • ใช้มากกว่าหนึ่งตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียน

 • เพิ่มพร้อมท์พารามิเตอร์แบบสอบถามของคุณ

 • ใช้นิพจน์เป็นเขตข้อมูลในคิวรีของคุณ

 • ระบุรายการของค่าคงที่เพื่อใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

 • แนวทางปฏิบัติที่ใช้ตารางออกแบบ

เขียนแบบสอบถามในมุมมอง SQL    คุณสามารถเขียนคิวรีแบบตารางในมุมมอง SQL ถ้าคุณต้องการ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถระบุชนิดข้อมูลของพารามิเตอร์ โดยใช้มุมมอง SQL ถ้าคุณต้องการใช้พารามิเตอร์ในคิวรีแบบตารางของคุณ คุณต้องระบุชนิดข้อมูลพารามิเตอร์ได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนคิวรีของคุณในมุมมองออกแบบ

เคล็ดลับ: โปรดจำไว้ซึ่งคุณจะไม่ถูกจำกัดให้ใช้วิธีเดียวเท่านั้นสำหรับการสร้างคิวรีแบบตาราง คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างคิวรี แล้ว ใช้มุมมองออกแบบเพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีแบบตาราง

สร้างคิวรีแบบตาราง โดยใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง

สร้างคิวรีแบบตารางในมุมมองออกแบบ

สร้างคิวรีแบบตารางในมุมมอง SQL

สร้างคิวรีแบบตาราง โดยใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง

ใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตารางจำเป็นต้องให้คุณใช้ตารางเดียวหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียนสำหรับคิวรีแบบตารางของคุณ ถ้าตารางเดียวมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการรวมในคิวรีแบบตารางของคุณ เริ่มต้น ด้วยคิวรีเลือกที่ส่งกลับข้อมูลที่คุณต้องการสร้าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบใช้เลือก อ้างอิงไปยังส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มอื่น ๆ คลิกตัวช่วยสร้างคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ คิวรีใหม่ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง แล้วคลิก ตกลง

  ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตารางจะเริ่มขึ้น

 3. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง เลือกตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้สร้างคิวรีแบบตาราง

 4. ในหน้าถัดไป ให้เลือกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวของแถว

  คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลได้สูงสุดสามเขตข้อมูล เพื่อใช้เป็นแหล่งที่มาของส่วนหัวของแถว แต่การใช้ส่วนหัวของแถวยิ่งน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งง่ายต่อการอ่านแผ่นข้อมูลแบบตารางของคุณ

  ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลเพื่อใช้กับส่วนหัวของแถว ลำดับที่คุณเลือกเขตข้อมูลนั้นจะกำหนดลำดับเริ่มต้นสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์ของคุณ

 5. ในหน้าถัดไป เลือกเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

  โดยทั่วไปแล้ว คุณควรเลือกเขตข้อมูลที่มีค่าสองถึงสามค่า เพื่อช่วยให้ผลลัพธ์ของคุณง่ายต่อการอ่าน ตัวอย่างเช่น การใช้เขตข้อมูลที่มีค่าเพียงสองถึงสามค่า (เช่น เพศ) อาจดีกว่าการใช้เขตข้อมูลที่มีได้หลายค่า (เช่น อายุ)

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณเลือกใช้สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์มีประเภทข้อมูลวันที่/เวลา ตัวช่วยสร้างจะเพิ่มขั้นตอนที่ช่วยให้คุณระบุวิธีจัดกลุ่มวันที่เป็นช่วงเวลา เช่น เดือน หรือไตรมาส

 6. ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะขอให้คุณระบุช่วงที่จะใช้จัดกลุ่มวันที่ คุณสามารถระบุ ปี ไตรมาส เดือน วันที่ หรือ วันที่/เวลา ถ้าคุณไม่ได้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวช่วยสร้างจะข้ามหน้านี้ไป

 7. บนหน้าถัดไป เลือกเขตข้อมูลและฟังก์ชันจะใช้เพื่อคำนวณค่าสรุป ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่คุณเลือกกำหนดที่ฟังก์ชันจะพร้อมใช้งาน

 8. ในหน้าเดียวกันนั้น เลือกหรือลบเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมาย ใช่ ใส่ผลรวมแถว เพื่อรวมหรือไม่รวมผลรวมแถว

  ถ้าคุณรวมผลรวมแถวไว้ คิวรีแบบตารางจะมีส่วนหัวของแถวเพิ่มซึ่งจะใช้เขตข้อมูลและฟังก์ชันเดียวกันกับค่าของเขตข้อมูล การรวมผลรวมแถวจะแทรกคอลัมน์เพิ่มเติมซึ่งจะสรุปคอลัมน์ที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ถ้าคิวรีแบบตารางของคุณคำนวณอายุเฉลี่ยตามสถานที่และเพศ (โดยมีส่วนหัวของคอลัมน์เป็นเพศ) คอลัมน์ที่เพิ่มมาจะคำนวณอายุเฉลี่ยตามสถานที่สำหรับทุกเพศ

  คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันที่ใช้สร้างผลรวมแถวได้โดยการแก้ไขคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ

 9. ในหน้าถัดไปของตัวช่วย พิมพ์ชื่อคิวรีของคุณแล้วระบุว่าคุณต้องการดูผลลัพธ์หรือแก้ไขการออกแบบคิวรีหรือไม่

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีแบบตารางในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้ข้าแหล่งระเบียน (ตารางและคิวรี) ตามที่คุณต้อง โดยใช้มุมมองออกแบบเพื่อสร้างคิวรีแบบตารางของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเก็บการออกแบบง่าย ๆ โดยก่อน สร้างแบบสอบถามที่เลือกที่ส่งกลับข้อมูลทั้งหมดที่ คุณต้องการ และใช้แบบสอบถามสำหรับคิวรีแบบตารางของคุณเป็นแหล่งระเบียนเท่านั้นแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบใช้เลือก อ้างอิงไปยังส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณสร้างคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ คุณใช้แถว ผลรวม และ แบบตาราง ในตารางออกแบบเพื่อระบุว่าค่าของเขตข้อมูลใดที่จะกลายเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ค่าของเขตข้อมูลใดที่จะกลายเป็นส่วนหัวของแถว และค่าของเขตข้อมูลใดบ้างที่จะรวม หาค่าเฉลี่ย นับจำนวน หรือคำนวณด้านอื่นๆ

ส่วนต่างๆ ของคิวรีแบบตารางที่แสดงในมุมมอง ออกแบบ

1. การตั้งค่าในแถวเหล่านี้กำหนดว่าเขตข้อมูลนั้นเป็นส่วนหัวของแถว ส่วนหัวของคอลัมน์ หรือค่าสรุปหรือไม่

2. การตั้งค่านี้จะแสดงค่าของเขตข้อมูลเป็นส่วนหัวของแถว

3. การตั้งค่านี้จะแสดงค่าของเขตข้อมูลเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

4. การตั้งค่าเหล่านี้จะให้ค่าสรุป

สร้างแบบสอบถาม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่แต่ละตารางหรือคิวรีที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งระเบียน

  ถ้าคุณใช้แหล่งระเบียนมากกว่าหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตารางหรือคิวรีจะรวมบนเขตข้อมูลที่พวกเขามีเหมือนกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมตารางและคิวรี อ้างอิงไปยังส่วนดูเพิ่มเติม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ตาราง

 5. ในหน้าต่างการออกแบบคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่แต่ละเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งสำหรับส่วนหัวของแถว คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลสำหรับส่วนหัวของแถวได้สูงสุดสามเขตข้อมูล

 6. ในตารางการออกแบบคิวรี ในแถว แบบตาราง สำหรับเขตข้อมูลส่วนหัวของแถวแต่ละเขตข้อมูล ให้เลือก ส่วนหัวของแถว

  คุณสามารถใส่นิพจน์ในแถว เกณฑ์ เพื่อจำกัดผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั้นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แถว เรียงลำดับ เพื่อระบุการเรียงลำดับสำหรับเขตข้อมูลได้

 7. ในหน้าต่างการออกแบบคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ได้เพียงเขตข้อมูลเดียวเท่านั้น

 8. ในตารางการออกแบบคิวรี ในแถว แบบตาราง สำหรับเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ ให้เลือก ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณสามารถใส่นิพจน์ในแถว เกณฑ์ เพื่อจำกัดผลลัพธ์สำหรับเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ได้ อย่างไรก็ตาม การใชันิพจน์เกณฑ์กับเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่จำกัดจำนวนคอลัมน์ที่คิวรีแบบตารางจะส่งกลับ แต่จะจำกัดคอลัมน์ที่มีข้อมูลอยู่แทน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีค่าที่เป็นไปได้สามค่า ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ถ้าคุณนำเกณฑ์ ='สีน้ำเงิน' ไปใช้กับเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ คิวรีแบบตารางจะยังคงแสดงคอลัมน์สำหรับสีแดง และคอลัมน์สำหรับสีเขียว แต่จะมีข้อมูลอยู่เฉพาะในคอลัมน์สีน้ำเงินเท่านั้น

  ถ้าคุณต้องการจำกัดค่าที่จะแสดงเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถระบุรายการของค่าคงที่ได้โดยใช้คุณสมบัติ ส่วนหัวของคอลัมน์ ของคิวรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การระบุค่าคงที่สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์

 9. ในหน้าต่างการออกแบบคิวรี ให้ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้คำนวณค่าสรุป คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลที่จะใช้กับค่าสรุปได้เพียงเขตข้อมูลเดียวเท่านั้น

 10. ในตารางการออกแบบคิวรี ในแถว ผลรวม สำหรับเขตข้อมูลค่าสรุป ให้เลือกฟังก์ชันการรวมเพื่อใช้คำนวณค่า

 11. ในแถว แบบตาราง สำหรับเขตข้อมูลค่าสรุป ให้เลือก ค่า

  คุณไม่สามารถระบุเกณฑ์สำหรับหรือเรียงลำดับเขตข้อมูลค่าสรุป

 12. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ระบุค่าคงที่สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์

ถ้าคุณต้องการระบุค่าคงที่เพื่อใช้สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ ส่วนหัวของคอลัมน์ ของคิวรีได้

 1. เปิดคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ

 2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่สามารถมองเห็นได้ ให้กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 3. ในแผ่นคุณสมบัติเหนือแท็บ ทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดการเลือก คือ คุณสมบัติคิวรี ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คลิกบริเวณที่ว่างเหนือตารางออกแบบคิวรี

 4. ในแผ่นคุณสมบัติ ในแท็บ ทั่วไป ในคุณสมบัติ ส่วนหัวของคอลัมน์ ใส่รายการค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

  อักขระบางตัว (เช่น เครื่องหมายวรรคตอน) จะใช้ในส่วนหัวของคอลัมน์ไม่ได้ ถ้าคุณใช้อักขระเหล่านี้ในรายการค่าของคุณ Access จะใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) แทนที่แต่ละอักขระเหล่านั้น

ด้านบนของหน้า

สร้างคิวรีแบบตารางในมุมมอง SQL

ไวยากรณ์ SQL สำหรับคิวรีแบบตาราง

คิวรีแบบตารางจะแสดงใน SQL เป็นคำสั่งแปลง คำสั่งแปลงมีไวยากรณ์ต่อไปนี้:

แปลงaggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[...]])]

คำสั่งแปลงมีส่วนต่อไปนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

aggfunction

ฟังก์ชันการรวม SQL ที่ทำงานบนข้อมูลที่เลือกไว้

selectstatement

คำสั่ง select

pivotfield

เขตข้อมูลหนึ่งหรือนิพจน์ ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างส่วนหัวของคอลัมน์ในผลลัพธ์ของแบบสอบถามได้

value1, value2

ค่าคงที่ใช้ในการสร้างส่วนหัวของคอลัมน์

มุมมอง SQL ไม่จำกัดจำนวนของตารางหรือคิวรีที่คุณสามารถใช้เป็นแหล่งระเบียนสำหรับคิวรีแบบตาราง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถช่วยป้องกันการออกแบบอย่างง่าย ด้วยการสร้างแบบสอบถามที่เลือกที่ส่งกลับข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในคิวรีแบบตารางของคุณ ทั้งหมด และใช้ที่เลือกคิวรีเป็นแหล่งระเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบใช้เลือก อ้างอิงไปยังส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง

 3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มมุมมอง คลิกมุมมอง นั้นแล้ว คลิกมุมมอง SQL

 4. ในแท็บวัตถุของ SQL พิมพ์ หรือวาง SQL ต่อไปนี้:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. บนบรรทัดแรก หลังจากแปลง พิมพ์นิพจน์ที่ใช้เพื่อคำนวณค่าสรุป ตัวอย่างเช่นSum([Amount])

  ถ้าคุณกำลังใช้มากกว่าหนึ่งตารางหรือแบบสอบถามเป็นแหล่งระเบียน รวมชื่อตารางหรือแบบสอบถามเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเขตข้อมูลแต่ละ ตัวอย่างSum ([ค่าใช้จ่าย] [ จำนวน])

 6. บนบรรทัดสอง หลังจากเลือก พิมพ์รายการของเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่เขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้สำหรับส่วนหัวของแถว แยกข้อมูลในรายการ โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น[งบประมาณ] [Dept_ID], [ค่าใช้จ่าย] [ชนิด]

 7. บนบรรทัดสาม หลังจาก พิมพ์รายการของตารางหรือคิวรีที่คุณกำลังใช้เป็นแหล่งระเบียน ตัวอย่างงบประมาณ ค่าใช้จ่าย

 8. บนบรรทัดที่สี่ หลังจากจัดกลุ่มตาม พิมพ์รายการเดียวกันของเขตข้อมูลที่คุณใช้ในคำสั่ง select ในขั้นตอน 6

 9. บนบรรทัดห้า หลังPIVOT พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณต้องการใช้สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นPIVOT [งบประมาณ] [ Year].

เพิ่มลำดับการจัดเรียงเขตข้อมูลส่วนหัวของแถว

เมื่อต้องการเพิ่มลำดับการจัดเรียงลงในคิวรีแบบตารางในมุมมอง SQL ใช้เรียงลำดับ

 1. แทรกเส้นระหว่างส่วนคำสั่ง GROUP BY และ PIVOT อนุประโยค

 2. บนบรรทัดใหม่ พิมพ์ตามลำดับตาม ด้วยช่องว่าง

 3. พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับบน ตัวอย่างเช่นตามลำดับ [ค่าใช้จ่าย] [Expense_Class]

  ตามค่าเริ่มต้น เรียงลำดับเรียงลำดับค่าในการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับในลำดับ พิมพ์DESCจากชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์

 4. ถ้าคุณต้องการเรียงลำดับบนเขตข้อมูลเพิ่มเติมหรือนิพจน์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคแล้ว พิมพ์ชื่อเขตข้อมูลเพิ่มเติมหรือนิพจน์ เรียงลำดับเกิดขึ้นตามลำดับที่เขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่ปรากฏในการเรียงลำดับ

จำกัดค่าที่ใช้สำหรับส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุรายการของค่าที่จะใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ และเพิ่มเกณฑ์ในเขตข้อมูลส่วนหัวของแถวของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณมีคิวรีแบบตารางของคุณเปิดในมุมมอง SQL

ระบุค่าคงที่การใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์

 • ที่ส่วนท้ายของส่วนคำสั่ง PIVOT พิมพ์ในแล้วตาม ด้วยเครื่องหมายจุลภาคคั่นรายการค่า (ภายในวงเล็บ) เมื่อต้องการใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นIN (2007, 2008, 2009, 2010)สร้างส่วนหัวของคอลัมน์ที่สี่: 2007, 2008, 2009, 2010

ถ้าคุณระบุค่าคงที่ตรงกับค่าเขตข้อมูลจากเขตข้อมูล pivot ที่ค่าคงเสียที่ส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ว่าง

เพิ่มเกณฑ์คิวรีเพื่อจำกัดส่วนหัวของแถว

 1. แทรกบรรทัดใหม่หลังคำสั่ง from

 2. พิมพ์ที่ตามหลังเขตข้อมูลเกณฑ์เท่านั้น

  ถ้าคุณต้องการใช้เกณฑ์เพิ่มเติม คุณสามารถใช้ AND และ OR ตัวดำเนินการเพื่อขยายคำสั่ง where ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้วงเล็บเพื่อเกณฑ์กลุ่มลงในชุดตรรกะ

ด้านบนของหน้า

ใช้ช่วงหรือช่วงเวลาสำหรับส่วนหัว

บางครั้ง แทนการใช้ทุกค่าของเขตข้อมูลสำหรับส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ ที่คุณต้อง การจัดกลุ่มค่าของเขตข้อมูลลงในช่วงแล้ว ใช้ช่วงเหล่านั้นสำหรับส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ ตัวอย่าง สมมติว่า คุณใช้เขตข้อมูลที่มี "อายุ" สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ แทนที่จะใช้คอลัมน์สำหรับแต่ละอายุ คุณอาจต้องการใช้คอลัมน์ที่แสดงถึงช่วงอายุ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IIf ในนิพจน์เพื่อสร้างช่วงที่จะใช้สำหรับส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการสร้างช่วงที่มีเขตข้อมูลวันที่/เวลา ให้พิจารณาใช้ตัวช่วยสร้างคิวรีแบบตาราง ตัวช่วยสร้างช่วยให้คุณจัดกลุ่มวันที่ออกเป็นช่วงของ ปี ไตรมาส เดือน วันที่ หรือ วันที่/เวลา ได้ ถ้าไม่มีช่วงเวลาที่คุณต้องการ คุณควรสร้างคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ และใช้เทคนิคที่อธิบายไว้ในส่วนนี้เพื่อสร้างช่วงเวลาที่คุณต้องการ

IIf ทำงานอย่างไร

ฟังก์ชันIIfทำงานได้ โดยการประเมินนิพจน์แล้ว ส่งกลับค่าหนึ่งถ้านิพจน์เป็นจริง หรือมีค่าที่ใช้แทนถ้านิพจน์เป็นเท็จ คุณสามารถซ้อนคำสั่งIIfเพื่อสร้างลำดับตรรกะเปรียบเทียบ จึง คุณสามารถใช้IIfเพื่อแยกค่าของเขตข้อมูลตัวเลขลงในช่วง

ไวยากรณ์ IIf

IIf ( expr , truepart , falsepart )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันIIfมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

(ต้องระบุ) นิพจน์ที่คุณต้องการประเมิน

truepart

(ต้องระบุ) ค่าหรือนิพจน์จะถูกส่งกลับ ถ้า expr เท่ากับ True

falsepart

(ต้องระบุ) ค่าหรือนิพจน์จะถูกส่งกลับ ถ้า expr เท่ากับ False

สร้างช่วงโดยใช้นิพจน์

 1. เปิดคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบคิวรี ในแถว เขตข้อมูล ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ว่าง แล้วคลิก ย่อ/ขยาย ที่เมนูทางลัด

 3. ในกล่องย่อ/ขยาย พิมพ์นามแฝงของเขตข้อมูล ตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

 4. พิมพ์ IIf()

 5. ภายในวงเล็บที่ต่อจาก IIf ให้พิมพ์นิพจน์การเปรียบเทียบซึ่งระบุช่วงแรกของค่าเขตข้อมูล

  ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังสร้างช่วงสำหรับเขตข้อมูลอายุ และต้องการให้แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับยี่สิบปี นิพจน์เปรียบเทียบสำหรับช่วงแรก คือ [Age]<21

 6. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคหลังนิพจน์เปรียบเทียบ แล้วพิมพ์ชื่อของช่วงภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ชื่อที่คุณระบุคือ ส่วนหัวแบบตารางสำหรับค่าที่อยู่ภายในช่วงดังกล่าว

  ตัวอย่างเช่น หลัง[Age] < 21พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคแล้ว พิมพ์"ปี 0 20"

 7. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อช่วง (นอกเครื่องหมายคำพูด) จากนั้นทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังนี้

  • ในการสร้างช่วงอื่น ให้พิมพ์ IIf() และทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 5, 6 และ 7

  • สำหรับช่วงสุดท้าย ให้พิมพ์ชื่อสำหรับช่วง

   ตัวอย่างเช่น นิพจน์ IIf ที่ซ้อนกันทั้งหมดซึ่งแยกเขตข้อมูลอายุเป็นช่วงยี่สิบปีอาจมีลักษณะดังนี้ (เพิ่มตัวแบ่งบรรทัดเพื่อให้อ่านได้อย่างสะดวก):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   หมายเหตุ: เมื่อ Access ประเมินนิพจน์ การประเมินจะถูกหยุดทันทีที่คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งของ IIf เป็นจริง คุณไม่จำเป็นต้องระบุจุดต่ำสุดของแต่ละช่วง เนื่องจากค่าใดๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้จุดต่ำสุดของช่วงที่ระบุจะถูกประเมินว่าเป็นจริง

 8. ในตารางออกแบบคิวรี ในแถว ผลรวม ให้เลือก จัดกลุ่มตาม

 9. ในแถว แบบตาราง ให้ระบุว่าจะใช้ช่วงเป็นส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถระบุส่วนหัวของแถวได้หนึ่งถึงสามค่า และระบุส่วนหัวของคอลัมน์ได้ค่าเดียว

ด้านบนของหน้า

พร้อมท์สำหรับพารามิเตอร์เพื่อจำกัดส่วนหัวของแถว

คุณอาจต้องการให้คิวรีแบบตารางของคุณพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลเมื่อมีการเรียกใช้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังใช้ส่วนหัวของแถวหลายส่วน โดยที่หนึ่งในนั้นคือ ประเทศ/ภูมิภาค แทนที่จะให้แสดงข้อมูลของแต่ละประเทศหรือแต่ละภูมิภาคทุกครั้ง คุณอาจต้องการให้คิวรีของคุณพร้อมท์สำหรับใส่ชื่อ แล้วจึงแสดงข้อมูลตามค่าที่ผู้ใช้ใส่

คุณสามารถเพิ่มพร้อมท์พารามิเตอร์ให้กับเขตข้อมูลส่วนหัวของแถวใดก็ได้

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มพร้อมท์พารามิเตอร์ให้กับเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ได้ด้วย แต่จะไม่จำกัดคอลัมน์ที่ปรากฏ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดคอลัมน์ที่จะปรากฏ ให้ดูที่ส่วน ระบุค่าคงที่สำหรับส่วนหัวของคอลัมน์

 1. เปิดคิวรีแบบตารางในมุมมอง ออกแบบ

 2. ในแถว เกณฑ์ สำหรับเขตข้อมูลส่วนหัวของแถวที่คุณต้องการพร้อมท์ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล ให้พิมพ์ข้อความคำถามภายในวงเล็บเหลี่ยม ข้อความคำถามดังกล่าวจะปรากฏเป็นพร้อมท์เมื่อมีการเรียกใช้คิวรี

  เช่น ถ้าคุณพิมพ์ [Which country or region?] ในแถว เกณฑ์ เมื่อเรียกใช้คิวรี กล่องโต้ตอบจะปรากฏคำถาม "Which country or region?" พร้อมช่องให้ใส่ค่า และปุ่ม ตกลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้พารามิเตอร์ของคุณให้มีความยืดหยุ่น concatenate นิพจน์ของคุณกับอักขระตัวแทน โดยใช้ตัวดำเนินการLike ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้[ประเทศใดหรือ region?]คุณสามารถใช้เป็นเกณฑ์ของคุณเช่น [ใดประเทศหรือ region?] & " * "เพื่อทำให้พารามิเตอร์ตรงกับการป้อนข้อมูลหลากหลายมากขึ้นได้ การใช้เช่นเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของพร้อมท์พารามิเตอร์

 3. ที่แท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน คลิกที่ พารามิเตอร์

 4. ในกล่องโต้ตอบ พารามิเตอร์คิวรี ในคอลัมน์ พารามิเตอร์ ให้ใส่พร้อมท์พารามิเตอร์เดียวกันกับที่คุณใช้ในแถว เกณฑ์ ใส่เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม แต่อย่าใช้อักขระตัวแทนที่เชื่อมโยงหรือตัวดำเนินการ Like

 5. ในคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ให้เลือกชนิดข้อมูลสำหรับพารามิเตอร์ ชนิดข้อมูลดังกล่าวควรตรงกับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลส่วนหัวของแถว

ด้านบนของหน้า

แทนที่ค่า null ด้วยศูนย์

ถ้าเขตข้อมูลที่คุณใช้คำนวณค่าสรุปในคิวรีแบบตารางของคุณมีค่า Null ฟังก์ชันการรวมที่คุณใช้จะละเว้นค่าเหล่านั้น สำหรับฟังก์ชันการรวมบางฟังก์ชัน อาจมีผลกับผลลัพธ์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคำนวณค่าเฉลี่ย ให้คุณบวกค่าทั้งหมดและหารผลลัพธ์ที่ได้ด้วยจำนวนของค่า แต่ถ้าเขตข้อมูลมีค่า Null ค่า Null เหล่านั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนค่า

ในบางกรณี คุณอาจต้องการแทนที่ค่า Null ด้วยศูนย์ เพื่อว่าค่าดังกล่าวจะถูกนับรวมด้วยในระหว่างการคำนวณการรวม คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Nz เพื่อแทนที่ค่า Null ด้วยศูนย์ได้

ไวยากรณ์ Nz

Nz ( โทนสี [, ซึ่ง] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน Nz มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

variant

(ต้องระบุ) ตัวแปรของชนิดข้อมูล Variant

valueifnull

จะมีหรือไม่มีก็ได้ (ยกเว้นถ้าใช้ในคิวรี) Variant ที่ให้ค่าที่จะถูกส่งกลับ ถ้าอาร์กิวเมนต์ variant เป็น Null อาร์กิวเมนต์นี้จะทำให้คุณสามารถส่งกลับค่าอื่นนอกเหนือจากศูนย์ หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน Nz ในนิพจน์ในคิวรีโดยไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ valueifnull ผลลัพธ์จะเป็นสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ในเขตข้อมูลที่มีค่า Null

 1. เมื่อเปิดคิวรีไว้ในมุมมอง ออกแบบ ในตารางการออกแบบคิวรี คลิกขวาที่เขตข้อมูล ค่า

 2. ในเมนูทางลัด คลิก ย่อ/ขยาย

 3. ในช่อง ย่อ/ขยาย ให้ใส่วงเล็บคร่อมชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ และพิมพ์ Nz ไว้หน้าวงเล็บ

 4. พิมพ์ , 0 ภายในวงเล็บขวาเท่านั้น

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ Nz กับเขตข้อมูลที่ชื่อ "Hours Lost" เพื่อเปลี่ยนค่า Null เป็นศูนย์ นิพจน์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของคุณจะมีลักษณะดังนี้

Nz([Hours Lost], 0)

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับคิวรีแบบตาราง

 • ทำให้เรียบง่ายเข้าไว้    คิวรีแบบตารางอาจอ่านได้ยากเมื่อมีแถวต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อย่าใช้ส่วนหัวของแถวเกินกว่าที่คุณต้องการ

 • ให้พิจารณาสร้างตารางของคุณตามขั้นตอน    อย่าจำกัดอยู่ที่การใช้ตารางเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้าง คิวรีแบบใช้หาผลรวม จากนั้นจึงใช้คิวรีดังกล่าวเป็นแหล่งระเบียนสำหรับคิวรีแบบตาราง

 • เลือกเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ของคุณอย่างรอบคอบ    แผ่นข้อมูลตารางมีแนวโน้มที่จะอ่านง่ายขึ้นเมื่อจำนวนส่วนหัวของคอลัมน์ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อคุณระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นหัวข้อแล้ว ให้พิจารณาใช้เขตข้อมูลที่มีค่าที่แตกต่างกันน้อยที่สุดเพื่อสร้างส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคิวรีของคุณคำนวณค่าตามอายุและเพศ ให้พิจารณาใช้เพศสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์แทนอายุ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว เพศจะมีจำนวนค่าที่เป็นไปได้น้อยกว่าอายุ

 • ใช้คิวรีย่อยในคำสั่ง where    คุณสามารถใช้คิวรีย่อยเป็นบางส่วนของคำสั่ง where ในคิวรีแบบตาราง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×