การจัดตำแหน่งข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความใน Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่ (ยกเว้นเส้น ตัวเชื่อมต่อ และรูปร่างรูปแบบอิสระ ) สามารถรวมข้อความที่แนบกับแบบร่างหรือกล่องข้อความ และสามารถวางตามแนวนอน หรือแนวตั้ง หรือที่อยู่ คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบของกล่องข้อความและรูปร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด หรือปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความดียิ่งขึ้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตำแหน่งของข้อความตามแนวนอน หรือแนวตั้งแบบร่างหรือกล่องข้อความ

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ปรับขนาดรูปร่างกล่องข้อความหรือให้พอดีกับข้อความ

ตำแหน่งของข้อความตามแนวนอน หรือแนวตั้งแบบร่างหรือกล่องข้อความ

คุณสามารถระบุจัดแนวตั้ง หรือแนวนอนของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

การจัดแนวตามแนวนอน

ข้อความในแนวนอนในรูปร่าง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดตำแหน่งในแนวนอน

 2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Outlook

การจัดแนวตามแนวตั้ง

รูปที่แสดงการจัดข้อความในแนวตั้ง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

ตัดข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เมื่อคุณตัดข้อความ ข้อความปรากฏขึ้นภายในในรูปร่างหรือกล่องข้อความหลายบรรทัด

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตัด

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายWord ตัดข้อความในร่างอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่ประกอบด้วยระยะขอบที่คุณต้องการปรับปรุง

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านซ้ายของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนสุดของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านบนสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านล่าง

ด้านบนของเพจ

ปรับขนาดรูปร่างกล่องข้อความหรือให้พอดีกับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความภายในนั้น

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

   หมายเหตุ: แท็บกล่องข้อความ จะไม่พร้อมใช้งานในรูปร่างยกเว้นรูปร่างประกอบด้วยข้อความ

  • กล่องข้อความ คลิกจัดรูปแบบกล่องข้อความ นั้นแล้ว คลิกแท็บกล่องข้อความ

 3. ภายใต้ตัวเลือก เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติให้พอดีกับข้อความ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×