การจัดตำแหน่งข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความใน Excel 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องข้อความและรูปร่างส่วนใหญ่ (ยกเว้นเส้น ตัวเชื่อมต่อ และรูปร่างรูปแบบอิสระ ) สามารถรวมข้อความที่แนบไปรูปร่างหรือกล่องข้อความ และสามารถตำแหน่ง หรือสปอร์ต คุณก็สามารถเปลี่ยนขอบของกล่องข้อความและร่างสำหรับระยะห่างที่ดีที่สุด ปรับขนาดรูปร่างที่เหมาะสมข้อความ หรือเปลี่ยนทิศทางของข้อความ

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดตำแหน่งข้อความที่ด้านบน ล่าง หรือกลางของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ระบุทิศทางของข้อความแบบร่างหรือกล่องข้อความ

จัดตำแหน่งข้อความที่ด้านบน ล่าง กลางของรูปร่างกล่องข้อความ

คุณสามารถระบุตำแหน่งแนวตั้งของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

 1. คลิกขวาเส้นขอบของแบบร่างหรือกล่องข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการจัดแนวตามแนวตั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งจัดแนวตามแนวตั้งของกล่องข้อความหรือรูปร่างในกลุ่มการจัดแนว บนแท็บหน้าแรก

กลุ่ม การจัดแนว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ระยะขอบภายในคือ ระยะห่างระหว่างข้อความและเส้นขอบด้านนอกของรูปร่างกล่องข้อความหรือเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับระยะขอบ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ระยะขอบภายใน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านซ้ายของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องซ้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านขวาของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านขวา

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านบนสุดของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านบนสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะห่างระหว่างเส้นขอบด้านล่างของรูปร่างและข้อความ ใส่ตัวเลขระยะขอบใหม่ในกล่องด้านล่าง

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

คุณสามารถเพิ่มโดยอัตโนมัติขนาดของรูปร่างกล่องข้อความหรือตามแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับข้อความอยู่ภายใน

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้ปรับพอดีอัตโนมัติ เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับขนาดรูปร่างให้พอดีกับข้อความ

ด้านบนของหน้า

ระบุทิศทางของข้อความในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของรูปร่างหรือกล่องข้อความที่มีข้อความ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง แล้วคลิก กล่องข้อความ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  จัดรูปแบบรูปร่าง

 3. ภายใต้เค้าโครงข้อความ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในรายการทิศทางของข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการหมุนการร่างทั้งหมดหรือกล่องข้อความ แทนของหมุนเฉพาะข้อความภายในการร่างหรือกล่องข้อความ ดูหมุน หรือพลิกรูปภาพ ร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์ใน Excel 2007

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ในบานหน้าต่าง กล่องข้อความ ของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้คลิก วิธีใช้ รูปปุ่ม วิธีใช้ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ

  • นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าทิศทางของข้อความสำหรับรูปร่างกล่องข้อความหรือในกลุ่มการจัดแนว ได้บนหน้าแรก แท็บคลิกการวางแนว การวางแนว แล้ว เลือกทิศทางที่คุณต้องการ

   กลุ่ม การจัดแนว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×