การจัดกำหนดการวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับเพจที่ประกาศ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างหน้า นั้นจะต้องประกาศก่อนที่ผู้ชมไซต์สามารถมองเห็น คุณสามารถระบุวันในหน้าการประกาศจะพร้อมใช้งาน และคุณยังสามารถระบุเมื่อเผยแพร่หน้าจะไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการจัดกำหนดการหน้าสำหรับสิ่งพิมพ์ คุณจำเป็นต้องอนุมัติสิทธิ์สำหรับรายการหรือไลบรารีที่ประกอบด้วยหน้าที่

ในบทความนี้

ภาพรวมของการจัดกำหนดการหน้า

จัดกำหนดการวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับการประกาศหน้า

ภาพรวมของการจัดกำหนดการเพจ

การอ้างอิงของคุณลักษณะ     ความสามารถในการจัดกำหนดการประกาศของเพจเป็นส่วนหนึ่งของชุดคุณลักษณะการประกาศของ Microsoft Office SharePoint Server 2007การจัดกำหนดการเพจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะการกำหนดรุ่นและความเหมาะสมของ Office SharePoint Server 2007มากเป็นพิเศษ เพื่อให้การจัดกำหนดการรายการที่เจาะจงทำงานอย่างถูกต้อง รายการหรือไลบรารีที่มีรายการดังกล่าวต้องเปิดใช้งานการกำหนดรุ่นและความเหมาะสม ในไซต์การประกาศ ไลบรารีเพจมีการเปิดใช้งานการกำหนดรุ่นและความเหมาะสมโดยค่าเริ่มต้นและสนับสนุนการจัดกำหนดการเพจ

การกำหนดเวอร์ชันของหน้า     เมื่อเปิดใช้งานการกำหนดเวอร์ชัน หน้าแต่ละรายการมีหมายเลขเวอร์ชัน สามารถเวอร์ชันรอง หรือเวอร์ชันหลัก หมายเลขเวอร์ชันหลักมี x.0 ฟอร์ม เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ ตัวอย่างเช่น 2.0 หมายเลขเวอร์ชันรองมีตัวฟอร์ม x.y ตำแหน่งที่ x เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใด ๆ และ y เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ ตัวอย่างเช่น 0.4

ในทุกครั้งที่คุณแก้ไขเพจ ระบบจะสร้างรุ่นรองใหม่ของเพจนั้น หมายเลขรุ่นรองใหม่จะเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้ของเพจทีละ 0.1 ไม่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นหลักหรือรุ่นรองก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแก้ไขเพจที่มีหมายเลขรุ่นเป็น 2.0 หมายเลขรุ่นใหม่จะเป็น 2.1

หมายเหตุ: ระบบจะสร้างรุ่นรองใหม่โดยไม่คำนึงว่าคุณแก้ไขเนื้อหาของเพจหรือแก้ไขคุณสมบัติของเพจ

เมื่อเพจได้รับอนุมัติ ระบบจะสร้างรุ่นหลักใหม่ของเพจนั้น หมายเลขรุ่นหลักใหม่คือจำนวนเต็มบวกถัดไปที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ของเพจ ไม่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นหลักหรือรุ่นรองก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอนุมัติเพจที่มีหมายเลขรุ่นเป็น 3.5 หมายเลขรุ่นใหม่จะเป็น 4.0

ความเหมาะสมของเพจ     เมื่อเปิดใช้งานความเหมาะสม เพจต้องมีการส่งเพื่อขออนุมัติก่อนที่จะสามารถประกาศได้ แต่ละเพจมีสถานะที่แสดงถึงขั้นตอนของเพจในกระบวนการความเหมาะสม สถานะของเพจมีอยู่ห้าสถานะและโดยทั่วไป เพจมีความก้าวหน้าในลำดับต่อไปนี้

 1. แบบร่าง     เพจที่มีสถานะ 'แบบร่าง' มีการสร้างขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเพื่อขออนุมัติ หรือเพจที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่มีวันที่สิ้นสุดการประกาศที่เป็นวันในอดีต เพจทั้งหมดที่มีสถานะ 'แบบร่าง' จะเป็นรุ่นรอง

 2. ค้างอยู่     เพจที่มีสถานะ 'ค้างอยู่' มีการสร้างและส่งเพื่อขออนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติหรือปฏิเสธ หรือได้รับอนุมัติโดยมีวันที่เริ่มการประกาศที่เป็นวันในอนาคต

 3. จัดกำหนดการ     เพจที่มีสถานะ 'จัดกำหนดการ' มีการสร้างและอนุมัติแล้ว แต่มีการจัดกำหนดการสำหรับการประกาศในอนาคต เมื่อถึงวันที่การประกาศ สถานะของเพจจะเปลี่ยนเป็น 'อนุมัติ'

 4. อนุมัติแล้วหรือถูกปฏิเสธ     เพจที่มีสถานะ 'อนุมัติ' มีการสร้างและอนุมัติสำหรับการประกาศแล้ว อาจมีการจัดกำหนดการสำหรับการประกาศทันทีหรือมีวันที่เริ่มต้นการประกาศที่เป็นวันในอดีต และไม่มีวันที่สิ้นสุดการประกาศหรือมีวันที่สิ้นสุดที่เป็นวันในอนาคต เพจที่อนุมัติทั้งหมดจะเป็นรุ่นหลัก เพจที่มีสถานะ 'ปฏิเสธ' มีการสร้างและส่งเพื่อขออนุมัติแล้วและถูกปฏิเสธสำหรับการประกาศ เพจที่ถูกปฏิเสธทั้งหมดจะเป็นรุ่นรอง

การจัดกำหนดการเพจ     เมื่อเพจได้รับอนุมัติแล้ว เพจจะมีการจัดกำหนดการสำหรับการประกาศ โดยค่าเริ่มต้น เพจที่อนุมัติมีการประกาศในทันทีโดยไม่มีวันที่สิ้นสุดการประกาศ ค่าเริ่มต้นของไซต์ของคุณอาจแตกต่างไป เมื่อคุณแก้ไขเนื้อหาของเพจหรือคุณสมบัติของเพจ คุณสามารถเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นที่จัดกำหนดการและวันที่สิ้นสุดที่จัดกำหนดการได้

เมื่อเพจได้รับอนุมัติสำหรับการประกาศ แต่วันที่เริ่มการประกาศเป็นวันในอนาคต เพจจะมีสถานะเป็น 'จัดกำหนดการ' เมื่อถึงวันที่เริ่มต้น สถานะของเพจจะเปลี่ยนจาก 'จัดกำหนดการ' เป็น 'อนุมัติ' เมื่อถึงวันที่สิ้นสุดการประกาศสำหรับเพจที่อนุมัติ สถานะของเพจจะเปลี่ยนจาก 'อนุมัติ' เป็น 'แบบร่าง'

ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับเพจที่ประกาศ

คุณสามารถจัดกำหนดการวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับเพจโดยการทำต่อไปนี้

 1. เรียกดูเพจที่คุณต้องการจัดกำหนดการ

 2. ถ้ามองไม่เห็นแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ ให้คลิก แสดงแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ บนเมนู การกระทำในไซต์

 3. บนแถบเครื่องมือ การแก้ไขเพจ ให้คลิกการเชื่อมโยงที่มีป้ายชื่อว่า วันที่เริ่มการประกาศ หน้า การตั้งค่าเพจ จะเปิดขึ้น

 4. บนหน้า การตั้งค่าเพจ ในส่วน จัดกำหนดการ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่อไปนี้

  • วันที่เริ่มต้น     ถ้าคุณต้องการประกาศเพจในทันที ให้คลิก ทันที

   ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการประกาศสำหรับวันที่ในอนาคต ให้คลิก ในวันที่ต่อไปนี้ แล้วเลือกวันที่โดยการคลิกไอคอนปฏิทิน คุณยังสามารถเลือกเวลาเฉพาะของวันสำหรับการเริ่มการประกาศโดยใช้เมนูถัดจากไอคอนปฏิทิน ถ้าคุณเลือกวันที่แต่ไม่ได้ระบุเวลา ระบบจะใช้เวลาเที่ยงคืน

  • วันสิ้นสุด      ถ้าคุณต้องการยังคงถูกประกาศอย่างไม่มีกำหนดหน้า คลิกNever ถ้าคุณมีการแจ้งให้ทราบในการตั้งค่าสำหรับไซต์ของคุณ คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ติดต่อหน้าได้รับการแจ้งเตือนเป็นงวดการตรวจสอบหน้านั้นเพื่อตรวจสอบความถูกว่า เนื้อหายังคงอยู่ในปัจจุบัน และเหมาะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกส่งอีเมลร้องขอการรีวิวเนื้อหาไปยังติดต่อหน้าช่วงทุก ๆ ทางแล้ว ระบุช่วงเวลา ติดต่อที่หน้าได้รับการเตือนการตรวจทานหน้าแต่ละครั้งที่ส่งผ่านช่วงที่ระบุ

   ถ้าคุณต้องการให้การประกาศสิ้นสุดในวันที่ระบุ ให้คลิก ในวันที่ต่อไปนี้ แล้วเลือกวันที่โดยการคลิกไอคอนปฏิทิน คุณยังสามารถเลือกเวลาเฉพาะของวันสำหรับการสิ้นสุดการประกาศโดยใช้เมนูถัดจากไอคอนปฏิทิน ถ้าคุณเลือกวันที่แต่ไม่ได้ระบุเวลา ระบบจะใช้เวลาเที่ยงคืน ถ้าคุณเลือกให้การประกาศสิ้นสุดในวันที่แน่นอน และคุณมีการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบสำหรับไซต์ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลาที่ที่ติดต่อของเพจจะได้รับคำเตือนว่าใกล้ถึงวันที่สิ้นสุดการประกาศแล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เลือก แจ้งการติดต่อเพจ แล้วระบุช่วงเวลา ที่ติดต่อของเพจจะได้รับคำเตือนในช่วงเวลาที่ระบุก่อนวันที่สิ้นสุดการประกาศ

 5. เมื่อคุณจัดกำหนดการเพจเสร็จแล้ว ที่ด้านล่างของหน้า การตั้งค่าเพจ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าเพจมีการประกาศแล้วและมีวันที่สิ้นสุดการประกาศที่เป็นวันในอดีต คุณไม่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของเพจดังกล่าว ยกเว้นว่าคุณจะเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดการประกาศเพื่อไม่ให้เป็นวันในอดีต ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคุณกำลังสร้างรุ่นรองใหม่เมื่อคุณแก้ไขคุณสมบัติของเพจ และรุ่นรองไม่สามารถประกาศได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×