การจัดกำหนดการประชุมกับผู้เข้าร่วมหลักร้อยคน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับการประชุมที่สร้างขึ้นใน Office 365 ที่มีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลต่อการประชุมที่มีขนาดเล็กกว่า

ในอดีต เมื่อคุณใช้ Office 365 เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมถึงผู้เข้าร่วมหลายร้อยคน คุณอาจไม่สามารถอัปเดตหรือยกเลิกคำเชิญได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook แสดงแต่ละบุคคลที่ยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน หรือปฏิเสธบนบรรทัด ถึง ของคำเชิญ และมีขีดจำกัดของจำนวนบุคคลที่สามารถแสดงในช้อความอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุม ถ้ามีผู้รับตอบสนองคำเชิญของคุณหลายร้อยคน คุณอาจถูกล็อกออกจากการประชุมของคุณ

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ เราจึงเปลี่ยนวิธีการจัดการการสนองกลับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนของ Office 365 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรับรองว่าคุณสามารถอัปเดตหรือยกเลิกการประชุมได้ตลอดเวลาและยังคงเห็นรายชื่อผู้เข้าร่วมได้ เมื่อต้องการดูรายชื่อผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งใหญ่ คุณจะต้องใช้ Outlook เวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook เวอร์ชันที่ยังไม่ได้อัปเดต คุณจะไม่เห็นรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในวิธีการที่ใช้ติดตามการตอบสนอง

วิธีการที่เคยใช้ติดตามการตอบสนอง

ใน Office 365 จำนวนผู้รับสูงสุดของรายการที่ส่งคือ 500 ไม่ว่าจะเป็นข้อความอีเมลธรรมดาหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุม เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมการประชุมถึงรายชื่อการแจกจ่าย รายชื่อการแจกจ่ายดังกล่าวจะถูกนับเป็นผู้รับ 1 คน

นี่เป็นปัญหาของการประชุม เนื่องจากรายชื่อผู้รับการประชุมและรายชื่อการตอบสนองถูกติดตามด้วยคุณสมบัติเดียวกันในรายการการประชุม ดังนั้น ผู้จัดการประชุมอาจส่งคำเชิญถึงรายชื่อการแจกจ่าย (ผู้รับ 1 คน) และเมื่อสมาชิกของรายชื่อการแจกจ่ายตอบรับการประชุม แต่ละบุคคลจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับเพื่อติดตามการตอบสนองของพวกเขา (แม้ว่าจะทำให้รายชื่อผู้รับเกิด 500 คนหลังจากมีคนตอบสนองเพียงพอแล้วก็ตาม)

ไคลเอ็นต์ Outlook ใช้คุณสมบัติเดียวกันเมื่อแสดงรายชื่อผู้รับบนบรรทัด ถึง และเมื่อแสดงรายชื่อการตอบสนองบนแท็บ การติดตาม

วิธีการที่ใช้ติดตามการตอบสนองในปัจุบัน

รายชื่อผู้รับจะยังคงถูกติดตามโดยคุณสมบัติเดิม แต่รายชื่อการตอบสนองจะถูกติดตามโดยคุณสมบัติใหม่ที่แยกต่างหากบนรายการการประชุม

เพื่อรับรองว่าไคลเอ็นต์เดิมจะแสดงการตอบสนองแต่ละรายการสำหรับการประชุมส่วนใหญ่ Office 365 จะยังคงติดตามการตอบสนองในคุณสมบัติผู้รับที่มีอยู่จนกว่าจะมีผู้รับ 400 คนหรือมากกว่า ซึ่งหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของประสบการณ์การประชุมที่มีผู้รับน้อยกว่า 400 คน หลังจากการประชุมมีผู้รับ 400 คนหรือมากกว่า ไคลเอ็นต์ที่ได้รับการอัปเดตเท่านั้นที่จะแสดงการตอบสนองการประชุมที่แม่นยำ

ใน Office 365 จำนวนผู้รับสูงสุดคือ 500 แต่จะเลือกขนาด 400 ไว้เป็นจุดตัดยอดเพื่อหยุดการติดตามการตอบสนองและเพื่อรองรับสองสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ถ้าผู้รับส่งต่อการประชุม ผู้รับที่ส่งต่อจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับเสมอ เว้นแต่ว่ารายชื่อจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คนแล้ว

  • ถ้าผู้จัดเพิ่มผู้เข้าร่วมใหม่ ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับเสมอ เว้นแต่ว่ารายชื่อจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คนแล้ว

สรุปการเปลี่ยนแปลง

ขนาดการประชุม

ไคลเอ็นต์แบบดั้งเดิม

ไคลเอ็นต์ที่อัปเดต

ผู้รับ 400 คนหรือน้อยกว่า

ผู้รับทุกคนและการตอบสนองของพวกเขา

ผู้รับทุกคนและการตอบสนองของพวกเขา

ผู้รับระหว่าง 400 คนถึง 2,000 คน

ผู้รับ 400 คนแรกและการตอบสนองของพวกเขา

ผู้รับทุกคนและการตอบสนองของพวกเขา

ผู้รับ 2,000 คนหรือมากกว่า

ผู้รับ 400 คนแรกและการตอบสนองของพวกเขา

ผู้รับ 2,000 คนแรกและการตอบสนองของพวกเขา

หมายเหตุ:

  • ถ้าผู้จัดเพิ่มผู้เข้าร่วมใหม่ลงในการประชุมที่มีผู้รับมากกว่า 400 คนอยู่แล้ว ผู้เข้าร่วมใหม่จะยังคงถูกเพิ่ม

  • เราจะอัปเดต Outlook ในอนาคตให้แสดงจำนวนรวมของการตอบสนองแต่ละชนิด: ยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน ปฏิเสธ และไม่ตอบสนอง ซึ่งจะมีประโยชน์กับการประชุมที่มีผู้รับมากกว่า 2,000 คน

  • บทความนี้จะถูกนำไปใช้กับการประชุมที่จัดขึ้นโดยผู้ที่ใช้ Office 365 เนื่องจากขีดจำกัดผู้รับ 500 คนมีเฉพาะใน Office 365 เท่านั้น ผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อม Exchange ภายในองค์กรสามารถเลือกว่าจะใช้จำนวนผู้รับสูงสุดหรือไม่ และถ้าเลือกใช้ จำนวนสูงสุดคือเท่าไหร่ สำหรับการประชุมที่จัดขึ้นโดยผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange ภายในองค์กร ไคลเอ็นต์จะยังคงใช้คุณสมบัติผู้รับเดิมสำหรับรายชื่อผู้รับและรายชื่อการตอบสนอง

เวอร์ชัน Outlook ของคุณได้รับการอัปเดตหรือยัง

ตารางทางด้านล่างแสดงเวอร์ชันของ Outlook ที่ได้รับการอัปเดตด้วยวิธีการใหม่ในการติดตามการตอบสนองคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ไคลเอ็นต์

สถานะการอัปเดต

Outlook 2016 สำหรับ Windows

ยังไม่ได้อัปเดต

Outlook 2016 for Mac

ยังไม่ได้อัปเดต

Outlook บนเว็บ และ Outlook.com

ยังไม่ได้อัปเดต

Outlook สำหรับ iOS

ยังไม่ได้อัปเดต

Outlook สำหรับ Android

ยังไม่ได้อัปเดต

ปฏิทิน Windows 10

ยังไม่ได้อัปเดต

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเวอร์ชัน Outlook ของคุณไม่ได้รับการอัปเดต

ถ้า Outlook เวอร์ชันของคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต คุณจะเห็นผู้รับเพียง 400 คนและการตอบสนองของพวกเขาเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการทราบว่าใครตอบสนองคำเชิญของคุณบ้าง ให้ดู ฉันไม่ต้องการดูการตอบสนองคำเชิญเข้าร่วมการประชุมของฉัน

ฉันไม่ต้องการดูการตอบสนองคำเชิญเข้าร่วมประชุมของฉัน

ถ้าคุณไม่ต้องการทราบว่าใครตอบสนองคำเชิญการประชุมของคุณบ้าง คุณสามารถปิดการตอบสนองได้ ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานใน Outlook สำหรับ Windows, Outlook for Mac, Outlook บนเว็บ และ Outlook.com

เมื่อปิดการตอบสนอง คุณจะไม่ได้รับอีเมลเมื่อมีคนยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน หรือปฏิเสธคำเชิญ และการตอบสนองจะไม่ถูกบันทึกในคำเชิญเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณแจ้งเตือนผู้อื่นเกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ไม่ต้องการทราบว่าจะมีผู้เข้าร่วมกี่คน หรือถ้าคุณไม่ต้องการรับอีเมลทุกครั้งที่มีคนยอมรับคำเชิญ

Outlook 2016 สำหรับพีซี

สกรีนช็อตของปุ่มตอบสนองคำขอใน Outlook 2016 for Windows

Outlook 2016 for Mac

สกรีนช็อตของปุ่มตอบสนองคำขอใน Outlook 2016 for Mac

Outlook บนเว็บ และ Outlook.com

สกรีนช็อตของปุ่มตอบสนองคำขอใน Outlook บนเว็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบการเรียกประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×