ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การจัดกำหนดการการประชุมด้วย FindTime

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

FindTimeคือ add-in ของOutlook ที่ทำให้การจัดกำหนดการการประชุมโดยการอนุญาตให้ผู้ได้รับเชิญให้คะแนนเสียงสำหรับเวลาที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

เมื่อต้องการจัดกำหนดการการประชุมในOutlook ด้วย FindTime:

 1. สร้างอีเมลใหม่หรือเลือกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. รายการที่จำเป็นต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมและสำเนาถึงผู้ที่ได้รับเชิญเพิ่มเติม 

 3. ในแท็บหน้าแรกให้เลือกตอบกลับด้วยการสำรวจความคิดเห็นของการประชุม

  FindTime > ตอบกลับด้วยการสำรวจความคิดเห็นของการประชุม

 4. เลือกการตั้งค่าการ

  ประชุม: ระยะเวลาการประชุม FindTime

  • ระยะเวลา: เลือกระยะเวลาจากรายการ

   • เลือก8ชั่วโมงสำหรับการประชุมแบบเต็มวัน

   • ใช้กำหนดเองเพื่อตั้งค่าเวลาของคุณเอง ระยะเวลาสูงสุดคือ23ชั่วโมง๕๙นาที

    ระยะเวลาที่กำหนดเองของ FindTime

  • เวลาทำงาน: ตรวจสอบเพื่อจำกัดเวลาการประชุมที่แนะนำให้ทำงานเป็นวันและเวลาเท่านั้น


   FindTime เวลาทำงาน
   หมายเหตุ: ชั่วโมงการทำงานที่ใช้โดยค่าเริ่มต้นจะถูกดึงมาจากการตั้งค่าของผู้จัดการประชุมของคุณและล้มเหลวในการตั้งค่า Exchange เหล่านี้ พวกเขาเริ่มต้นเป็น 8 am ถึง 5 pm ถ้าไม่พบการตั้งค่า

  • โซนเวลา: เลือก ไอคอนโซนเวลา เพื่อเปลี่ยนโซนเวลาสำหรับการประชุม

   แก้ไขโซนเวลา
    

   หมายเหตุ: 

   • โซนเวลาที่ใช้จะถูกดึงมาจากการตั้งค่าตัวจัดระเบียบของคุณแต่คุณสามารถเลือกใหม่ได้จากรายการ

   • การปรับเวลาตามฤดูกาลจะถูกนำไปยังบัญชีผู้ใช้และการประชุมหลังจากสวิตช์รายปีแสดงเวลาที่ถูกต้อง

 5. FindTime จะดูตามกำหนดการที่ได้รับเชิญ (ถ้ามี) และแนะนำเวลาการประชุมที่เหมาะสม

  หมายเหตุ: FindTime ใช้บัญชี business Office 365 ของคุณเพื่อเข้าถึงปฏิทินของคุณและปฏิทินของผู้เข้าร่วมประชุมในองค์กรของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิทินที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้Office 365 ไม่ได้รับการสนับสนุน


  ใช้ลิงก์เพื่อเรียงลำดับตัวเลือกการประชุม

  • ความพร้อมใช้งาน: แสดงรายการตัวเลือกที่ดีที่สุด (เวลาเมื่อผู้ได้รับเชิญที่จำเป็นทั้งหมดได้ฟรี) ก่อน ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุดรวมถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมที่จำเป็นได้ฟรีไม่ว่าผู้เข้าร่วมประชุม conflicted มีภาระผูกพันที่ไม่แน่นอนหรือไม่ว่างในปฏิทินของพวกเขา

   ตัวเลือกการประชุมที่เรียงลำดับตามความพร้อมใช้งาน

  • เวลา: แสดงรายการตัวเลือกตามลำดับเวลา


   ตัวเลือกการประชุมที่เรียงลำดับตามเวลา
   หมายเหตุ: คุณสามารถเลื่อนผ่านวันและเดือนโดยใช้ลูกศร วันที่พร้อมใช้งานจะถูกขีดเส้นใต้เป็นสีเขียว สีเขียวเข้มกว่าจะระบุจำนวนวันที่มีตัวเลือกมากที่สุดและสีเขียวและสีแดงจะระบุว่ามีข้อขัดแย้งมากที่สุด วันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการทำเครื่องหมายถ้าไม่ได้เลือกชั่วโมงทำงาน

  • ไอคอนบุคคลจะแสดงว่าจำเป็นต้องมีผู้รับเชิญและความพร้อมใช้งานของพวกเขาหรือไม่

   • ขีดเส้นใต้สีน้ำเงิน: จำเป็น

   • สีเขียว: พร้อมใช้งาน

   • สีเหลือง: อาจไม่ว่าง

   • สีแดง: ไม่ว่าง

   • สีเทา:

    แป้นไอคอนบุคคล ที่ไม่รู้จัก

  • คุณสามารถใช้ไอคอนเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้

   • เลือก ไอคอนสถานะผู้ได้รับเชิญ เพื่อเปิดเทรย์สถานะผู้ได้รับเชิญ

    ถาดสถานะผู้ได้รับเชิญ

   • โฮเวอร์เหนือไอคอนแต่ละคนหรือเพื่อดูข้อมูลความพร้อมใช้งานของพวกเขา

   • เลือก ไอคอนปฏิทิน เพื่อดูปฏิทินของคุณ

    ปฏิทินของผู้จัดการประชุม

 6. เลือกเวลาการประชุมที่เหมาะสมไม่กี่ครั้ง

  • กล่องเวลาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเลือก

  • คุณสามารถเลือกได้มากที่สุด20ครั้ง

   ตัวเลือกการประชุมที่เลือก

 7. เลือก ถัดไป

 8. ใส่ตำแหน่งที่ตั้งของการประชุม

  • การประชุมแบบออนไลน์จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายการประชุมแบบออนไลน์เพื่อปิดใช้งาน 


   สกรีนช็อตของบานหน้าต่างสำรวจความคิดเห็นของการประชุมใหม่
   เมื่อมีการเลือกการประชุมแบบออนไลน์FindTime จะจัดกำหนดการประชุมSkype for Business หรือMicrosoft Teams FindTime จะใช้ค่าใดก็ตามที่องค์กรของคุณถูกตั้งค่าเป็นแชนเนลการประชุมแบบออนไลน์เริ่มต้น 

   หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกการตั้งค่าSkype for Business ในแดชบอร์ดของคุณ FindTime จะใช้แทนที่จะเป็นMicrosoft Teams ถ้าคุณต้องการใช้Microsoft Teams ให้ลบการตั้งค่าSkype for Business ในแดชบอร์ดของคุณ

 9. เลือกการตั้งค่าการประชุมและสลับตัวเลือกเปิด/ปิด

  • การแจ้งเตือน: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อผู้ได้รับเชิญออกเสียง

  • กำหนดการโดยอัตโนมัติ: การประชุมจะถูกจัดกำหนดการโดยอัตโนมัติในปฏิทินของคุณเมื่อผู้ได้รับเชิญที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการโหวตใช่สำหรับตัวเลือกการประชุม ดูวิธีการจัดกำหนดการอัตโนมัติทำงานได้มากขึ้น

  • พัก เพิ่มการนัดหมายที่ไม่แน่นอนไปยังปฏิทินของคุณสำหรับแต่ละตัวเลือกการประชุมที่เลือก จะถูกเอาออกเมื่อมีการจัดกำหนดการการประชุมหรือยกเลิกการลงคะแนนเสียง

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถลบเวลาการประชุมที่เลือกที่จุดนี้ได้โดยการเลือกXในรายการเวลาที่เลือก

   ลบเวลาการประชุม

 10. เลือกแทรกไปยังอีเมล

 11. FindTime จะแทรกเวลาการประชุมที่แนะนำลงในอีเมลของคุณ เลือกแก้ไขตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการประชุมถ้าจำเป็น

  ตัวเลือกการแก้ไขในอีเมล
  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงและแทรกเวลาการประชุมใหม่คุณจำเป็นต้องลบการเชิญต้นฉบับด้วยตนเอง

 12. เลือกส่งเพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมและเริ่มกระบวนการลงคะแนนเสียง

 13. คุณจะได้รับลิงก์โดยตรงไปยังหน้าการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×