การจัดกำหนดการการนัดหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่นหรือการสงวนทรัพยากรไว้

การกำหนดการนัดหมายแต่ละครั้งเป็น ไม่ว่าง ว่าง ไม่แน่นอน หรือไม่อยู่ที่สำนักงาน ผู้ใช้ Outlook อื่นจะทราบถึงช่วงเวลาที่ว่างของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างการนัดหมาย

เปลี่ยนการนัดหมาย

ทำให้การนัดหมายที่มีอยู่เป็นกิจวัตร

สร้างการนัดหมาย

 1. ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการนัดหมาย หรืออาจคลิกขวาที่ช่องเวลาในตารางปฏิทิน แล้วคลิก สร้างการนัดหมาย

  คำสั่ง สร้างการนัดหมาย บน Ribbon

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด CTRL+SHIFT+A

 1. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 2. ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่

 3. ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์คำหรือวลีเฉพาะในกล่อง เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด แทนวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ว่า วันนี้ พรุ่งนี้ วันปีใหม่ สองสัปดาห์หลังจากพรุ่งนี้ สามวันก่อนปีใหม่ และชื่อวันหยุดส่วนใหญ่

 4. เมื่อต้องการแสดงให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคณในช่วงเวลานี้ บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกกล่อง แสดงเป็น จากนั้นคลิก ว่างไม่แน่นอนไม่ว่าง หรือ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 5. เมื่อต้องการทำให้การนัดหมายเป็นกิจวัตร บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร รูปปุ่ม คลิกความถี่ของเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี) ที่การนัดหมายจะเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับค่าความถี่ดังกล่าว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การเพิ่มกิจวัตรเข้าไปในการนัดหมายจะเปลี่ยนแท็บ การนัดหมาย เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็น การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร

 6. โดยค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะปรากฏขึ้น 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นของการนัดหมาย เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตัวเตือนปรากฏ บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกที่ลูกศรบนกล่อง ตัวเตือน จากนั้นคลิกเวลาเตือนใหม่ เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้คลิก ไม่มี

 7. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: คลิกสองครั้งบนพื้นที่ที่ว่างบนตารางปฏิทินเพื่อสร้างการนัดหมายใหม่

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนการนัดหมาย

 1. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   • เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายทั้งหมดในชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก เปิดชุดเหตุการณ์ จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน

   2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร เปลี่ยนตัวเลือก แล้วคลิก ตกลง

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก เปิดเหตุการณ์นี้

   2. บนแท็บ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ให้เปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ การนัดหมาย หรือ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ใน ปฏิทิน คุณสามารถลากการประชุมไปยังวันที่อื่นได้ คุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้ด้วยการคลิกเนื้อหาคำอธิบาย กด F2 แล้วพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยน

ด้านบนของเพจ

ทำให้การนัดหมายที่มีอยู่เป็นกิจวัตร

 1. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นกิจวัตร

 2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร รูปปุ่ม

 3. คลิกความถี่ เช่น รายวัน , รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี ที่คุณต้องการให้การนัดหมายเกิดเป็นกิจวัตร จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับความถี่

 4. บนแท็บ การนัดหมายที่เป็นกิจวัตร ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×