การจัดกำหนดการการนัดหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่นหรือการสงวนทรัพยากรไว้

การกำหนดการนัดหมายแต่ละครั้งเป็น ไม่ว่าง ว่าง ไม่แน่นอน หรือไม่อยู่ที่สำนักงาน ผู้ใช้ Outlook อื่นจะทราบถึงช่วงเวลาที่ว่างของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างการนัดหมาย

เปลี่ยนการนัดหมาย

ทำให้การนัดหมายที่มีอยู่เป็นกิจวัตร

สร้างการนัดหมาย

 1. ใน ปฏิทิน ให้คลิกแท็บ หน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก การนัดหมายใหม่ หรือคุณอาจคลิกขวาที่บล็อกเวลาในตารางปฏิทินของคุณ แล้วคลิก การนัดหมายใหม่ ก็ได้

  คำสั่ง การนัดหมายใหม่ บน Ribbon

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด Ctrl+Shift+A

 1. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 2. ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่

 3. ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์คำหรือวลีเฉพาะในกล่องเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดแทนวันที่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ว่าวันนี้ พรุ่งนี้ วันปีใหม่ สองสัปดาห์หลังจากพรุ่งนี้ สามวันก่อนวันปีใหม่ และชื่อของวันหยุดส่วนใหญ่

 4. เมื่อต้องการแสดงให้ผู้อื่นทราบเวลาว่างของคุณในช่วงเวลานี้ บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกกล่อง แสดงเป็น จากนั้นคลิก ว่าง, ทำงานที่อื่น, ไม่แน่นอน, ไม่ว่าง หรือ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

 5. เมื่อต้องการทำให้การนัดหมายเป็นกิจวัตร บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร รูปปุ่ม คลิกความถี่ของเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี) ที่การนัดหมายจะเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับค่าความถี่ดังกล่าว คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การเพิ่มกิจวัตรเข้าไปในการนัดหมายจะเปลี่ยนแท็บ การนัดหมาย เพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็น ชุดการนัดหมาย

 6. ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะปรากฏขึ้น 15 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นของการนัดหมาย เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาที่ตัวเตือนปรากฏ บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกที่ลูกศรบนกล่อง ตัวเตือน จากนั้นคลิกเวลาเตือนใหม่ เมื่อต้องการปิดตัวเตือนให้คลิก ไม่มี

 7. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

เคล็ดลับ: ดับเบิลคลิกพื้นที่ว่างบนตารางปฏิทินเพื่อสร้างการนัดหมายใหม่

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงการนัดหมาย

 1. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   • เปลี่ยนตัวเลือก เช่น เรื่อง สถานที่ และเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายทั้งหมดในชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก ทั้งชุดเหตุการณ์ จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน

   2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกกิจวัตร บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มตัวเลือก คลิกกิจวัตร เปลี่ยนตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการนัดหมายเดียวที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเหตุการณ์   

   1. คลิก เฉพาะครั้งนี้

   2. บนแท็บการนัดหมาย เปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ

 3. บนการนัดหมาย หรือการนัดหมาย แท็บ ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึก และปิด

เคล็ดลับ: ใน ปฏิทิน คุณสามารถลากการนัดหมายไปยังวันที่อื่นได้ คุณยังสามารถแก้ไขเรื่องได้ด้วยการคลิกเนื้อหาคำอธิบาย กด F2 แล้วพิมพ์เรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยน

ด้านบนของหน้า

ทำให้การนัดหมายที่มีอยู่เป็นกิจวัตร

 1. เปิดการนัดหมายที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นกิจวัตร

 2. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร รูปปุ่ม

 3. คลิกความถี่ของเวลา (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน หรือ รายปี) ที่การนัดหมายจะเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร แล้วเลือกตัวเลือกสำหรับค่าความถี่ดังกล่าว

 4. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มการกระทำ คลิกบันทึกแล้ว ปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×