การจัดการ Wiki

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในการจัดการการตั้งค่าส่วนใหญ่สำหรับ Wiki คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการไซต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว นี่หมายถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์หรือการมีระดับสิทธิ์ ควบคุมทั้งหมด

ในบทความนี้

ภาพรวม

ตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะ

การทำงานกับกลุ่ม SharePoint

เพิ่มผู้ใช้ไปยัง wiki

หยุดการสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

ตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับหน้า wiki

ดูหน้าทั้งหมดของ wiki

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า wiki

ดูหน้าที่เชื่อมโยงไปยังหน้าปัจจุบัน

หน้าที่ไม่ต้องลบ

ภาพโดยรวม

เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถดูและสนับสนุน Wiki ของคุณได้ คุณจะต้องให้สิทธิ์พวกเขาในการเข้าถึงไซต์หรือไลบรารีที่จัดเก็บเพจ Wiki นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการให้ใครเป็นผู้สนับสนุน Wiki และใครเป็นผู้ที่สามารถแก้ไข Wiki ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้มีการเข้าถึง Wiki ของคุณได้กว้างขวางกว่าส่วนอื่นๆ ในไซต์ของคุณ ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง Wiki ของคุณให้กับบุคคลเพียงไม่กี่คนก็ได้

ถ้า Wiki ของคุณเป็นไลบรารีเพจ Wiki บนไซต์ของทีมของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะสืบทอดสิทธิ์ได้ถ้าบุคคลที่จะทำงานกับ Wiki เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน ถ้าคุณจำเป็นต้องให้สิทธิ์แก่กลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง หรือบุคคลกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่บุคคลของไซต์ของคุณ คุณควรใช้สิทธิ์เฉพาะ วิธีจัดการสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หลายๆ รายได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้กลุ่ม SharePoint

หมายเหตุ:  บทความนี้จะถือว่า Wiki ของคุณเป็นไลบรารีเพจ Wiki หรือเป็นไซต์ Wiki ขององค์กร ถ้า Wiki ของคุณสร้างขึ้นบนไซต์ทีม เพจ Wiki ของคุณอาจอยู่ในไลบรารี เพจไซต์ถ้าไม่มีการสร้างไลบรารีเพจ Wiki แยกต่างหาก ในกรณีนี้ Wiki ของคุณก็คือไซต์ทีมทั้งไซต์และกระบวนงานสำหรับการจัดการสิทธิ์จะเริ่มจากเมนู การกระทำในไซต์ ของไซต์ดังกล่าว

การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะ

เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะ ให้คุณตัดความสัมพันธ์ในการสืบทอดกับไซต์ออก ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ในการสืบทอดของไลบรารีเพจ Wiki หนึ่งๆ ให้ไปที่ไลบรารีที่จัดเก็บเพจ Wiki นั้น คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก สิทธิ์ในการใช้ไลบรารี แถบสีเหลืองจะปรากฏขึ้นใต้ Ribbon ระบุว่าเพจนั้นสืบทอดสิทธิ์จากแม่ของเพจหรือไม่ คุณสามารถจัดการความสัมพันธ์ในการสืบทอดจากได้จากเพจสิทธิ์นี้ เมื่อต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของไซต์ Wiki ขององค์กร ให้ใช้เพจ สิทธิ์สำหรับไซต์ ที่อยู่ใน การตั้งค่าไซต์

ถ้าคุณมีข้อสงสัยว่าไซต์ของคุณถูกตั้งค่าไว้อย่างไร คุณควรปรึกษาบุคคลที่เป็นผู้ตั้งค่าหรือจัดการไซต์ของคุณ ผู้ดูแลระบบ เช่น บุคคลที่กำหนดค่าและจัดการเซิร์ฟเวอร์ อาจสร้างข้อจำกัดสำหรับไซต์ของคุณเพิ่มเติมก็ได้

การทำงานกับกลุ่ม SharePoint

กลุ่ม SharePoint ช่วยให้คุณสามารถจัดการระดับสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หลายรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้กลุ่ม SharePoint เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการ (ยกเว้นระดับสิทธิ์ การเข้าถึงที่จำกัด) โปรดสังเกตว่าคุณยังสามารถสร้างระดับสิทธิ์แบบกำหนดเอง แล้วนำไปกำหนดให้กับกลุ่ม SharePoint ของคุณได้ด้วย

ถ้าองค์กรของคุณมีกลุ่มบุคคลที่ทุกคนควรมีสิทธิ์เหมือนกันในวัตถุที่รักษาความปลอดภัยได้ (เช่น ไซต์หรือไลบรารี) หนึ่งหรือหลายวัตถุ คุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณควรพิจารณาสร้างกลุ่ม SharePoint (หรือกำหนดกลุ่มที่มีอยู่แล้วเอง) สำหรับบุคคลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่ม SharePoint ชื่อ SharePoint Leads สำหรับลูกค้าเป้าหมาย และอีกกลุ่มหนึ่งชื่อ SharePoint Analysts สำหรับนักวิเคราะห์เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้แต่ละรายลงในไซต์ได้ด้วย ถ้าผู้ใช้นั้นมีความต้องการเฉพาะและถ้าคุณไม่คิดว่าจะต้องกำหนดระดับที่เหมือนกันนั้นให้กับหลายๆ บุคคล

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ใช้ลงใน Wiki

ใช้กระบวนการนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้หลายคนลงในกลุ่มหรือเพิ่มผู้ใช้ทีละคนลงใน Wiki ถ้า Wiki ของคุณสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ คุณจะต้องเพิ่มผู้ใช้ลงในไซต์แม่ หรือดูที่ “การหยุดการสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่” (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้) เพื่อเรียนรู้วิธีการหยุดสืบทอดสิทธิ์

 1. จาก Wiki ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในไลบรารีหน้า wiki จะเก็บ คลิหน้า แท็บบน ribbon จากนั้น คลิกสิทธิ์ไลบรารี

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ไปยังไซต์ wiki, กระทำในไซต์ คลิกตั้งค่าไซต์ จากนั้นภายใต้ผู้ใช้และสิทธิ์ คลิกสิทธิ์สำหรับไซต์

 2. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในกลุ่ม หรือมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นบนไซต์ wiki โดยตรง คลิกให้สิทธิ์

  หมายเหตุ: ถ้า Wiki สืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ ตัวเลือก ให้สิทธิ์ จะไม่แสดงขึ้น เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในไซต์แม่ ให้คลิกชื่อของไซต์ในแถบข้อความสีเหลืองที่อยู่ใต้ Ribbon

 3. ในกล่องโต้ตอบ ให้สิทธิ์ ในกล่อง ผู้ใช้/กลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มลงใน Wiki

  เมื่อต้องการเรียกดูชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม ให้คลิกไอคอน เรียกดู ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนหนังสือ

 4. คลิกไอคอน ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้หรือกลุ่ม

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้โดยตรง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้นั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม เลือกเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม SharePoint (แนะนำ), จากนั้นเลือกชื่อของกลุ่มจากรายการ

ด้านบนของหน้า

การหยุดสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่

เมื่อคุณหยุดสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ สิทธิ์ของกลุ่ม SharePoint และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องจากไซต์แม่จะถูกคัดลอกมายังไซต์ของคุณ จากนั้น คุณจะสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของ Wiki ของคุณได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโครงสร้างสิทธิ์หรือไซต์แม่ของคุณถูกตั้งค่าไว้อย่างไร คุณอาจต้องติดต่อเจ้าของหรือผู้ดูแลไซต์แม่นั้น

สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณหยุดสืบทอดสิทธิ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิทธิ์ของไซต์แม่จะไม่มีผลกับ Wiki นั้นอีกต่อไป

 1. จาก Wiki ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหยุดไลบรารีเพจ Wiki ไม่ให้สืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ ให้คลิกแท็บ เพจ บน Ribbon จากนั้นคลิก สิทธิ์ในการใช้ไลบรารี

  • เมื่อต้องการหยุดไซต์ Wiki ไม่ให้สืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ ให้คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นคลิก สิทธิ์สำหรับไซต์

 2. คลิกปุ่ม หยุดสืบทอดสิทธิ์

แถบข้อความสีเหลืองใต้ Ribbon จะระบุว่าไลบรารีหรือไซต์นั้นมีสิทธิ์เฉพาะ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะสำหรับเพจ Wiki

ถ้าคุณต้องการจำกัดสิทธิ์สำหรับเพจ Wiki เพื่อให้มีคนที่สามารถทำการแก้ไขได้น้อยลง คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะให้กับเพจนั้นได้

 1. จากเพจที่คุณต้องการตั้งค่าสิทธิ์ ให้คลิกแท็บ เพจ ใน Ribbon แล้วคลิกปุ่ม สิทธิ์ของเพจ

 2. คลิกปุ่ม หยุดสืบทอดสิทธิ์

  หมายเหตุ:  หลังจากที่คุณหยุดสืบทอดสิทธิ์แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิทธิ์ของไลบรารีเพจ Wiki ของไซต์แม่จะไม่มีผลกับเพจ Wiki อีกต่อไป

 3. เมื่อต้องการแก้ไขหรือเอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก ให้เลือกชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม แล้วคลิก แก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้ หรือ เอาสิทธิ์ของผู้ใช้ออก ตามความเหมาะสม

 4. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในกลุ่ม หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลบนหน้า wiki โดยตรง คลิกให้สิทธิ์

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้สิทธิ์ ในกล่อง ผู้ใช้/กลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มเพจ Wiki

  เมื่อต้องการเรียกดูชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่ม ให้คลิกไอคอน เรียกดู ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนหนังสือ

 6. คลิกไอคอน ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้หรือกลุ่ม

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้โดยตรง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้นั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม ให้เลือก เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม SharePoint (แนะนำ) แล้วเลือกชื่อกลุ่มจากรายการ

เมื่อต้องการกลับไปยังเพจของ Wiki ที่คุณตั้งค่าสิทธิ์ไว้ ให้คลิกปุ่ม นำทางขึ้น (ถัดจากแท็บ เรียกดู บน Ribbon) แล้วคลิกชื่อเพจของคุณ

ด้านบนของหน้า

การดูเพจทั้งหมดของ Wiki

คุณสามารถดูเพจทั้งหมดในไซต์ Wiki ได้จากที่เดียว แทนที่จะต้องไปยังแต่ละเพจภายในโครงสร้างของ Wiki เพจ Wiki ได้รับการจัดเก็บไว้ในไลบรารี ที่ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้เหมือนกับการแก้ไขเอกสารในไลบรารีเอกสารทั่วไป

จากเพจใดๆ ใน Wiki ให้คลิกแท็บ เพจ ใน Ribbon แล้วคลิกปุ่ม ดูเพจทั้งหมด

เมื่อต้องการกลับไปยังโฮมเพจของ wiki คลิกชื่อของ wiki ในกลิงก์

.

ด้านบนของหน้า

จากเพจ Wiki ที่คุณต้องการคืนค่า ให้คลิกแท็บ เพจ บน Ribbon แล้วคลิก ประวัติเพจ

 1. ภายใต้ รุ่น ให้คลิกหมายเลขรุ่นที่คุณต้องการดู

 2. ภายใต้ รุ่น ให้คลิกหมายเลขรุ่นที่คุณต้องการดู

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใดที่คุณต้อง คุณสามารถใช้รายการการเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน การเปรียบเทียบคุณกำลังดูกับเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้า

 3. การดูว่ามีเพจใดเชื่อมโยงกับเพจปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยง หรือต้องการทราบว่าสามารถลบเพจได้หรือไม่ คุณอาจต้องการดูว่ามีเพจใดเชื่อมโยงอยู่กับเพจ Wiki ปัจจุบันบ้าง

จากเพจใดๆ ใน Wiki ให้คลิกแท็บ เพจ ใน Ribbon แล้วคลิกปุ่ม การเชื่อมโยงขาเข้า

จากเพจใดๆ ใน Wiki ให้คลิกแท็บ เพจ ใน Ribbon แล้วคลิกปุ่ม การเชื่อมโยงขาเข้า

เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าที่คุณกำลังดู คลิกที่ปุ่มนำทางขึ้น (ถัดจากแท็บเรียกดู บน ribbon), ทางแล้ว คลิกชื่อของหน้าของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมื่อ Wiki ของทีมคุณขยายตัวเพิ่มขึ้น ทีมของคุณอาจพบว่ามีเพจต่างๆ ที่ไม่ได้มีการใช้งานอีกต่อไปแล้ว การลบเพจที่ไม่ต้องการออกจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างของเซิร์ฟเวอร์และป้องกันไม่ให้มีบุคคลใดเรียกดูและอ่านข้อมูลที่ล้าสมัยได้โดยบังเอิญ

เมื่อ Wiki ของทีมคุณขยายตัวเพิ่มขึ้น ทีมของคุณอาจพบว่ามีเพจต่างๆ ที่ไม่ได้มีการใช้งานอีกต่อไปแล้ว การลบเพจที่ไม่ต้องการออกจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างของเซิร์ฟเวอร์และป้องกันไม่ให้มีบุคคลใดเรียกดูและอ่านข้อมูลที่ล้าสมัยได้โดยบังเอิญ

สิ่งสำคัญ: เป็น ด้วยการลบเนื้อหา คุณควรตรวจสอบว่า หน้าจะไม่จำเป็นต้องใช้ในทีม

 1. ชี้ไปที่ชื่อของเพจ Wiki ที่คุณต้องการลบ จากนั้นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของเพจ แล้วคลิก ลบเอกสาร

 2. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับเพจอื่นๆ ที่คุณต้องการลบออกเพิ่มเติม

 3. ทำซ้ำขั้นตอนนี้กับเพจอื่นๆ ที่คุณต้องการลบออกเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×