การจัดการ SharePoint Designer 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง


SharePoint Designer 2010 เป็นเว็บที่มีประสิทธิภาพและแอปพลิเคชันโปรแกรมตัวออกแบบสำหรับเทคโนโลยีของ Microsoft SharePoint 2010 คุณสามารถใช้ SharePoint Designer เพื่อสร้าง และกำหนดแหล่งข้อมูล มุมมอง และฟอร์ม เวิร์กโฟลว์ หน้าต้นแบบ และอื่น ๆ เมื่อดำเนินการอยู่ด้วยกัน คุณสามารถสร้างโซลูชันทางธุรกิจจริงบนแพลตฟอร์มของ SharePoint

ในขณะที่กำหนดเองนี้ส่วนใหญ่มีผลต่อเฉพาะไซต์ถูกกำหนดเอง มีบางพื้นที่การกำหนดเองที่สามารถมีผลกระทบต่อ และอาจแบ่งไซต์ SharePoint อื่น ๆ นอกจากนี้ จำเป็นต้องกำหนดหน้าในแบบที่มีผลต่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SharePoint 2010 ทั้งหมดนี้อาจทำให้งานเพิ่มเติมสำหรับผู้ดูแล SharePoint และผู้ดูแล SharePoint จำนวนมากเป็นผลลัพธ์ ต้องการเพื่อป้องกันการกำหนดเองที่มีระดับนี้หมดเลยก็

ด้วยเหตุผลนี้ SharePoint 2010 มีการตั้งค่า SharePoint Designer หน้าที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการวิธีใช้SharePoint Designer 2010 ในองค์กรของคุณ คุณสามารถนำการตั้งค่าเหล่านี้ ที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับผู้ดูแลของไซต์คอลเลกชันทั้งหมด หรือ ที่ระดับไซต์คอลเลกชันสำหรับนักออกแบบทั้งหมดและเจ้าของ

บทความนี้อธิบายการตั้งค่าเหล่านี้และวิธีที่คุณสามารถใช้พวกเขาเพื่อจัดการSharePoint Designer 2010

ในบทความนี้

เหตุใดจัดการ SharePoint Designer 2010 ได้อย่างไร

เพจออกจากข้อกำหนดของไซต์ของพวกเขา

การแก้ไขหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า

แก้ไขไฟล์ในโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

หน้าการตั้งค่า SharePoint Designer

ดูแลจากศูนย์กลาง

การดูแลไซต์คอลเลกชัน

ปิดใช้งาน SharePoint Designer ทั้งหมด

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ป้องกันไม่ให้หน้าถูกแยกออก

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ปิดใช้งานเพจต้นแบบและเค้าโครงหน้า

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ปิดใช้งานโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ขั้นตอนถัดไป

เหตุใดจึงต้องจัดการ SharePoint Designer 2010

เมื่อคุณกำหนดเองโดยใช้เบราว์เซอร์ไซต์ SharePoint การเปลี่ยนแปลงมีผลกับไซต์ของคุณเท่านั้น และมีผลกระทบไม่มีขนาดเล็กในเซิร์ฟเวอร์โดยรวมทั้งหมด ใน SharePoint Designer คุณสามารถดำเนินการนี้ระดับเดียวกันกับการกำหนดเอง และนอกเหนือจาก คุณสามารถแก้ไขไฟล์ที่อาจมีผลต่อไซต์อื่น ๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน หรือการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ SharePoint

ต่อไปนี้คือส่วนหลักสามส่วนที่ของการกำหนดเองใน SharePoint Designer ที่สามารถทำให้เกิดปัญหาบนไซต์อื่นหรือจากเซิร์ฟเวอร์

การแยกเพจออกจากข้อกำหนดของไซต์

ข้อกำหนดของไซต์คอลเลกชันของแฟ้มที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับไซต์ใหม่ทั้งหมดและเทมเพลตที่สร้างใน SharePoint ที่อยู่ พวกเขามีแถบนำทางรายการกำหนดไว้ล่วงหน้า Web Part สำหรับ คุณลักษณะ และต่อไปเรื่อย ๆ สำหรับแต่ละไซต์ บทบาทของข้อกำหนดของไซต์กลายเป็นเรื่องที่สำคัญในครั้งถัดไปที่คุณดำเนินการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ wide เช่น การอัปเกรด server นำการอัปเกรดโซลูชัน หรือฝึกหัดตราสินค้า ได้ทั้งข้อกำหนดของไซต์ที่มีการปรับปรุง แต่หน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไฟล์มีการปรับ ปรุง ซึ่งเก็บพวกเขาสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย และสอดคล้องกัน

หมายเหตุหน้าเหล่านี้จะบ่อยหรือที่เรียกว่า "โกสต์หน้า" เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของไซต์ เทมเพลตไซต์ และ ghosting ในบทความ MSDNข้อกำหนดของไซต์และการกำหนดค่า

เมื่อคุณกำหนดเองในเบราว์เซอร์กับไซต์ SharePoint ความสัมพันธ์นี้ไว้ ถ้าคุณเปิดไซต์ SharePoint Designer ใน อย่างไรก็ตาม คุณมีความสามารถในการดำเนินการกำหนดเองขั้นสูงที่สามารถแยกหน้าต่าง ๆ ออกจากข้อกำหนดของไซต์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา เมื่อคุณทำสิ่งนี้ หน้าที่กำหนดเองแทนเนื้อหามาจากข้อกำหนดของไซต์ และนี้จะทำให้เกิดปัญหาในครั้งถัดไปคุณอัปเกรด หรือดำเนินการบำรุงบนเซิร์ฟเวอร์

ในกรณีนี้ ที่ผู้ดูแล SharePoint อาจโดยไม่จำเป็นป้องกันผู้ใช้กำหนดหน้าเองด้วยวิธีนี้ในองค์กรของพวกเขา

การแก้ไขเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

เพจต้นแบบและเค้าโครงหน้าได้ที่ความสามารถในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะอนุญาตให้คุณกำหนดลักษณะหน้าตาของไซต์ของคุณในเดียวแล้ว นำมาใช้ใหม่ที่ออกแบบข้ามไซต์หรือไซต์หลาย ๆ ไซต์ใน SharePoint หน้าต้นแบบมีเค้าโครงส่วนกลางของไซต์ การควบคุมวัตถุต่าง ๆ เช่นการนำทาง ลิงก์ลงชื่อเข้าใช้ และเมนูการกระทำในไซต์ เค้าโครงหน้าควบคุมเค้าโครงของวัตถุบนหน้าการประกาศ เมื่อใช้ร่วมกัน องค์กรสามารถจัดการโดยรวมลักษณะหน้าตาของทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะแสดงตราสินค้าบริษัทคุณ

ถ้า ในทางกลับกัน ทุกคนสามารถแก้ไขหน้าเหล่านี้ คุณเสี่ยงแนะนำดีไซน์หลายแบบที่ไม่ตรงกับบริษัทลักษณะที่แสดง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของคุณลักษณะนี้ undermines นี้ SharePoint ผู้ดูแลระบบอาจต้องเฉพาะ handful ของผู้ใช้แก้ไขหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้าใน SharePoint Designer

นอกเหนือจากข้อสงสัยรอบตราสินค้าและการออกแบบ ผู้ดูแลระบบ SharePoint อาจต้องการปิดใช้งานหน้าต้นแบบในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลง หรือลบภูมิภาคเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ ซึ่งจำเป็นในการแสดงเนื้อหาบนไซต์และไซต์ใด ๆ โดยใช้หน้าต้นแบบเดียวกันนั้น

การแก้ไขแฟ้มในโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

ใน SharePoint Designer เมื่อคุณคลิกตัวเลือก แฟ้มทั้งหมด ในบานหน้าต่างนำทาง คุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแฟ้มทั้งหมดในลำดับชั้นของไซต์ หรือโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ คุณสามารถเห็นมุมมอง ฟอร์ม แม่แบบเอกสาร และอื่นๆ ได้ทั้งหมด มุมมองที่สมบูรณ์ของไซต์ของคุณจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อทำการจัดการวัตถุเฉพาะบนไซต์ หรือเมื่อทำการแก้ไขปัญหาไซต์ของคุณในกรณีที่เกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้น

ในเวลาเดียวกัน คุณเสี่ยงเปลี่ยนแปลง หรือลบไฟล์ที่จำเป็นไซต์ ซึ่งสามารถแบ่งไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่รู้จักในมุมมองรายการเริ่มต้น เทมเพลตฟอร์มรายการ หรือชุดรูปแบบไฟล์เมื่อแสดงในบริบทนี้

ในกรณีนี้ ที่ผู้ดูแล SharePoint อาจต้องว่า ผู้ใช้เพียงแต่ไม่สามารถเข้าถึงลำดับชั้นของไซต์ในขณะที่ทำงานใน SharePoint Designer

บนของเพจ

เพจการตั้งค่า SharePoint Designer

เมื่อต้องการจัดการวิธีใช้SharePoint Designer 2010 ในองค์กรของคุณ คุณสามารถใช้หนึ่งในสองหน้าการตั้งค่า SharePoint Designer:

 • ดูแลจากศูนย์กลาง > การตั้งค่า SharePoint Designer

 • คอลเลกชันผู้ดูแลไซต์ > การตั้งค่า SharePoint Designer

สามารถใช้ทั้งสองหน้าเพื่อเปิด หรือปิดใช้งาน SharePoint Designer และความสามารถของการแยกหน้า แก้ไขหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า และการแก้ไขไฟล์ในโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ ความแตกต่างหลักคือ ในการดูแลจากศูนย์กลาง การตั้งค่าการนำไปใช้กับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ – และบนหน้าดูแลไซต์คอลเลกชัน จะนำไปใช้กับนักออกแบบและเจ้าของที่ระดับไซต์คอลเลกชัน

นี่คือตัวอย่างของทั้งสองหน้า

เพจการตั้งค่า SharePoint Designer

บนของเพจ

ศูนย์การจัดการ

ใช้หน้าการตั้งค่า SharePoint Designer ในการดูแลจากศูนย์กลางการจัดการ SharePoint Designer ในระดับเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงไซต์คอลเลกชันทั้งหมดในแอปพลิเคชันบนเว็บ ตั้งค่าเหล่านี้นำไปใช้กับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ทั้งหมดของแอปพลิเคชันบนเว็บ

การตั้งค่า

คำจำกัดความ

เลือก แอปพลิเคชันบนเว็บ

เลือกแอปพลิเคชันบนเว็บที่จะนำการตั้งค่า SharePoint Designer

เปิดใช้งาน SharePoint Designer

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน SharePoint Designer สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บและทั้งหมดของไซต์คอลเลกชัน
หมายเหตุถ้าไม่ได้เลือก ผู้ใช้ยังคงเห็นปุ่ม SharePoint Designer ในเบราว์เซอร์ แต่ เมื่อพวกเขาคลิก ผู้ได้รับในข้อความระบุว่า SharePoint Designer จะไม่อนุญาตให้ใช้บนไซต์

เปิดใช้งานเพจออกจากข้อกำหนดของไซต์

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานความสามารถในการแยกหน้าต่าง ๆ ออกจากข้อกำหนดของไซต์ ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer เท่านั้นให้คุณสามารถแก้ไขหน้าในโหมดปกติ แก้ไขไฟล์ในโหมดขั้นสูงถูกปิดใช้งาน
บันทึกย่อการตั้งค่านี้นำไปใช้กับหน้าที่ถูกแยกออก รวมทั้งใหม่ ASPX หรือ HTML หน้าเปล่าสร้างขึ้น โดยผู้ใช้ ไม่

เปิดใช้งานการกำหนดหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า

เปิดหรือปิดใช้งานความสามารถในการกำหนดเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจเอง

ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer ไม่แสดงหน้าต้นแบบหรือเค้าโครงหน้าในบานหน้าต่างนำทาง
เค้าโครงหน้าของบันทึกย่อยังจำเป็นต้องมีประกาศที่เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นถ้าคุณได้เปิดใช้งานต่อไปนี้ แต่ไซต์ไม่ไซต์การประกาศ คุณยังคงไม่เห็นตัวเลือกเค้าโครงหน้าในบานหน้าต่างนำทาง

เปิดใช้งานการจัดการโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานความสามารถในการดู และแก้ไขไฟล์ในโครงสร้าง URL ของไซต์

ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer ไม่แสดงตัวเลือกไฟล์ทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทาง

บนของเพจ

การดูแลไซต์คอลเลกชัน

ใช้การตั้งค่า SharePoint Designer บนหน้าการดูแลไซต์คอลเลกชันในการจัดการ SharePoint Designer ในไซต์คอลเลกชันระดับ ซึ่งรวมทั้งหมดของไซต์คอลเลกชัน ตั้งค่าการนำไปใช้กับทั้งหมดเจ้าของไซต์ และนักออกแบบ แต่ไม่คอลเลกชันผู้ดูแลไซต์

หมายเหตุใน SharePoint เฉพาะกลุ่มผู้ออกแบบ และที่ด้านบนสามารถเปิดไซต์ SharePoint SharePoint Designer 2010 ใน นั้น ๆ กลุ่มอื่น ๆ ทั้งหมด เช่นผู้สนับสนุนและผู้อ่าน ไม่ได้รับผลกระทบ โดยการตั้งค่าเหล่านี้

การตั้งค่า

คำจำกัดความ

เปิดใช้งาน SharePoint Designer

เปิด หรือปิดใช้งาน SharePoint Designer สำหรับไซต์คอลเลกชันและการของไซต์ทั้งหมด หมายเหตุถ้าไม่ได้เลือก ผู้ใช้ยังคงเห็นปุ่ม SharePoint Designer ในเบราว์เซอร์ ได้เมื่อพวกเขาคลิ เหล่านั้นผู้ได้รับข้อความระบุว่า SharePoint Designer จะไม่อนุญาตให้ใช้บนไซต์

เปิดใช้งานเพจออกจากข้อกำหนดของไซต์

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานความสามารถในการแยกหน้าต่าง ๆ ออกจากข้อกำหนดของไซต์ ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer เท่านั้นให้คุณสามารถแก้ไขหน้าในโหมดปกติ แก้ไขไฟล์ในโหมดขั้นสูงถูกปิดใช้งาน
บันทึกย่อการตั้งค่านี้นำไปใช้กับหน้าที่ถูกแยกออก รวมทั้งใหม่ ASPX หรือ HTML หน้าเปล่าสร้างขึ้น โดยผู้ใช้ ไม่

เปิดใช้งานการกำหนดหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า

เปิดหรือปิดใช้งานความสามารถในการกำหนดเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจเอง

ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer ไม่แสดงหน้าต้นแบบหรือเค้าโครงหน้าในบานหน้าต่างนำทาง
เค้าโครงหน้าของบันทึกย่อยังจำเป็นต้องมีประกาศที่เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นถ้าคุณได้เปิดใช้งานต่อไปนี้ แต่ไซต์ไม่ไซต์การประกาศ คุณยังคงไม่เห็นตัวเลือกเค้าโครงหน้าในบานหน้าต่างนำทาง

เปิดใช้งานการจัดการโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

เปิด หรือปิดใช้งานความสามารถในการดู และแก้ไขไฟล์ในโครงสร้าง URL ของไซต์ ถ้าไม่ได้เลือก SharePoint Designer ไม่แสดงตัวเลือกไฟล์ทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทาง

บนของเพจ

การปิดใช้งาน SharePoint Designer ทั้งหมด

SharePoint Designer 2010 ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นทุกนไซต์ SharePoint เมื่อต้องการปิดใช้งานSharePoint Designer 2010 บนไซต์เหล่านี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งของขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

ซึ่งปิด SharePoint Designer สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบ และ เป็น ผลลัพธ์ ผู้ใช้ทั้งหมด ของแอปพลิเคชันบนเว็บและการของไซต์คอลเลกชัน

 1. การเข้าสู่ระบบดูแลจากศูนย์กลาง
  บันทึกย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลจากศูนย์กลาง ดูวิธีใช้ดูแลส่วนกลาง

 2. ในการนำทางด้านซ้าย คลิกการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป

 3. ในหน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป คลิกตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint Designer

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการนำการตั้งค่าของคุณ คลิกแอปพลิเคชันที่เลือกในปัจจุบัน และเลือกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ จากนั้น บนจอเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้

 5. ที่หน้าการตั้งค่า SharePoint Designer ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งาน SharePoint Designer

 6. คลิก ตกลง

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ซึ่งปิดใช้งาน SharePoint Designer สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชันทั้งหมดของไซต์นั้น

 1. เรียกดูไซต์คอลเลกชัน (ไซต์ระดับบนสุดบนเซิร์ฟเวอร์) ที่คุณต้องการปิดใช้งาน SharePoint Designer

 2. คลิกระทำในไซต์แล้วเลือกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้การดูแลคอลเลกชันไซต์ คลิกการตั้งค่า SharePoint Designer

 4. ยกเลิกเลือกกล่องแรกที่เปิดใช้งาน SharePoint Designer

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุหลังจากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ผู้ใช้จะยังคงเห็นปุ่ม SharePoint Designer ใน SharePoint ถ้าพวกเขาคลิ ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านั้นเห็นข้อความระบุว่า มีการกำหนดค่าไซต์เพื่อไม่อนุญาตให้แก้ไขกับ SharePoint Designer ครั้งแรกที่ผู้ใช้อาจยังคงติดตั้ง SharePoint Designer แต่จะไม่สามารถเพื่อใช้ในการเปิดไซต์

บนของเพจ

การป้องกันไม่ให้มีการแยกเพจออก

เมื่อผู้ใช้มีตัวเลือกในการแยกเพจออกเมื่อทำการกำหนดเพจเอง ก็อาจเสี่ยงที่เพจเหล่านั้นจะไม่รวมอยู่ในการบำรุงรักษาไซต์ การปรับรุ่นโซลูชัน หรือการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ในอนาคตได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากเพจที่กำหนดเองจะแทนที่เนื้อหาที่มาจากข้อกำหนดของไซต์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แยกเพจออกได้โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะในโหมดปกติเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โหมดขั้นสูงใน SharePoint Designer

ในโหมดปกติ ผู้ใช้สามารถเฉพาะแก้ไขเนื้อหาในโซน Web Part ออก ทุกอย่างภายนอกโซนจะถูกปิดใช้งาน เหมือนกับการแก้ไขในเบราว์เซอร์ นี้มีหน้าปลอดภัยแก้ไขประสบการณ์การใช้งานที่หน้าไม่สามารถแยกออกจากข้อกำหนดของไซต์ของพวกเขา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแยกออกใน SharePoint Designer หน้าหนึ่ง

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

ซึ่งป้องกันผู้ดูแลไซต์ และผลลัพธ์เป็น ผู้ใช้ทั้งหมด จากแยกหน้าในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของไซต์คอลเลกชันโดยใช้ SharePoint Designer

 1. การเข้าสู่ระบบดูแลจากศูนย์กลาง
  บันทึกย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลจากศูนย์กลาง ดูวิธีใช้จัดการส่วนกลาง

 2. ในการนำทางด้านซ้าย คลิกตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป

 3. บนหน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป คลิกตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint Designer

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการนำการตั้งค่าของคุณ คลิกแอปพลิเคชันที่เลือกในปัจจุบัน และเลือกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ แล้ว บนหน้าจอเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้

 5. บนหน้าการตั้งค่า SharePoint Designer ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งาน SharePoint Designer

 6. คลิก ตกลง

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

นี้ป้องกันไม่ให้เจ้าของและนักออกแบบแยกหน้าต่าง ๆ ในไซต์คอลเลกชันและทั้งหมดของไซต์ที่ใช้ SharePoint Designer

 1. เรียกดูไซต์คอลเลกชัน (ไซต์ระดับบนสุดบนเซิร์ฟเวอร์) ที่คุณต้องการปิดใช้งานการแก้ไขเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 2. คลิกการกระทำในไซต์แล้วเลือกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้การดูแลคอลเลกชันไซต์ คลิกตั้งค่า SharePoint Designer

 4. ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งานการแยกหน้าออกจากข้อกำหนดของไซต์

 5. คลิก ตกลง

บนของเพจ

การปิดใช้งานเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ ก็อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้เมื่อพวกเขากำหนดแฟ้มเหล่านี้เอง โดยพวกเขาอาจทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เค้าโครงของเพจอื่นถูกแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ ทั้งนี้ก็เนื่องจากเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจมีหน้าที่ในการควบคุมลักษณะที่แสดงของเพจหรือไซต์จำนวนมากโดยใช้แฟ้มๆ เดียว คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงนี้เพื่อซ่อนทั้งเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจใน SharePoint Designer ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้าใน SharePoint Designer หนึ่ง

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

ซึ่งป้องกันผู้ดูแลไซต์ และผลลัพธ์เป็น ผู้ใช้ทั้งหมด จากการแก้ไขหน้าต้นแบบ และเค้าโครงสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและของไซต์คอลเลกชันโดยใช้ SharePoint Designer หน้า

 1. การเข้าสู่ระบบดูแลจากศูนย์กลาง
  บันทึกย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงการดูแลจากศูนย์กลาง ดูวิธีใช้จัดการส่วนกลาง

 2. ในการนำทางด้านซ้าย คลิกการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป

 3. ในหน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป คลิกตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint Designer

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการนำการตั้งค่าของคุณ คลิกแอปพลิเคชันที่เลือกในปัจจุบัน และเลือกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ จากนั้น บนหน้าจอเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้

 5. บนหน้าการตั้งค่า SharePoint Designer ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งาน SharePoint Designer

 6. คลิก ตกลง

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ซึ่งป้องกันเจ้าของและนักออกแบบจากการแก้ไขหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้าสำหรับไซต์คอลเลกชันและทั้งหมดของไซต์ที่ใช้ SharePoint Designer

 1. เรียกดูไซต์คอลเลกชัน (ไซต์ระดับบนสุดบนเซิร์ฟเวอร์) ที่คุณต้องการปิดใช้งานการแก้ไขเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 2. คลิกระทำในไซต์แล้วเลือกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้การดูแลคอลเลกชันไซต์ คลิกการตั้งค่า SharePoint Designer

 4. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการกำหนดหน้าต้นแบบและเค้าโครงหน้า

 5. คลิก ตกลง

เค้าโครงหน้าของบันทึกย่อเท่านั้นแสดงใน SharePoint Designer เมื่อพวกเขากำลังเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ และจะให้ไซต์ SharePoint ที่เปิดเผยแพร่ ถ้าคุณได้เปิดใช้งานเหล่านั้น แต่ยัง ไม่เห็นได้ใน SharePoint Designer จะเป็นไปได้คุณกำลังแก้ไขไซต์เปิดใช้งานไม่ใช่การประกาศ

บนของเพจ

การปิดใช้งานโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์ ก็อาจเสี่ยงที่ผู้ใช้จะเปลี่ยนแปลงหรือลบแฟ้มแม่แบบ แฟ้มสนับสนุน หรือแฟ้มอื่นๆ ที่ไซต์ SharePoint จำเป็นต้องใช้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ตั้งใจได้ คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงลำดับชั้นของไซต์ได้ ซึ่งจะเป็นการซ่อนตัวเลือก แฟ้มทั้งหมด ใน SharePoint Designer

บันทึกย่อสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเก็บรูป สคริปต์ และไฟล์อื่น ๆ บนไซต์โครงสร้าง URL ถูกปิดใช้งาน พวกเขาสามารถใช้ไลบรารีแอสเซทของไซต์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานโครงสร้าง URL ใน SharePoint Designer หนึ่ง

สำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบในแอปพลิเคชันบนเว็บ

ซึ่งป้องกันผู้ดูแลไซต์ และเป็นผลลัพธ์ ผู้ใช้ทั้งหมด จาก URL ของไซต์การเข้าถึงจัดโครงสร้างสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บที่และของไซต์คอลเลกชันโดยใช้ SharePoint Designer

 1. การเข้าสู่ระบบดูแลจากศูนย์กลาง
  บันทึกย่อสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเข้าถึงการดูแลจากศูนย์กลาง วิธีใช้จัดการส่วนกลาง

 2. ในการนำทางด้านซ้าย คลิกการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป

 3. บนหน้าการตั้งค่าแอปพลิเคชันทั่วไป คลิกการตั้งค่าการกำหนดค่า SharePoint Designer

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณต้องการนำการตั้งค่าของคุณ คลิกแอปพลิเคชันที่เลือกในปัจจุบัน และเลือกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ จากนั้น บนจอเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้

 5. บนหน้าการตั้งค่า SharePoint Designer ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งาน SharePoint Designer

 6. คลิก ตกลง

สำหรับนักออกแบบและเจ้าของบนไซต์คอลเลกชัน

ซึ่งป้องกันเจ้าของและนักออกแบบโครงสร้าง URL ของไซต์สำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมดของไซต์ของ SharePoint Designer โดยใช้การเข้าถึง

 1. เรียกดูไซต์คอลเลกชัน (ไซต์ระดับบนสุดบนเซิร์ฟเวอร์) ที่คุณต้องการปิดใช้งานการแก้ไขเพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 2. คลิกระทำในไซต์แล้วเลือกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้การดูแลคอลเลกชันไซต์ คลิกการตั้งค่า SharePoint Designer

 4. ยกเลิกเลือกกล่องเปิดใช้งานการจัดการโครงสร้าง URL ของเว็บไซต์

 5. คลิก ตกลง

บนของเพจ

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อคุณได้กำหนดวิธีการทำให้พร้อมใช้งานในองค์กรของคุณSharePoint Designer 2010 ขั้นตอนถัดไปของอาจมีการ เพิ่ม หรือเอาผู้ใช้แต่ละรายการ และ จากกลุ่มผู้ดูแลไซต์ กลุ่มผู้ออกแบบ และเจ้าของกลุ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมในบทความ "การจัดการ SharePoint กลุ่ม" ในSharePoint Server 2010 วิธีใช้

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×