การจัดการไฟล์ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยทั่วไป คุณสามารถจัดการแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ใน Windows Explorer โปรดสังเกตว่างานการจัดการแฟ้มบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบแฟ้มอาจถูกควบคุมโดยสิทธิ์การใช้เครื่องมือที่กำหนดโดยบทบาทของคุณ คุณสามารถทำงานของผู้ดูแลระบบต่อไปนี้กับแฟ้มในเครื่องมือแฟ้มได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอก หรือย้ายไฟล์

ลบไฟล์

การเปลี่ยนชื่อไฟล์

การเรียงลำดับไฟล์

ดูคุณสมบัติไฟล์

การสร้างโฟลเดอร์ไฟล์ใหม่

การคัดลอกหรือการย้ายแฟ้ม

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์อื่น (ทั้งภายในเครื่องมือแฟ้มหรือไปยังโฟลเดอร์ใน Windows Explorer) ให้ใช้คำสั่งคัดลอกและวางบนเมนูคลิกขวา หรือกด CTRL แล้วลากแฟ้ม เมื่อต้องการย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้ใช้การลากแล้วปล่อย

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการลากแล้วปล่อย

ให้

ทำดังต่อไปนี้

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

กด CTRL แล้วลากแฟ้มจากโฟลเดอร์หลักไปยังโฟลเดอร์ย่อย คุณยังสามารถใช้การ CTRL แล้วลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ใดๆ ที่ลำดับต่ำกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ได้เช่นเดียวกัน

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ระดับสูงกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

การลากแล้วปล่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการนี้ ให้ใช้ คัดลอก และ วาง บนเมนูคลิกขวา

คัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

ลากแล้วปล่อยแฟ้ม

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

ลากแฟ้มจากโฟลเดอร์หลักไปยังโฟลเดอร์ย่อย คุณยังสามารถลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ใดๆ ก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่ระดับสูงกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มเดียวกัน

การลากแล้วปล่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการนี้ ให้ใช้ ตัด และ วาง บนเมนูคลิกขวา

ย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

กด SHIFT แล้วลากแฟ้ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลากแฟ้มไปยัง Microsoft Outlook ข้อความ Outlook ใหม่พร้อมแฟ้มที่จะแสดงรายการเป็นแฟ้มที่แนบมาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การลบแฟ้ม

เมื่อต้องการลบแฟ้ม ให้คลิกขวาแล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า

การเรียงลำดับแฟ้ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียงลำดับแฟ้มในรายการแฟ้ม ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บหน้าแรก ให้คลิก จัดเรียง

  2. คลิกตัวเลือกการเรียงลำดับในรายการ

ด้านบนของหน้า

การดูคุณสมบัติแฟ้ม

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติแฟ้ม (เช่น ขนาดแฟ้มหรือวันที่สร้าง) ให้คลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก คุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

การสร้างโฟลเดอร์แฟ้มใหม่

คุณสามารถสร้างและจัดเรียงโฟลเดอร์แฟ้มในโครงสร้างแบบทรี เช่นเดียวกับที่คุณใช้ใน Windows Explorer โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เครื่องมือแฟ้มจะมีหนึ่งโฟลเดอร์ที่มีชื่ออย่างถาวรว่า "Files" ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ระดับสูงสุดเสมอในรายการ (เทียบได้กับชื่อดิสก์ไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น (C:\) ) โฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้ามาจะแสดงในลำดับชั้นที่ต่ำกว่า "Files"

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

โฟลเดอร์ใหม่จะถูกวางใต้โฟลเดอร์ที่เลือกตามลำดับชั้นเสมอ

  1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์

  3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในเครื่องมือแฟ้มได้เช่นเดียวกับใน Windows Explorer

  1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

การดูคุณสมบัติโฟลเดอร์

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้ว คลิ กคุณสมบัติ กล่องโต้ตอบคุณสมบัติโฟลเดอร์ มีสี่แท็บทั่วไปการแจ้งเตือนสิทธิ์และดาวน์โหลด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×