การจัดการไซต์จากไดเรกทอรีของไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไดเรกทอรีของไซต์ให้ตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางที่ผู้ดูแลสามารถดู จัดการ และเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับพอร์ทัลไซต์ จากไดเรกทอรีของไซต์ ผู้ดูแลสามารถดูได้ทั้งโครงสร้างพอร์ทัลและแต่ละไซต์ที่อยู่ภายในพอร์ทัลนั้น รวมทั้งยังสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธไซต์ใหม่ และแก้ไขหรือลบการเชื่อมโยงไซต์ได้ด้วย

ดูโครงสร้างพอร์ทัล

 1. บนโฮมเพจ บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก ไซต์ เพื่อเปิดไดเรกทอรีของไซต์

 2. ในไดเรกทอรีของไซต์ คุณสามารถดูโครงสร้างของพอร์ทัลได้สองวิธี

  • เมื่อต้องการดูรายการของไซต์คอลเลกชันและแต่ละไซต์ที่อยู่ภายในไซต์คอลเลกชัน บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก แผนผังเว็บไซต์

  • เมื่อต้องการดูไซต์คอลเลกชันทั้งหมดพร้อมด้วยรายละเอียด รวมทั้งเวลาที่มีการปรับปรุงไซต์คอลเลกชันครั้งล่าสุด บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด

ดูแต่ละไซต์

 • ในไดเรกทอรีของไซต์ บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก แผนผังเว็บไซต์ แล้วคลิกชื่อของไซต์ที่คุณต้องการดู

แก้ไขไซต์

จากไดเรกทอรีของไซต์ ผู้ดูแลไซต์สามารถเปลี่ยนชื่อของไซต์ ย้ายไซต์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สำหรับไซต์ ด้วยการทำดังต่อไปนี้

 1. ในไดเรกทอรีของไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกโฟลเดอร์ ไซต์

 2. วางตัวชี้บนไซต์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ

 3. เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงชื่อไซต์หรือตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก แก้ไขรายการ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ให้คลิก จัดการสิทธิ์

อนุมัติและปฏิเสธไซต์

ไซต์ที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลไซต์จะได้รับการอนุมัติตามค่าเริ่มต้น ไซต์ที่ถูกเพิ่มโดยผู้อื่นจะถูกตั้งค่าเป็น ที่ค้างอยู่ และจะต้องได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธโดยผู้ดูแลไซต์

 1. ในไดเรกทอรีของไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกโฟลเดอร์ ไซต์

 2. ให้วางตัวชี้บนไซต์ที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ

 3. ในรายการ ให้คลิก อนุมัติ/ปฏิเสธ

ลบไซต์ออกจากไดเรกทอรีของไซต์

 1. ในไดเรกทอรีของไซต์ ให้คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด แล้วคลิกโฟลเดอร์ ไซต์

 2. วางตัวชี้บนไซต์ที่คุณต้องการลบออกจากไดเรกทอรีของไซต์ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ

 3. บนรายการ ให้คลิก ลบรายการ เมื่อข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×