การจัดการแหล่งผลลัพธ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แหล่งผลลัพธ์จะจำกัดการค้นหาไว้ที่เนื้อหาบางอย่าง หรือที่เซ็ตย่อยของผลลัพธ์การค้นหา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แหล่งผลลัพธ์เพื่อส่งคิวรีไปยังผู้ให้บริการภายนอกได้ เช่น Bing

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถจัดการแหล่งผลลัพธ์สำหรับไซต์คอลเลกชันทั้งหมดและไซต์ในอินสแตนซ์ของ SharePoint Online (ผู้เช่า) ได้ ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือเจ้าของไซต์สามารถจัดการแหล่งผลลัพธ์สำหรับหนึ่งไซต์คอลเลกชันหรือหนึ่งไซต์ได้ ตามลำดับ

คุณสามารถสร้างแหล่งผลลัพธ์ของคุณเอง หรือใช้แหล่งผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ หลังจากที่คุณสร้างแหล่งผลลัพธ์แล้ว ให้กำหนดค่า Web Part การค้นหาและแอคชันกฎคิวรีที่จะใช้แหล่งผลลัพธ์นั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแหล่งผลลัพธ์ใหม่

การตั้งค่าแหล่งผลลัพธ์เป็นค่าเริ่มต้น

สร้างแหล่งผลลัพธ์ใหม่

 1. ไปที่หน้า จัดการแหล่งผลลัพธ์ สำหรับผู้เช่า สำหรับไซต์คอลเลกชัน หรือสำหรับไซต์ดังนี้

  สำหรับตัวผู้เช่า:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การดูแล Office 365

  2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ในขณะนี้ คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

  3. คลิก ค้นหา จากนั้นบนหน้าการดูแลการค้นหา ให้คลิก จัดการแหล่งผลลัพธ์

  สำหรับไซต์คอลเลกชัน:

  ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ให้ไปที่ ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้น ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก แหล่งผลลัพธ์การค้นหา

  สำหรับไซต์:

  บนไซต์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้นภายใต้ การค้นหา ให้คลิก แหล่งผลลัพธ์

 2. บนหน้า จัดการแหล่งผลลัพธ์ ให้คลิก แหล่งผลลัพธ์ใหม่

 3. ในส่วน ข้อมูลทั่วไป ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบายสำหรับแหล่งผลลัพธ์ใหม่

 4. ในส่วน โพรโทคอล ให้เลือกโพรโทคอลที่คุณต้องการใช้ในการเรียกผลลัพธ์การค้นหาดังนี้

  เลือกโพรโทคอลนี้

  เมื่อต้องการเรียกผลลัพธ์การค้นหาจาก

  SharePoint ภายใน

  ดัชนีการค้นหาของผู้เช่านี้ (บริการการค้นหา)

  SharePoint ระยะไกล

  ดัชนีของบริการการค้นหาในฟาร์มอื่น (แหล่งข้อมูลภายนอก)

  ในกล่อง URL ของบริการระยะไกล ให้พิมพ์ที่อยู่ของไซต์คอลเลกชันรากของฟาร์ม SharePoint ระยะไกล

  OpenSearch 1.0/1.1

  โปรแกรมค้นหาที่ใช้โพรโทคอล OpenSearch 1.0/1.1

  Exchange

  Microsoft Exchange Server

  คลิกใช้ค้นหาอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบการค้นหาปลายทางของ Exchange Server โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ URL ของบริการเว็บ Exchange เพื่อเรียกข้อมูลผลลัพธ์จาก — ตัวอย่างhttps://contoso.com/ews/exchange.asmx

  หมายเหตุ: ต้องติดตั้ง Exchange Web Services Managed API ในคอมพิวเตอร์ที่บริการการค้นหาทำงานอยู่

 5. ถ้าคุณเลือก SharePoint ภายใน หรือ SharePoint ระยะไกล สำหรับโพรโทคอล ให้เลือก ชนิด ดังนี้

  • ผลลัพธ์การค้นหาของ SharePoint เพื่อค้นหาจากดัชนีทั้งหมด

  • ผลลัพธ์การค้นหาบุคคล เพื่อค้นหาในโปรไฟล์บุคคล และเปิดใช้งานการประมวลผลคิวรีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการค้นหาบุคคล เช่น ชื่อที่ออกเสียงตรงกัน หรือชื่อเล่นที่ตรงกัน

 6. ในส่วนการแปลงคิวรี คุณสามารถเปลี่ยนแบบสอบถามขาเข้าเมื่อต้องการใช้เป็นข้อความแบบสอบถามใหม่แทน เลือกหนึ่งตัวเลือกเหล่านี้:

  1. ปล่อยการแปลงคิวรีเริ่มต้น (searchTerms) ให้เป็นตามแบบที่เป็นอยู่ คิวรีจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การแปลงก่อนหน้า

  2. พิมพ์การแปลงคิวรีอื่นในกล่อง ดูการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงคิวรี

  3. คลิก เปิดใช้ตัวสร้างคิวรี เพื่อสร้างคิวรีของคุณเองดังนี้

   1. บนแท็บ พื้นฐาน:

    เลือกตัวเลือกนี้

    เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

    ตัวกรองคำสำคัญ

    ใช้ตัวกรองคำสำคัญเพื่อเพิ่มตัวแปรคิวรีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลงในการแปลงคิวรี เลือกตัวแปรคิวรีจากรายการ และเพิ่มลงในคิวรีด้วยการคลิก เพิ่มตัวกรองคำสำคัญ

    ตัวกรองคุณสมบัติ

    ใช้ตัวกรองคุณสมบัติเพื่อทำการสอบถามเนื้อหาของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็น สอบถามได้ ใน Schema การค้นหา

    เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการจากรายการ ตัวกรองคุณสมบัติ คลิก เพิ่มตัวกรองคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มตัวกรองไปยังคิวรี

    หมายเหตุ: คุณสมบัติที่มีการจัดการแบบกำหนดเองจะไม่ได้แสดงอยู่ในรายการตัวกรองคุณสมบัติ เมื่อต้องการเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีการจัดการคิวรีของคุณ ในกล่องข้อความคิวรี ป้อนชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการของคุณแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นMyCustomColorProperty:Green

   2. บนแท็บ การเรียงลำดับ:

    เลือกตัวเลือกนี้

    เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

    เรียงลำดับผลลัพธ์

    กำหนดการเรียงลำดับสำหรับผลลัพธ์ รายการ เรียงลำดับตาม มีคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ได้รับการตั้งค่าเป็นสามารถเรียงลำดับได้ใน Schema การค้นหา

    1. เลือกคุณสมบัติที่จะเรียงลำดับตาม แล้วเลือก จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามาก เมื่อต้องการเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้องให้เลือก จัดอันดับ

    2. คลิก เพิ่มระดับการเรียงลำดับ ถ้าคุณต้องการระบุระดับของการเรียงลำดับมากขึ้น

    รูปแบบการจัดอันดับ

    ถ้าคุณเลือก จัดอันดับ จากรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกรูปแบบการจัดอันดับเพื่อใช้ในการเรียงลำดับ

    การจัดอันดับแบบไดนามิก

    คลิก เพิ่มกฎการจัดอันดับแบบไดนามิก เพื่อระบุการจัดอันดับเพิ่มเติมโดยการเพิ่มกฎที่เปลี่ยนลำดับของผลลัพธ์ภายในบล็อกผลลัพธ์เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขด้วยการเลือกจากรายการที่จะปรากฏขึ้นได้

   3. บนแท็บ ทดสอบ:

    เลือกตัวเลือกนี้

    เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

    ข้อความคิวรี

    ดูข้อความคิวรีขั้นสุดท้ายซึ่งยึดตามเทมเพลตคิวรีดั้งเดิม กฎคิวรีที่เกี่ยวข้อง และค่าตัวแปร

    แสดงเพิ่มเติม

    คลิกที่ลิงก์เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

    เทมเพลตคิวรี

    ดูคิวรีตามที่ได้กำหนดไว้ในแท็บ พื้นฐาน หรือในกล่องข้อความในส่วน การแปลงคิวรี บนหน้า เพิ่มแหล่งผลลัพธ์

    ตัวแปรเทมเพลตของคิวรี

    ทดสอบเทมเพลตคิวรีโดยการระบุค่าสำหรับตัวแปรคิวรี คลิก ทดสอบคิวรี เพื่อดูผลลัพธ์

   4. คลิก ตกลง เมื่อคุณเสร็จแล้ว เพื่อกลับไปยังหน้า เพิ่มแหล่งผลลัพธ์

 7. ในส่วน ข้อมูลของข้อมูลประจำตัว ให้เลือกชนิดของการรับรองความถูกต้องสำหรับผู้ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งผลลัพธ์

 8. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าแหล่งผลลัพธ์เป็นค่าเริ่มต้น

แหล่งผลลัพธ์เริ่มต้นคือ ผลลัพธ์ SharePoint ภายใน แต่คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าอื่นเป็นค่าเริ่มต้นได้ การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถแก้ไขคิวรีใน Web Part การค้นหาได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part การค้นหาเนื้อหาลงในหน้าแล้ว Web Part จะใช้แหล่งผลลัพธ์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

 1. ไปที่หน้า จัดการแหล่งผลลัพธ์ สำหรับผู้เช่า สำหรับไซต์คอลเลกชัน หรือสำหรับไซต์ดังนี้

  สำหรับตัวผู้เช่า:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การดูแล Office 365

  2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ในขณะนี้ คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

  3. คลิก ค้นหา จากนั้นบนหน้าการดูแลการค้นหา ให้คลิก จัดการแหล่งผลลัพธ์

  สำหรับไซต์คอลเลกชัน:

  ในไซต์คอลเลกชันของคุณ ให้ไปที่ ตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้น ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก แหล่งผลลัพธ์การค้นหา

  สำหรับไซต์:

  บนไซต์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า คลิก การตั้งค่าไซต์ จากนั้นภายใต้ การค้นหา ให้คลิก แหล่งผลลัพธ์

 2. บนหน้า จัดการแหล่งผลลัพธ์ ให้ชี้ไปที่แหล่งผลลัพธ์ที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม:

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×