Office
การจัดการและวงจรชีวิตของหน้า SharePoint ที่ทันสมัย

การจัดการและวงจรชีวิตของหน้า SharePoint ที่ทันสมัย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้าสมัยใหม่ใน SharePoint ให้คุณมีความสามารถเดียวกันกับหน้าในไซต์การประกาศแบบคลาสสิก เมื่อหน้า SharePoint สมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นคุณสามารถแก้ไขบันทึกที่เผยแพร่และแชร์ได้  คุณยังสามารถลบหน้าหรือคืนค่าไปยังเวอร์ชันอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าลำดับการอนุมัติเนื้อหาได้

วัฏจักรของหน้า

ปุ่ม สร้าง สร้าง วงจรอายุการใช้งานของหน้าเริ่มต้นด้วยการสร้าง    เมื่อคุณสร้างหน้าเป็นครั้งแรกจะอยู่ในสถานะแบบร่าง "ภายใน" ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถดูได้อีก

ปุ่มบันทึกเป็นแบบร่าง บันทึกเป็นแบบร่าง เมื่อคุณบันทึกและปิดหน้านี้จะมีการเช็คอินเป็นเวอร์ชันรองและจะกลายเป็นแบบร่าง "แชร์"    ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่มีสิทธิ์ในการแก้ไข (หรือเจ้าของไซต์) สามารถดูและแก้ไขได้

รูปปุ่ม Ed เมื่อต้องการแก้ไขหน้าคุณคลิกปุ่มแก้ไขและตอนนี้หน้าจะถูกเช็คเอาท์ถึงคุณ     ตราบใดที่หน้าเปิดสำหรับการแก้ไขหรือเช็คเอาท์ไม่มีบุคคลอื่นสามารถแก้ไขได้ หน้าคือ "ล็อก" จนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกหรือละทิ้งหรือจนกว่าจะมีการเผยแพร่หน้า ข้อยกเว้นคือถ้าหน้าที่ไม่มีกิจกรรมสำหรับ5นาทีเซสชันการแก้ไขจะหมดเวลาและหน้าจะเป็น "ปลดล็อก" 

ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณละทิ้งการเปลี่ยนแปลงหน้าจะถูกส่งกลับไปยังสถานะก่อนหน้านี้    จะเท่ากับ "เลิกทำการเช็คเอาท์"

ปุ่มประกาศ ประกาศ เมื่อมีการเผยแพร่หน้าโดยการคลิกปุ่มประกาศจะมีการเช็คอินเป็นเวอร์ชัน "หลัก" และ "live" หมายความว่าใครก็ตามที่สามารถดูไซต์ของคุณสามารถดูหน้าได้   

ปุ่มประกาศใหม่ ประกาศใหม่ เมื่อมีการแก้ไขหน้าที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ปุ่มประกาศจะตรวจสอบในหน้าเป็นเวอร์ชัน "หลัก" ถัดไปและการเปลี่ยนแปลงไป "live" หมายความว่าใครก็ตามที่สามารถดูไซต์ของคุณสามารถดูเวอร์ชันใหม่ที่เปลี่ยนแปลงได้

วงจรชีวิตของหน้าที่มีการอนุมัติเนื้อหา

วงจรชีวิตของหน้าที่มีการเปิดใช้งานการอนุมัติเนื้อหาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละคนก่อนที่จะสามารถเผยแพร่ได้ ผู้อนุมัติควรเป็นเจ้าของไซต์หรือผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับไซต์

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการเผยแพร่หน้าเมื่อการอนุมัติเนื้อหาถูกเปิดใช้งานโดยใช้โฟลว์ ไม่รวมอยู่ที่นี่เป็นขั้นตอนสำหรับขั้นตอนการอนุมัติที่จำเป็นต้องมีผู้อนุมัติหลายรายการหรือสำหรับขั้นตอนการอนุมัติแบบกำหนดเอง

ปุ่มส่งสำหรับการอนุมัติ ส่งเพื่อขออนุมัติ  เมื่อหน้าพร้อมที่จะเผยแพร่ผู้เขียนหน้าจะส่งหน้าสำหรับการอนุมัติ   

รอการอนุมัติจนกว่าหน้าจะได้รับการอนุมัติจะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่

ปุ่มตรวจทานการอนุมัติ ตรวจทานการอนุมัติ   บุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้อนุมัติจะได้รับการแจ้งให้ทราบและเห็นปุ่มการอนุมัติการรีวิวที่พวกเขาสามารถดูได้ที่หน้า    ผู้อนุมัติไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ พวกเขาสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธหรือเนื้อหาเท่านั้น พวกเขาสามารถส่งข้อคิดเห็นพร้อมกับการแจ้งเตือนที่ผู้เขียนหน้าได้รับ

ประกาศ   เมื่อหน้าได้รับการอนุมัติจะมีการเผยแพร่และเช็คอินเป็นเวอร์ชัน "หลัก" และ "live" หมายความว่าทุกคนที่สามารถดูไซต์ของคุณสามารถดูหน้าได้

วิธีที่แนะนำในการใช้การอนุมัติเนื้อหาสำหรับหน้าสมัยใหม่คือการใช้ Microsoft Flow ดูกำหนดค่าการอนุมัติหน้าเพื่อเรียนรู้วิธีการทำสิ่งนี้

ถ้าคุณต้องการใช้วิธีการแบบคลาสสิกที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติในไลบรารีให้ดูที่จำเป็นต้องมีการอนุมัติรายการในรายการหรือไลบรารีของไซต์

ใครสามารถแก้ไขหน้าได้บ้าง

ใครก็ตามที่คุณได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขเพื่อให้สามารถแก้ไขหน้าได้ บนไซต์ทีมให้เพิ่มบุคคลลงในกลุ่มไซต์ทีมได้แก้ไขสิทธิ์ตามค่าเริ่มต้น บนไซต์การติดต่อสื่อสารเฉพาะเจ้าของไซต์เท่านั้นและผู้ที่คุณได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขได้

เมื่อคุณคลิกแก้ไขบนหน้าหน้าจะถูกเช็คเอาท์ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เว้นแต่ว่าคุณจะบันทึกและปิดหน้าให้ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศหน้า การดำเนินการเหล่านี้แต่ละรายการจะตรวจสอบหน้าดังกล่าวอีกครั้ง

เมื่อมีบางคนตรวจสอบหน้าโดยไม่ตั้งใจหรือลืมบันทึกและปิดให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือประกาศหน้าจะบันทึกและปิดหลังจาก5นาทีไม่มีกิจกรรม

ผู้ใช้สองคนไม่สามารถแก้ไขหน้าเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่งมีหน้าเปิดสำหรับการแก้ไขและบุคคลอื่นจะพยายามแก้ไขหน้าข้อความจะแสดงขึ้นมาว่าหน้านั้นจะถูกแก้ไขโดยบุคคลอื่น คุณสามารถขอให้บุคคลที่มีการเปิดหน้าสำหรับการแก้ไขเป็น "วางจำหน่าย" หน้าโดยการบันทึกและปิดการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือการประกาศ ข้อยกเว้นคือถ้าหน้าที่ไม่มีกิจกรรมสำหรับ5นาทีเซสชันการแก้ไขจะหมดเวลาโดยอัตโนมัติและหน้าจะเป็น "ปลดล็อก" 

เจ้าของไซต์มีตัวเลือกเพิ่มเติมในการแทนที่การเช็คเอาท์ของบุคคลที่กำลังแก้ไขหน้า

การค้นหาหน้า

หน้าจะถูกจัดเก็บไว้ในไลบรารีหน้าซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกหน้าในการนำทาง ถ้าหน้าไม่แสดงในการนำทางคุณสามารถไปที่ ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online การตั้งค่าไซต์แล้วคลิกเนื้อหาของไซต์และค้นหาหน้าไซต์

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า

 1. ไปที่ไลบรารีหน้า

 2. คลิกขวาที่ช่องว่างระหว่างชื่อหน้าและวันที่จากนั้นคลิกประวัติเวอร์ชันจากเมนู คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนเมนูเพื่อดูประวัติเวอร์ชัน

  ถ้าคุณไม่เห็นประวัติเวอร์ชันให้คลิกวงรี(...) ในกล่องโต้ตอบแล้วคลิกประวัติเวอร์ชัน

  คุณจะเห็นรายการเวอร์ชันของไฟล์

  กล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชันที่มีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน
 3. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชันให้โฮเวอร์ถัดจากเวอร์ชันที่คุณต้องการแล้วคลิกลูกศรลงทางด้านขวาเพื่อดูรายการตัวเลือก

  ตัวเลือกประวัติเวอร์ชัน (มุมมอง, คืนค่า, ลบ)

  คลิก คืนค่า

 4. คลิกตกลงเพื่อคืนค่าเวอร์ชันปัจจุบันเป็นเวอร์ชันล่าสุด

  กล่องโต้ตอบการยืนยันการคืนค่าเวอร์ชันที่มีการเลือกตกลง

  หมายเหตุ: SharePoint ไม่ได้เป็นการเอาเวอร์ชันก่อนหน้าที่คุณเพิ่งคืนค่าออกไปแล้วจะสร้างสำเนาและทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

การตรวจสอบหน้าเข้าและออกจากไลบรารีหน้า

เราขอแนะนำให้ใช้การแก้ไข, บันทึกและปิด, ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและประกาศคำสั่งบนหน้าเพื่อจัดการการตรวจสอบหน้าเข้าและออก อย่างไรก็ตามคุณสามารถตรวจสอบหน้าด้วยตนเองและออกโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันกับที่คุณจะใช้ในไลบรารีเอกสารใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเช็คเอาท์หรือเช็คอินไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

ยกเลิกการเผยแพร่หน้า

ถ้าคุณไม่ต้องการให้หน้าของคุณดูโดยผู้อื่นหรือที่พบในการค้นหาคุณสามารถยกเลิกการประกาศได้ดังนี้

 • ไปที่ไลบรารีหน้า

 • เลือกหน้าที่คุณต้องการยกเลิกการเผยแพร่

 • คลิก ... แล้วคลิกเพิ่มเติม

 • คลิกยกเลิกการประกาศ

การทำเช่นนี้จะทำให้หน้ากลับเข้าสู่สถานะแบบร่าง หน้าจะยังคงปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาแม้ว่า ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความนี้เกิดขึ้นให้เอาสิทธิ์ออกจากหน้า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ไปที่ไลบรารีหน้าคลิก ... แล้วคลิกเพิ่มเติมแล้วคลิกคุณสมบัติ ที่ด้านบนสุดให้คลิกแชร์ด้วย จากนั้นคลิกหยุดการแชร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×