การจัดการและระยะเวลาของหน้า SharePoint ทันสมัย

การจัดการและระยะเวลาของหน้า SharePoint ทันสมัย

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้าทันสมัยใน SharePoint คุณให้ความสามารถเหมือนกันที่หน้าในไซต์การประกาศแบบคลาสสิกมีจำนวนมาก หนึ่งครั้งหน้าทันสมัยของ SharePoint จะถูกสร้างขึ้นจะสามารถแก้ไข บันทึก เผยแพร่ และแชร์ได้  หน้าสามารถถูกลบ หรือคืนค่าเวอร์ชันอื่น คุณยังสามารถตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติเนื้อหา

วงจรชีวิตของหน้า

ปุ่ม สร้าง สร้าง วงจรชีวิตของหน้าเริ่มต้น ด้วยการสร้าง เมื่อคุณสร้างหน้าแรก นั้นอยู่ในสถานะแบบร่าง "เฉพาะ" หมายความ ว่า ไม่มีใครสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้   

บันทึกเป็นแบบร่างปุ่ม บันทึกเป็นแบบร่าง เมื่อคุณบันทึก แล้วปิดหน้านี้ จะได้รับการเช็คอินเป็นเวอร์ชันรอง นั้นกลายเป็น แบบร่าง "ที่ใช้ร่วมกัน" ซึ่งหมายความ ว่า ใครก็ตามที่ มีการแก้ไขสิทธิ์ (หรือเจ้าของไซต์) สามารถเดี๋ยวนี้ดู และแก้ไขได้   

รูปปุ่ม กระจายนั้น เมื่อต้องการแก้ไขหน้า คุณคลิกปุ่มแก้ไข และหน้าในขณะนี้ได้ถูกเช็คเอาท์แก่คุณ ตามปกติตราบหน้าถูกเปิดสำหรับการแก้ไข หรือเช็คเอาท์ ไม่มีใคร สามารถแก้ไข หน้าคือ "ถูกล็อก" จน กระทั่งการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ หรือละทิ้ง หรือมีการเผยแพร่หน้านั้น ข้อยกเว้นก็คือ เวิร์กถ้าหน้ามีไม่มีกิจกรรม 5 นาที เซสชันการแก้ไขจะหมดเวลาและหน้าจะมี "ไม่ได้ถูกล็อก"    

ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณละทิ้งการเปลี่ยนแปลง หน้านั้นจะส่งกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้า จะเทียบเท่ากับ "เลิกทำการเช็คเอาท์"   

เผยแพร่ปุ่ม เผยแพร่ เมื่อมีการเผยแพร่หน้า ด้วยการคลิกปุ่มประกาศ จะได้รับการเช็คอินเป็นเวอร์ชัน "หลัก" และใส่ "live หมายความ ว่า ใครสามารถดูไซต์ของคุณสามารถดูหน้า   

วงจรชีวิตหน้ากับการอนุมัติเนื้อหา

วงจรชีวิตของหน้าที่มีเนื้อหาการอนุมัติในการเปิดใช้งานจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ตามหน้ามีการอนุมัติคนก่อนที่จะสามารถประกาศ ผู้อนุมัติควรเป็นเจ้าของไซต์หรือผู้ที่ มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมด หรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับไซต์

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการเผยแพร่หน้าเมื่อเนื้อหาการอนุมัติถูกเปิดใช้งานโดยใช้กระแสเงิน ไม่รวมอยู่ต่อไปนี้คือขั้นตอน สำหรับขั้นตอนการอนุมัติที่จำเป็นต้องมีผู้อนุมัติหลาย หรือ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติแบบกำหนดเอง

ส่งสำหรับปุ่มการอนุมัติ ส่งเพื่อขออนุมัติ  เมื่อหน้าพร้อมที่จะเผยแพร่ ผู้เขียนหน้าส่งหน้าเพื่อขออนุมัติ   

การอนุมัติค้างอยู่ จนกว่าหน้าได้รับการอนุมัติ จะยังคงอยู่ในสถานะที่ค้างอยู่

ปุ่มอนุมัติตรวจทาน อนุมัติตรวจทาน   บุคคลกำหนดให้เป็นผู้อนุมัติจะได้รับการแจ้งให้ทราบ และดูปุ่มอนุมัติบทวิจารณ์ที่พวกเขาสามารถดูได้ในหน้า ผู้อนุมัติไม่สามารถแก้ไขเนื้อหา พวกเขาสามารถเฉพาะอนุมัติ หรือปฏิเสธ หรือเนื้อหา พวกเขาสามารถส่งข้อคิดเห็นไปพร้อม ๆ กับการแจ้งเตือนที่ได้รับการเขียนหน้า   

เผยแพร่   เมื่อมีอนุมัติหน้า นั้นถูกประกาศ และเช็คอินเป็น "หลัก" เวอร์ชัน และใส่ "live หมายความ ว่า ใครสามารถดูไซต์ของคุณสามารถดูหน้า

วิธีแนะนำในการใช้การอนุมัติเนื้อหาสำหรับหน้าทันสมัยคือการ ใช้ขั้นตอนของ Microsoft ดูการอนุมัติหน้ากำหนดค่าเพื่อเรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้

ถ้าคุณต้องการใช้เมธอดแบบคลาสสิกของต้องการอนุมัติในไลบรารี ดูจำเป็นต้องมีการอนุมัติของรายการในรายการหรือไซต์ไลบรารี

ใครสามารถแก้ไขหน้าได้อย่างไร

ใครก็ตามที่คุณได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขการสามารถแก้ไขหน้า บนไซต์ทีม เพิ่มใครลงในกลุ่มไซต์ทีมมีสิทธิ์ในการแก้ไขตามค่าเริ่มต้น บนไซต์การสื่อสาร เฉพาะเจ้าของไซต์และผู้ที่คุณได้รับสิทธิ์ในการแก้ไขเพื่อสามารถแก้ไข

เมื่อคุณคลิกแก้ไข บนหน้า หน้าถูกเช็คเอาท์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เว้นแต่ว่าคุณได้บันทึก และปิดหน้า ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศหน้านั้น แต่ละรายการตรวจสอบการกระทำเหล่านี้กลับไปหน้า

เมื่อมีคนเช็คเอาท์หน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ forgets เมื่อต้องการบันทึก และปิด ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศ หน้าจะบันทึกโดยอัตโนมัติ และปิดหลังจาก 5 นาทีของสาเหตุ

สองคนจึงไม่สามารถแก้ไขหน้าเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ถ้ามีหนึ่งคน เปิดสำหรับการแก้ไขหน้า และบุคคลอื่นพยายามแก้ไขหน้า ข้อความจะแสดงว่า หน้ากำลังถูกแก้ไข โดยผู้อื่น คุณสามารถขอให้คนที่มีหน้าที่เปิดสำหรับการแก้ไขการ "ปล่อย" หน้า โดยการบันทึก และปิด ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศ ข้อยกเว้นก็คือ เวิร์กถ้าหน้ามีไม่มีกิจกรรม 5 นาที เซสชันการแก้ไขจะโดยอัตโนมัติหมดเวลาและหน้าจะมี "ไม่ได้ถูกล็อก"

เจ้าของไซต์มีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อแทนการเช็คเอาท์ของบุคคลกำลังแก้ไขหน้า

การค้นหาหน้า

หน้าจะถูกเก็บไว้ในหน้าไลบรารี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการคลิกหน้า ในการนำทาง ถ้าหน้าจะไม่แสดงในการนำทาง คุณสามารถไปที่การตั้งค่าไซต์ ปุ่ม การตั้งค่าเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online แล้วเนื้อหาของไซต์ และค้นหาหน้าของไซต์

คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้า

 1. ไปยังไลบรารีหน้า

 2. คลิกขวาบนช่องว่างระหว่างชื่อหน้าและวัน แล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน จากเมนู คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนดูเมนูเมื่อต้องการดูประวัติเวอร์ชัน

  ถ้าคุณไม่เห็นประวัติเวอร์ชัน คลิกวงรี (...) ในกล่องโต้ตอบแล้ว คลิ กประวัติเวอร์ชัน

  คุณจะเห็นรายการของเวอร์ชันของไฟล์

  กล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชันกับเวอร์ชัน 3
 3. ในกล่องโต้ตอบประวัติเวอร์ชัน โฮเวอร์อยู่ถัดจากเวอร์ชันคุณต้องการ แล้วคลิกลูกศรทางด้านขวาเพื่อดูรายการของตัวเลือก

  ตัวเลือกประวัติเวอร์ชัน (ดู คืนค่า ลบ)

  คลิก คืนค่า

 4. คลิกตกลง เพื่อคืนค่าเวอร์ชันปัจจุบันเป็นข้อมูลล่าสุด

  คืนค่าเวอร์ชันยืนยันกล่องโต้ตอบกับเลือกตกลง

  หมายเหตุ: SharePoint ไม่ได้เอาเวอร์ชันก่อนหน้าคุณเพิ่งถูกคืนค่า นั้นสร้างสำเนา และทำให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ตรวจสอบหน้าและออกจากไลบรารีหน้า

เราขอแนะนำให้ใช้คำสั่งแก้ไข บันทึก และปิด ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและประกาศบนหน้าการจัดการหน้าตรวจสอบและเลือน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตรวจหน้าและออกโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันคุณจะใช้ในไลบรารีเอกสารด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตรวจสอบออก หรือเช็คอินไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

ยกเลิกประกาศหน้า

ถ้าคุณไม่ต้องหน้าของคุณจะสามารถดูได้ โดยผู้อื่น หรือพบในการค้นหา คุณสามารถยกเลิกประกาศนั้น:

 • ไปยังไลบรารีหน้า

 • เลือกหน้าที่คุณต้องการยกเลิกประกาศ

 • คลิกตัว..., แล้ว คลิกเพิ่มเติม

 • คลิกยกเลิกประกาศ

ทำให้หน้ากลับไปเป็นสถานะแบบร่าง หน้าจะยังคงปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ก็ ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่ม เอาสิทธิ์ออกจากหน้า เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ไปยังไลบรารีหน้า คลิก..., คลิกเพิ่มเติม นั้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ ที่ด้านบน คลิกแชร์กับ แล้ว คลิกหยุดการแชร์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×