การจัดการแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

เพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' จะมีตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กลางซึ่งคุณสามารถจัดการแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบสำหรับทั้งฟาร์ม คุณไม่สามารถจัดการแม่แบบฟอร์มของผู้ใช้จากเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' ได้

เมื่อต้องการเข้าถึงเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม'

 1. บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน InfoPath Forms Services ให้คลิก จัดการแม่แบบฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เทมเพลตฟอร์มที่มุมมอง

สมบัติเทมเพลตฟอร์มมุมมอง

อัปโหลด หรืออัปเกรดเทมเพลตฟอร์ม

เอาเทมเพลตฟอร์ม

แสดงแม่แบบฟอร์ม

 • บนเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากแถบนำทาง

  • ฟอร์มทั้งหมด แสดงรายการแม่แบบฟอร์มทั้งหมด

  • 20 รายการล่าสุด แสดงรายการแม่แบบฟอร์มที่ถูกอัปโหลด 20 รายการล่าสุด

  • ตามประเภท แสดงรายการแม่แบบฟอร์มในมุมมองแบบโครงสร้างตามประเภทของแม่แบบฟอร์ม โดยจะสามารถขยายหรือยุบประเภทแต่ละประเภทเพื่อแสดงหรือซ่อนแม่แบบฟอร์มในประเภทนั้นๆ ได้

  • ตามสถานะ แสดงรายการแม่แบบฟอร์มในมุมมองแบบโครงสร้างตามสถานะของแม่แบบฟอร์ม โดยจะสามารถขยายหรือยุบสถานะแต่ละสถานะเพื่อแสดงหรือซ่อนแม่แบบฟอร์มที่มีสถานะนั้นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

แสดงคุณสมบัติของแม่แบบฟอร์ม

 • บนเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' ในรายการแม่แบบฟอร์ม ให้ชี้ไปที่แม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการแสดงคุณสมบัติ ให้คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก แสดงคุณสมบัติ

 • บนเพจ 'คุณสมบัติของแม่แบบฟอร์ม' คุณสามารถกำหนดประเภทให้กับแม่แบบฟอร์มด้วยการพิมพ์ประเภทในกล่อง ชื่อประเภท เมื่อคุณแสดงตามประเภทบนเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' แม่แบบฟอร์มจะปรากฏในประเภทที่กำหนด

ด้านบนของหน้า

อัปโหลดหรือปรับรุ่นแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' ให้คลิก อัปโหลดแม่แบบฟอร์ม

 2. บนเพจ 'อัปโหลดแม่แบบฟอร์ม' ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ในส่วน อัปโหลดแม่แบบฟอร์ม ให้ใส่ชื่อแฟ้มของแม่แบบฟอร์ม

  คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับแม่แบบ (เช่น ข้อผิดพลาดและคำเตือน) ก่อนที่จะอัปโหลด ด้วยการคลิก ตรวจสอบ

 3. ในส่วน ปรับรุ่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับรุ่นแม่แบบฟอร์มถ้ามีแม่แบบฟอร์มนั้นอยู่แล้ว ถ้าคุณต้องการแทนที่แม่แบบรุ่นเก่าด้วยรุ่นใหม่ที่คุณกำลังอัปโหลด ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • อนุญาตให้เซสชันการกรอกข้อมูลแบบใช้เบราว์เซอร์ที่มีอยู่ใช้แม่แบบฟอร์มรุ่นปัจจุบันจนเสร็จสมบูรณ์ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มที่เปิดอยู่แล้วยังคงใช้แม่แบบฟอร์มรุ่นปัจจุบันต่อไป

  • สิ้นสุดการทำงานเซสชันการกรอกข้อมูลแบบใช้เบราว์เซอร์ ข้อมูลใดๆ ในเซสชันเหล่านั้นจะสูญหาย เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ฟอร์มที่เปิดอยู่แล้วยังคงใช้แม่แบบฟอร์มรุ่นเก่าต่อไป ข้อมูลจากเซสชันที่เปิดอยู่ซึ่งใช้แม่แบบรุ่นเก่าจะสูญหาย

   ถ้าคุณต้องรอจนกว่าเซสชันทั้งหมดของเทมเพลตฟอร์เก่าเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณอัปเกรดเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องการพักใช้งานเทมเพลตฟอร์เก่าก่อนการอัปโหลดเทมเพลใหม่

 4. คลิก อัปโหลด

ด้านบนของหน้า

เอาแม่แบบฟอร์มออก

เมื่อคุณลบเทมเพลตฟอร์มโดยไม่ต้องการพักแรก เซสชันปัจจุบันทั้งหมดถูกยกเลิกทันที

 1. บนเพจ 'จัดการแม่แบบฟอร์ม' ในรายการแม่แบบฟอร์ม ให้ชี้ไปที่แม่แบบฟอร์มที่คุณต้องการเอาออก คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก เอาฟอร์มออก

 2. บนเพจ 'เอาแม่แบบฟอร์มออก' ให้คลิก เอาฟอร์มออก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×