การจัดการเอกสารในเครื่องมือเอกสารใน SharePoint Workspace 2010

โดยทั่วไป คุณสามารถจัดการเอกสารในเครื่องมือเอกสารเวอร์ชัน 2010 ได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ใน Windows Explorer โปรดสังเกตว่างานการจัดการไฟล์บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนชื่อ หรือการลบไฟล์ อาจถูกควบคุมโดยสิทธิ์ของไซต์ SharePoint หรือโดยสิทธิ์การใช้เครื่องมือที่กำหนดให้กับบทบาทของคุณ (ถ้าเครื่องมือเอกสารอยู่ในเวิร์กสเปซของ Groove) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ คุณอาจสามารถจัดการเอกสารได้ดังนี้

คุณต้องการทำสิ่งใด

คัดลอกหรือย้ายเอกสาร

ลบเอกสาร

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

เปลี่ยนมุมมองปัจจุบัน

จัดเรียงเอกสาร

ดูคุณสมบัติเอกสาร

สร้างโฟลเดอร์เอกสารใหม่

การแก้ไขปัญหาการดาวน์โหลด

คัดลอกหรือย้ายเอกสาร

เมื่อต้องการคัดลอกเอกสารไปยังโฟลเดอร์อื่น (ทั้งภายในเครื่องมือเอกสารหรือไปยังโฟลเดอร์ใน Windows Explorer) ให้ใช้คำสั่งคัดลอกและวางบนเมนูคลิกขวา หรือกด CTRL แล้วลากไฟล์ เมื่อต้องการย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้ใช้การลากแล้วปล่อย

ตารางต่อไปนี้อธิบายลักษณะการลากแล้วปล่อย

ให้

ให้ทำดังต่อไปนี้

คัดลอกเอกสารไปยังโฟลเดอร์อื่นในเครื่องมือเอกสารเดียวกัน

กด CTRL แล้วลากเอกสารหรือใช้การคัดลอกแล้ววาง

ย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือเอกสารอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

ลากแล้ววางเอกสารหรือใช้การคัดลอกแล้ววาง

ย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือเอกสารเดียวกัน

ใช้การตัดแล้ววาง

ย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องมือเอกสารอื่นหรือไปยังโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่นอก SharePoint Workspace

ใช้การตัดแล้ววาง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณลากเอกสารไปยัง Microsoft Outlook ข้อความ Outlook ใหม่พร้อมเอกสารที่แสดงรายการเป็นสิ่งที่แนบมาจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ลบเอกสาร

เมื่อต้องการลบเอกสาร ให้คลิกขวาแล้วคลิก ลบ คลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบเอกสารนั้น ถ้าเอกสารนั้นอยู่ในไลบรารีเอกสารของ SharePoint ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นว่าการลบเอกสารนั้นจะมีการลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ด้วย

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเอกสาร ให้คลิกขวาที่แฟ้มแล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนมุมมองปัจจุบัน

ในเวิร์กสเปซของ SharePoint มุมมองที่มีอยู่จะสอดคล้องกับมุมมองที่กำหนดไว้บนไซต์ SharePoint คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อแสดงชุดของรายการที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวกรองสำหรับมุมมองที่เลือก

 1. คลิกแท็บ มุมมอง

 2. คลิกเมนู มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิกมุมมองที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงเอกสาร

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการจัดเรียงเอกสาร

 2. ในเวิร์กสเปซของ SharePoint บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกเมนู จัดเรียงเอกสาร จากนั้นคลิกที่ตัวเลือกการจัดเรียง

  เมื่อต้องการดูตัวเลือกการจัดเรียง คุณอาจต้องตั้งค่ามุมมองปัจจุบันเป็น "ค่าเริ่มต้นพื้นที่ทำงาน" บน มุมมอง ให้คลิกที่แท็บ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิกเมนู ค่าเริ่มต้นของพื้นที่ทำงาน

 3. ในเวิร์กสเปซของ Groove บนแท็บ มุมมอง ให้คลิกที่เมนู จัดเรียงเอกสาร แล้วคลิกตัวเลือกการจัดเรียง

ด้านบนของหน้า

ดูคุณสมบัติเอกสาร

 1. เลือกเอกสาร

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คุณสมบัติ

  ถ้าเอกสารอยู่ในเวิร์กสเปซของ SharePoint หน้าต่าง คุณสมบัติ จะเปิดขึ้นจากไซต์ SharePoint

  ถ้าเป็นเอกสารในเวิร์กสเปซของ Groove กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของ SharePoint Workspace จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

สร้างโฟลเดอร์เอกสารใหม่

คุณสามารถสร้างและจัดเรียงโฟลเดอร์เอกสารในโครงสร้างแบบทรี เช่นเดียวกับที่คุณทำใน Windows Explorer โดยค่าเริ่มต้นแล้ว เครื่องมือเอกสารจะมี "โฟลเดอร์ราก" ซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ระดับสูงสุดในรายการเสมอ (เทียบได้กับชื่อดิสก์ไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น (C:\) เป็นต้น) โฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณเพิ่มจะแสดงในลำดับชั้นที่ต่ำกว่า "โฟลเดอร์ราก"

การสร้างโฟลเดอร์ใหม่

โฟลเดอร์ใหม่จะถูกวางใต้โฟลเดอร์ที่เลือกตามลำดับชั้นเสมอ

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก สร้างโฟลเดอร์

  ถ้าคุณกำลังสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารีเอกสารในเวิร์กสเปซของ SharePoint หน้าต่าง โฟลเดอร์ใหม่ จะเปิดขึ้น ซึ่งมาจากไซต์ SharePoint พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

  ถ้าคุณกำลังสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในเครื่องมือเอกสารในเวิร์กสเปซของ Groove กล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ใหม่ จะเปิดขึ้น พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ใหม่และกด ENTER

การดูคุณสมบัติโฟลเดอร์

 1. คลิกที่โฟลเดอร์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คุณสมบัติ

  ถ้าโฟลเดอร์อยู่ในเวิร์กสเปซของ SharePoint หน้าต่าง คุณสมบัติ จะเปิดขึ้นจากไซต์ SharePoint

  ถ้าโฟลเดอร์อยู่ในเวิร์กสเปซของ Groove กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของ SharePoint Workspace จะเปิดขึ้น

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขปัญหาการดาวน์โหลด

เมื่อสมาชิกรายอื่นๆ ของเวิร์กสเปซเพิ่มเอกสารใหม่ในเครื่องมือเอกสาร เอกสารเหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังสำเนาของเวิร์กสเปซของคุณโดยอัตโนมัติ ไอคอนการซิงค์จะถูกผนวกลงในเอกสารใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการดาวน์โหลด ตัวอย่างเช่น

มีเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่อัปเดตแล้วพร้อมให้ดาวน์โหลดสำหรับเอกสารนี้

ถ้าคุณพยายามที่จะเปิดเอกสารที่ยังคงแสดงไอคอนการซิงค์ ข้อความ "เนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน" จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเนื้อหาของเอกสารยังไม่ได้รับการดาวน์โหลดหรือยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ

ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เอกสารนั้นดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น เอกสารขนาดใหญ่มากอาจต้องใช้เวลาเพื่อให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีปัญหานี้ถ้าสมาชิกของเวิร์กสเปซที่เพิ่มเอกสารนั้นอยู่ในสถานะออฟไลน์ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการโอนย้ายเอกสารมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณจะต้องรอจนกว่าบุคคลนี้จะออนไลน์อีกครั้งจึงจะได้รับเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×