การจัดการเอกสารของคุณบน 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

'ไซต์ของฉัน' เป็นไซต์ส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดการเอกสารที่คุณสร้าง เปิด บันทึก หรือเช็คเอาท์บนไซต์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ คุณสามารถดูและทำงานบนเอกสารในแบบส่วนตัว หรือใช้เอกสารร่วมกันบนเพจสาธารณะ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ 'ไซต์ของฉัน' เพื่อดูและเข้าถึงงานทั้งหมดที่มอบหมายให้แก่คุณในทุกไซต์ขององค์กร

ในบทความนี้

ภาพรวม

เพิ่มแท็บไซต์ใหม่ลงในแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint

ซ่อน หรือแสดงไซต์บนแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint

จัดการงานของคุณ

แชร์เอกสารกับบุคคลอื่น

ลบไซต์ออกจากแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint

ภาพรวม

Web Part สำหรับไซต์ SharePoint บนโฮมเพจ 'ไซต์ของฉัน' แสดงรายการของเอกสาร 15 ฉบับล่าสุดที่คุณสร้าง เปิด บันทึก หรือเช็คเอาท์ในไซต์ใดๆ ในองค์กรของคุณ นอกเหนือจากเอกสารดังกล่าว งานทั้งหมดที่มอบหมายให้แก่คุณในไซต์นั้นจะแสดงอยู่ในส่วน งาน ของ Web Part ด้วย

คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงใน Web Part สำหรับไซต์ SharePoint เพื่อเข้าถึงเอกสาร ตำแหน่งที่ตั้ง และคุณสมบัติ รวมถึงงานที่มอบหมายให้แก่คุณได้

Web Part ของไซต์ SharePoint แสดงรายการของไซต์ทั้งหมดห้าที่ซึ่งคุณเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ ไซต์ในรายการเป็นไปตามจำนวนรวมของสมาชิกในไซต์ เมื่อต้องการเป็นสมาชิกของไซต์ คุณต้องมีชื่อในกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์บนไซต์ คุณสามารถเพิ่มจำนวนของไซต์ที่จะแสดงโดยอัตโนมัติ ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมองของ Web Part

วิธีการ

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู รูปปุ่ม คลิกแก้ไขหน้า

 2. ใน SharePoint ไซต์ Web Part คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน

 3. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ภายใต้ มุมมอง กล่อง จำนวนแท็บที่จะแสดงก่อนรายการแบบหล่นลง 'เพิ่มเติม' จะแสดงค่าเริ่มต้น 5

 4. คลิก 5 แล้วพิมพ์จำนวนไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการแสดงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเพิ่มไซต์ลงในแท็บที่อยู่ด้านบนของ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการดูเอกสารและงานในไซต์ที่คุณเข้าถึงเป็นประจำได้ คุณสามารถเพิ่มแท็บสำหรับไซต์ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกของไซต์หรือไม่ก็ตาม

เอกสาร Web Part บนหน้าสาธารณะของคุณจะใช้ในการแชร์เอกสารกับบุคคลอื่น เอกสารที่คุณเพิ่มลงในไลบรารีในไซต์ใด ๆ ในองค์กรของคุณ ทั้งหมดจะแสดงใน Web Part ของเอกสาร นอกจากนี้ Web Part เอกสารแสดงโดยอัตโนมัติไซต์ที่คุณมีรายการอยู่ในกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์ เอกสารทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในไลบรารีในไซต์เหล่านี้จะแสดงโดยอัตโนมัติ เอกสารที่บันทึกไว้ไปยังไลบรารีเอกสารส่วนตัวของคุณจะไม่แสดงขึ้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแท็บของไซต์ใหม่ลงในแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint

คุณสามารถเข้าถึงเอกสารและงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในไซต์เดียวด้วยการกำหนดแท็บของไซต์บนแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint

 1. ใน SharePoint ไซต์ Web Part บนการเมนูไซต์ เมนูไซต์ คลิกแท็บไซต์ใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแท็บของไซต์ใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการเพิ่มแท็บไซต์

ให้ทำเช่นนี้

สำหรับไซต์ที่คุณเป็นสมาชิก

 1. คลิกรายการ เลือกไซต์จากการเป็นสมาชิก

 2. คลิกไซต์บนเมนู

 3. คลิก สร้าง

สำหรับไซต์ที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิก

 1. คลิก พิมพ์ชื่อและ URL ของไซต์ SharePoint

 2. ภายใต้ URL ของไซต์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ที่คุณต้องการเพิ่ม

 3. ภายใต้ ชื่อไซต์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฎบนแท็บ

 4. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

ซ่อนหรือแสดงไซต์บนแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint

คุณสามารถแสดงไซต์มากบนแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint ที่เหมาะสมกับได้อย่างสะดวกสบายผ่านหน้าจอของคุณ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของหน้าจอ คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อดูไซต์ที่คุณเพิ่ม หลังจากที่ไซต์อยู่บนแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วซ่อน หรือแสดงขึ้นมาได้ โดยใช้เมนูอยู่ถัดจากชื่อไซต์และเมนูไซต์ เมนูไซต์

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนไซต์บนแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ถึง

ให้ทำดังนี้

ซ่อนแท็บของไซต์จากแถบไซต์

 1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อไซต์

 2. คลิก ซ่อน

แสดงแท็บของไซต์บนแถบไซต์

 1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเมนู ไซต์

 2. คลิกไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในแถบไซต์

ด้านบนของหน้า

จัดการงานของคุณ

เมื่อต้องการดูงานบนไซต์ เลือกไซต์ บนแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint หรือบนเมนูไซต์ เมนูไซต์ ใน Tasks Web Part คุณสามารถคลิชื่อของงานหรือลิงก์รายการ ลิงก์รายการเป็นรายการที่คุณได้รับการทำงาน และชื่องานเป็นระเบียนจัดการเอกสารที่ทำเครื่องหมายความคืบหน้าของงาน

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับงานต่างๆ พบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ใช้เอกสารร่วมกันกับผู้อื่น

คุณสามารถใช้ Web Part เอกสารบนหน้าสาธารณะไซต์ของฉันของคุณเมื่อต้องการแชร์เอกสารและไซต์กับผู้อื่น เหมือนกับ Web Part ของไซต์ SharePoint, Web Part เอกสารช่วยให้คุณมุมมองของเอกสารโดยไซต์ ในใบสั่งสำหรับไซต์จะปรากฏใน Web Part เอกสาร คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของไซต์ในกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์ของไซต์ ไม่สามารถเพิ่มไซต์อื่น ๆ ลงในรายการ

เอกสารและรูปภาพทั้งหมดที่คุณเพิ่มลงในทุกไลบรารีในทุกไซต์ รวมถึง 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ จะถูกเพิ่มลงในตำแหน่งที่ตั้งนี้ และพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่สามารถเข้าใช้ 'ไซต์ของฉัน' ของคุณ คุณสามารถป้องกันไม่ให้เห็นเอกสารได้ด้วยการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารส่วนตัว หรือด้วยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนรายการหรือไลบรารี

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในรายการและไลบรารีพบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ลบไซต์ออกจากแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint

คุณสามารถลบไซต์จากแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint ถ้าคุณเป็นสมาชิกของไซต์ ชื่อไซต์ย้ายไปยังส่วนการเป็นสมาชิก ของเมนูไซต์ เมนูไซต์ ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของไซต์ ไซต์ถูกลบออกจากแถบ Web Part ของไซต์ SharePoint

 • เมื่อต้องการลบไซต์ออกจากแถบ Web Part สำหรับไซต์ SharePoint ให้คลิกลูกศรถัดจากไซต์นั้น แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×