การจัดการเส้นทางและงานการปรับใช้เนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com สำหรับข้อมูลล่าสุด และแบบครอบคลุม

เส้นทางการปรับใช้เนื้อหาระบุต้นทางและปลายทางสำหรับการปรับใช้เนื้อหาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า การปรับใช้เนื้อหางานระบุเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาเพื่อใช้สำหรับการปรับใช้เนื้อหา กำหนดการช่วงหนึ่ง (เลือกได้), และการตั้งค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาและงาน เปิดหน้าเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาจัดการและงาน:

 1. บนแถบนำทางด้านบน คลิกการดำเนินการ

 2. บนหน้าการดำเนินการ ในส่วนการปรับใช้เนื้อหา คลิกเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาและงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาใหม่

แก้ไขเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

ลบเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

สร้างงานปรับใช้เนื้อหาใหม่

แก้ไขการปรับใช้เนื้อหางาน

ลบงานปรับใช้เนื้อหา

ด้วยตนเองเริ่มงานปรับใช้เนื้อหา

ยกเลิกงานการปรับใช้เนื้อหา

สร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาใหม่

 1. บนหน้าจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาและงาน คลิกเส้นใหม่

 2. บนหน้าสร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา พิมพ์ชื่อสำหรับเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาในกล่องพิมพ์ชื่อของเส้นทางนี้

 3. พิมพ์คำอธิบายของเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาในกล่องพิมพ์คำอธิบายของเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

 4. ในแอปพลิเคชันบนเว็บต้นฉบับและไซต์คอลเลกชัน ส่วน ในรายการแอปพลิเคชันบนเว็บแหล่ง คลิกแหล่งข้อมูลในแอปพลิเคชันบนเว็บ

 5. คลิกคอลเลกชันไซต์ต้นฉบับบนเมนูไซต์คอลเลกชันของแหล่งข้อมูล

  แอปพลิเคชันบนเว็บและไซต์คอลเลกชันระบุจากตำแหน่งที่ถูกปรับใช้เนื้อหา หลังจากที่คุณทำการเลือก ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลที่จะแสดงอยู่ภายใต้URL

 6. ในส่วนปพลิเคชันเว็บการดูแลจากศูนย์กลางของปลายทาง พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์การดูแลจากศูนย์กลางปลายทางในกล่องพิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์ดูแลจากศูนย์กลางของปลายทาง

  หมายเหตุ: นี่คือ URL ของเซิร์ฟเวอร์ดูแลจากศูนย์กลางบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ไม่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกำหนดค่าให้ยอมรับเนื้อหาที่เข้ามาปรับใช้งาน

 7. ในส่วนข้อมูลการรับรองความถูกต้อง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เชื่อมต่อ โดยใช้บัญชีผู้ใช้พูแอปพลิเคชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ใช้พูแอปพลิเคชันการรับรองความถูกต้องบนเซิร์ฟเวอร์ดูแลจากศูนย์กลางปลายทาง

  • เชื่อมต่อ โดยใช้บัญชีผู้ใช้อื่น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีผู้ใช้อื่นนอกเหนือจากบัญชีผู้ใช้พูแอปพลิเคชันสำหรับ authentication บนเซิร์ฟเวอร์การดูแลจากศูนย์กลางปลายทาง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ เลือกชนิดของการรับรองความถูกต้อง และใส่ข้อมูลประจำตัวสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่จะใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง

 8. คลิก เชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ข้อมูลประจำตัวถูกต้อง ข้อความการเชื่อมต่อสำเร็จ ปรากฏขึ้น

  คุณจะเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ปลายทางดูแลจากศูนย์กลาง ที่ให้รายการของแอปพลิเคชัน Web ปลายทางสิทธิ์จากไซต์คอลเลกชัน

 9. ในส่วนของแอปพลิเคชันบนเว็บปลายทางและไซต์คอลเลกชัน คลิกแอปพลิเคชันบนเว็บในรายการแอปพลิเคชันบนเว็บปลายทาง ปลายทาง

 10. ในรายการไซต์คอลเลกชันของปลายทาง คลิกไซต์คอลเลกชันปลายทาง

 11. ในส่วนชื่อผู้ใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับใช้ชื่อผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการให้ชื่อผู้ใช้จะถูกรวมไว้เมื่อมีใช้เส้นทางนี้สำหรับการปรับใช้เนื้อหา

 12. ในความปลอดภัยส่วนข้อมูล ในรายการข้อมูลความปลอดภัยในการปรับใช้เนื้อหา คลิกต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด

  • รวบรวมคำจำกัดความเท่านั้น

  • ไม่มี

 13. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

 • บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกแก้ไข บนเมนูสำหรับเส้นทางที่คุณต้องการแก้ไข

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถแก้ไข ดูส่วนสร้างเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาใหม่

ด้านบนของหน้า

ลบเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

 • บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกลบ บนเมนูของเส้นที่คุณต้องการลบ

 • คลิกตกลง ในกล่องข้อความที่ถามว่า คุณต้องการดำเนินการลบ

ด้านบนของหน้า

สร้างงานปรับใช้เนื้อหาใหม่

 1. บนหน้าจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาและงาน คลิกงานใหม่

 2. บนหน้างานปรับใช้เนื้อหา ในส่วนชื่อและคำอธิบาย พิมพ์ชื่อสำหรับงานปรับใช้เนื้อหาในกล่องชื่อ

 3. ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสำหรับการปรับใช้เนื้อหางาน

 4. ในส่วนเส้นทาง คลิกเส้นทางการปรับใช้เนื้อหาบนเมนูเลือกเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา

 5. ในขอบเขต ส่วน เลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • ทั้งไซต์คอลเลกชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรวมไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันในการปรับใช้

  • เฉพาะบางไซต์ภายในไซต์คอลเลกชัน เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการระบุไซต์ภายในไซต์คอลเลกชันในการปรับใช้ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คลิกเลือกไซต์ เพื่อเลือกไซต์ที่จะรวมไว้ในการปรับใช้

 6. ในส่วนFrequency คุณสามารถล้างกล่องการันนี้งานตามกำหนดการต่อไปนี้ เมื่อต้องการเรียกใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถเลือกกล่องการันนี้งานตามกำหนดการต่อไปนี้ เมื่อต้องการระบุกำหนดการ

 7. ในส่วนตัวเลือกการปรับใช้ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ปรับใช้เฉพาะใหม่ เปลี่ยน หรือเนื้อหาที่ถูกลบ ออก เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับใช้เนื้อหาที่มีใหม่หรือเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลบ

  • เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาที่มีการปรับใช้ก่อนที่จะปรับใช้ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการปรับใช้เนื้อหาทั้งหมด

 8. ในส่วนการแจ้งให้ทราบ ถ้าคุณต้องการรับอีเมลได้หลังจากการปรับใช้เนื้อหางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลเมื่องานปรับใช้เนื้อหาประสบความสำเร็จ

 9. ถ้าคุณต้องการได้รับอีเมลเมื่อไม่สามารถปรับใช้เนื้อหางาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลถ้างานปรับใช้เนื้อหาล้มเหลว

 10. ถ้าคุณเลือกการส่งอีเมลเมื่องานปรับใช้เนื้อหาประสบความสำเร็จ หรือกล่องกาเครื่องหมายส่งอีเมลถ้างานปรับใช้เนื้อหาล้มเหลว พิมพ์อยู่อีเมลในกล่องพิมพ์ที่อยู่อีเมล

ด้านบนของหน้า

แก้ไขการปรับใช้เนื้อหางาน

 • บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกแก้ไข บนเมนูสำหรับงานที่คุณต้องการแก้ไข

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คุณสามารถแก้ไข ดูส่วนการสร้างงานปรับใช้เนื้อหาใหม่

ด้านบนของหน้า

ลบงานปรับใช้เนื้อหา

 1. บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกลบ บนเมนูสำหรับงานที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกตกลง ในกล่องข้อความที่ถามว่า คุณต้องการดำเนินการลบ

ด้านบนของหน้า

เริ่มด้วยตนเองงานปรับใช้เนื้อหา

 • บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกเรียกใช้เดี๋ยวนี้ บนเมนูสำหรับงานที่คุณต้องการเริ่มต้น

  สถานะของงานมีรายงานในคอลัมน์สถานะ

บนหน้า

ยกเลิกงานการปรับใช้เนื้อหา

 • บนหน้างานและจัดการเส้นทางการปรับใช้เนื้อหา คลิกยกเลิก บนเมนูสำหรับงานที่คุณต้องการยกเลิก

  สถานะของงานมีรายงานในคอลัมน์สถานะ

บนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×