การจัดการเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถใช้เพจ 'การลบและการยืนยันการใช้ไซต์' เพื่อช่วยจำกัดเนื้อที่และทรัพยากรที่เสียไปโดยไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้งาน เจ้าของไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้งานสามารถได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเพื่อยืนยันว่าไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้หรือแทบไม่ได้ใช้งานเลยนั้นควรเก็บไว้หรือไม่ คุณสามารถระบุได้ว่าไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้จะถูกลบถ้าเจ้าของไซต์คอลเลกชันที่ได้รับการแจ้งให้ทราบไม่ได้ตอบหรือถ้าตอบว่าไม่ต้องการไซต์คอลเลกชันนั้นแล้ว

  1. บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

  2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน การจัดการไซต์ SharePoint ให้คลิก การลบและการยืนยันการใช้ไซต์

  3. บนเพจ 'การลบและการยืนยันการใช้ไซต์' ในส่วน โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ บนเมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

  4. บนเพจ 'เลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ' ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  5. ในส่วน การตั้งค่าสำหรับการยืนยันและการลบอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการแจ้งให้ทราบทางอีเมลไปยังเจ้าของไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้งาน

  6. ในกล่อง เริ่มส่งการแจ้งให้ทราบ ให้พิมพ์ค่าเป็นจำนวนวันที่รอหลังจากเริ่มสร้างไซต์หรือหลังจากการใช้ไซต์ล่าสุดก่อนส่งการแจ้งให้ทราบทางอีเมล

  7. เมื่อใช้รายการที่เหมาะสม ให้ระบุกำหนดเวลารายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อตรวจสอบไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้งานและเพื่อส่งการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเกี่ยวกับไซต์คอลเลกชันที่ไม่ได้ใช้งาน

  8. เมื่อต้องการลบไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติถ้าไม่ได้มีการยืนยันการใช้โดยเจ้าของ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีการยืนยันการใช้งาน

    • พิมพ์ค่าในกล่องที่สัมพันธ์กันเพื่อระบุจำนวนครั้งการแจ้งให้ทราบที่จะส่งออกไปก่อนลบไซต์คอลเลกชันนั้น

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×