การจัดการหน้าของแผ่นภาพร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถจัดการหน้าของแผ่นภาพร่างได้ดังนี้

  • เมื่อต้องการตั้งชื่อภาพร่าง ให้คลิกในกล่องชื่อที่มุมบนซ้ายของแผ่นภาพร่าง (ชื่อเริ่มต้น "ไม่มีชื่อ") แล้วพิมพ์ชื่อลงไป เมื่อต้องการเริ่มต้นรูปวาดใหม่บนแผ่นภาพร่างเปล่า ให้คลิก ภาพร่างใหม่

  • เมื่อต้องการลบหน้าของแผ่นภาพร่างปัจจุบัน ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปพื้นหลังลงในภาพร่าง ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก พื้นหลัง จากนั้นคลิก แทรกพื้นหลัง... เลือกแฟ้มรูป JPEG (.jpg) หรือบิตแมป (.bmp) แล้วคลิก เปิด

  • เมื่อต้องการเอารูปพื้นหลังออกจากภาพร่าง ให้คลิกแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก พื้นหลัง แล้วคลิก ลบพื้นหลัง

  • คลิกปุ่ม ก่อนหน้า/ถัดไป เพื่อย้ายไปมาระหว่างหน้าของแผ่นภาพร่างตามลำดับ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×