การจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Office

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดสิทธิ์การใช้ไฟล์ระหว่างที่พยายามดูเอกสารหรืออีเมล แสดงว่าคุณกำลังใช้ การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) คุณสามารถใช้ IRM เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอด้วย Office ได้ IRM ให้ผู้คนตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกพิมพ์ ส่งต่อ หรือคัดลอก โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อสิทธิ์ในไฟล์ถูกจำกัดโดย IRM ข้อจำกัดการเข้าถึงและการใช้งานจะถูกบังคับใช้แม้ไฟล์ถูกส่งไปยังผู้รับที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิ์การเข้าถึงจะถูกเก็บไว้ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก งานนำเสนอ หรือข้อความอีเมล และสิทธิ์เหล่านี้ต้องได้รับการรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์ IRM

IRM ยังช่วยผู้ใช้ในการบังคับใช้การกำหนดลักษณะส่วนตัวของพวกเขาสำหรับการส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับ IRM ยังอนุญาตให้องค์กรบังคับใช้นโยบายขององค์กรที่ดูแลการควบคุมและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท

การใช้ IRM ใน Office

เลือกแพลตฟอร์มที่คุณกำลังใช้จากแท็บในหน้านี้

โดยใช้ IRM ใน Office คุณจะสามารถจัดการสิทธิ์ในไฟล์ XML Paper Specification (.xps) และชนิดไฟล์ต่อไปนี้ได้:

ไฟล์ Word

ชนิดไฟล์

นามสกุล

เอกสาร

.doc

เอกสาร

.docx

เอกสารที่เปิดใช้งานแมโครได้

.docm

เทมเพลต

.dot

เทมเพลต

.dotx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.dotm

ไฟล์ Excel

ชนิดไฟล์

นามสกุล

เวิร์กบุ๊ก

.xls

เวิร์กบุ๊ก

.xlsx

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlsm

เทมเพลต

.xlt

เทมเพลต

.xltx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xltm

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xla

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlam

ไฟล์ PowerPoint

ชนิดไฟล์

นามสกุล

งานนำเสนอ

.ppt

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.pptm

เทมเพลต

.pot

เทมเพลต

.potx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.potm

การนำเสนอ

.pps

การนำเสนอ

.ppsx

การนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppsm

ธีมของ Office

.thmx

หมายเหตุ: 

 • เมื่อชนิดไฟล์เหล่านี้ถูกแนบกับข้อความอีเมลที่ถูกจัดการสิทธิ์ใน Outlook ชนิดไฟล์เหล่านี้จะถูกจัดการสิทธิ์เช่นเดียวกัน

 • เมื่อคุณแนบไฟล์ข้อความ (.msg) ลงในข้อความอีเมลที่ถูกจัดการสิทธิ์ ข้อความที่แนบจะไม่ถูกจัดการสิทธิ์ IRM จะไม่จัดการสิทธิ์ชนิดไฟล์ .msg

กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ใช้ IRM

เมื่อต้องการใช้ IRM ใน Office ซอฟแวร์ที่ต้องการขั้นต่ำคือไคลเอ็นต์บริการจัดการสิทธิ์ (RMS) ของ Windows Service Pack 1 (SP1) ผู้ดูแลระบบ RMS สามารถกำหนดค่านโยบาย IRM เฉพาะบริษัทที่กำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถแก้ไขได้ถึงระดับใดสำหรับข้อความอีเมล ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "ข้อมูลลับเฉพาะของบริษัท" ซึ่งระบุว่าข้อความอีเมลที่ใช้นโบายนี้สามารถถูกเปิดได้โดยผู้ใช้ภายในโดเมนของบริษัทเท่านั้น

สิทธิ์ในการดาวน์โหลด

ในครั้งแรกที่คุณพยายามเปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอที่ มีสิทธิ์แบบจำกัด คุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณ และ การดาวน์โหลดสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์การใช้งานใช้ระบุระดับการเข้าถึงที่คุณมีไปยังไฟล์ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละไฟล์ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด กล่าว เนื้อหาที่ มีสิทธิ์แบบจำกัดไม่สามารถเปิด โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใช้ สิทธิ์ในการดาวน์โหลดจำเป็นต้องใช้ที่Office ส่งข้อมูลประจำตัวของคุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล และข้อมูลของคุณเกี่ยวกับสิทธิ์ในสิทธิ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอจะไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

ผู้เขียนสามารถจำกัดสิทธิ์สำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก และงานนำเสนอแบบต่อผู้ใช้ ต่อไฟล์ หรือต่อกลุ่มได้ (สิทธิ์แบบต่อกลุ่มจำเป็นต้องมีบริการไดเรกทอรี Active Directory สำหรับการขยายกลุ่ม) ผู้เขียนใช้กล่องโต้ตอบ สิทธิ์ เพื่อให้การเข้าถึงเพื่ออ่านและเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ใช้ และเพื่อตั้งวันหมดอายุของเนื้อหา ตัวอย่างเช่น พัชระซึ่งเป็นผู้เขียนสามารถให้สิทธิ์ดวงรัตน์เพื่ออ่านเอกสาร Word แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นพัชระสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนเอกสารแก่ปรีชาและอนุญาตให้เขาบันทึกเอกสารได้ พัชระอาจตัดสินใจจำกัดการเข้าถึงเอกสารนี้ของดวงรัตน์และปรีชาเป็นเวลาห้าวันก่อนสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารจะหมดอายุได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งวันหมดอายุของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ ให้ดูที่ ตั้งวันหมดอายุสำหรับไฟล์

สิทธิ์

 1. บันทึกเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเวิร์กบุ๊ก ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word ให้เลือก จำกัดการเข้าถึงเอกสารนี้ จากนั้นกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

  • ใน Excel ให้เลือก จำกัดการเข้าถึงเวิร์กบุ๊กนี้ จากนั้นกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

  • ใน PowerPoint ให้เลือก จำกัดการเข้าถึงงานนำเสนอนี้ จากนั้นกำหนดระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

   ตัวเลือกของคุณอาจถูกจำกัดถ้าผู้ดูแลระบบตั้งค่านโยบายสิทธิ์แบบกำหนดเองที่ผู้อื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

   ระดับสิทธิ์

  • อ่าน     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถอ่านเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไข พิมพ์ หรือคัดลอก

  • เปลี่ยนแปลง     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสามารถอ่าน แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการพิมพ์

  • การควบคุมทั้งหมด     ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดมีสิทธิ์เต็มที่ของผู้เขียนและสามารถทำได้ทุกอย่างกับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอเช่นเดียวกับที่ผู้เขียนทำได้ เช่น การตั้งวันหมดอายุของเนื้อหา การห้ามพิมพ์ และการให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ หลังจากสิทธิ์สำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอหมดอายุสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว เอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอนั้นจะสามารถเปิดได้โดยผู้เขียนหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การควบคุมทั้งหมดของเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอนั้นเท่านั้น ผู้เขียนมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเสมอ

 5. เมื่อต้องการมอบสิทธิ์การควบคุมโดยสมบูรณ์แก่ผู้อื่น ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม จากนั้นในคอลัมน์ ระดับการเข้าถึง ให้คลิกลูกศร จากนั้นคลิก การควบคุมโดยสมบูรณ์ ในรายการ ระดับการเข้าถึง

  กล่องโต้ตอบสิทธิ์

 6. หลังจากที่คุณมอบหมายระดับสิทธิ์แล้ว ให้คลิก ตกลง

  แถบข้อความจะปรากฏขึ้น ซึ่งระบุว่าเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอนั้นได้รับการจัดการสิทธิ์ ถ้าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงใดๆ ในเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์

  แถบข้อความใน Word

  ถ้าเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอที่ถูกจำกัดสิทธิ์ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏโดยมีที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่เว็บไซต์ของผู้เขียน เพื่อให้ผู้รับสามารถขอรับสิทธิ์สำหรับเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอนั้น

  กล่องโต้ตอบใน Word ที่แสดงว่าเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัดได้ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

  ถ้าผู้เขียนเลือกที่จะไม่ใส่ที่อยู่อีเมลไปด้วย ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแทน

ตั้งวันหมดอายุสำหรับไฟล์
 1. เปิดไฟล์

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเวิร์กบุ๊ก ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก การเข้าถึงแบบจำกัด

 4. ในกล่องโต้ตอบ สิทธิ์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์ในเอกสารนี้ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ใน Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์ในเวิร์กบุ๊กนี้ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ใน PowerPoint ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดสิทธิ์ในงานนำเสนอนี้ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ภายใต้ สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใน Word ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารนี้หมดอายุในวันที่ จากนั้นใส่วันที่

  • ใน Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เวิร์กบุ๊กนี้หมดอายุในวันที่ จากนั้นใส่วันที่

  • ใน PowerPoint ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย งานนำเสนอนี้หมดอายุในวันที่ จากนั้นใส่วันที่

 6. คลิก ตกลง สองครั้ง

ใช้บัญชีผู้ใช้ Windows อื่นในการจัดการสิทธิ์ของไฟล์

 1. เปิดเอกสาร เวิร์กชีต หรืองานนำเสนอ

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Word บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเอกสาร ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  • ใน Excel บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันเวิร์กบุ๊ก ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  • ใน PowerPoint บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ป้องกันงานนำเสนอ ชี้ไปที่ จำกัดสิทธิ์ตามคน จากนั้นคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ เลือกที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

  • ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้ คลิก เพิ่ม พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับบัญชีใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง สองครั้ง

   กล่องโต้ตอบ เลือกผู้ใช้

ดูเนื้อหาที่มีการจำกัดสิทธิ์

เมื่อต้องการดูเนื้อหาที่ถูกจัดการสิทธิ์ที่คุณมีโดยใช้ Office ให้เปิดเอกสาร เวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการดูสิทธิ์ที่คุณมี ให้คลิก ดูสิทธิ์ ในแถบข้อความ หรือคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งในแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอดังต่อไปนี้:

 • เอกสารนี้มีนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสารนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์

 • เวิร์กบุ๊กนี้มีนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสารนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์

 • งานนำเสนอนี้มีนโยบายสิทธิ์ ปุ่มที่แสดงว่าเอกสารนี้มีข้อกำหนดสิทธิ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์ของเนื้อหาในไฟล์ คุณต้องมี Office for Mac Standard 2011

IRM ใน Office for Mac 2011 และ Office for Mac 2016 มอบสิทธิ์ให้สามระดับ

ระดับสิทธิ์

อนุญาตให้

อ่าน

อ่าน

เปลี่ยน

อ่าน แก้ไข คัดลอก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ควบคุมทั้งหมด

อ่าน แก้ไข คัดลอก บันทึกการเปลี่ยนแปลง พิมพ์งาน ตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับเนื้อหา ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ เข้าถึงเนื้อหาโดยทางโปรแกรม

ให้เลือกทำดังนี้

ตั้งค่าระดับสิทธิ์ด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 3. ในกล่อง อ่านเปลี่ยน หรือ ควบคุมทั้งหมด ใส่อีเมลแอดเดรสหรือชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึง

 4. ถ้าคุณต้องการค้นหาอีเมลแอดเดรสหรือชื่อในสมุดที่อยู่ ให้คลิก ปุ่ม ที่ติดต่อ

 5. ถ้าคุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับทุกคนในสมุดที่อยู่ของคุณ ให้คลิก เพิ่มทุกคน เพิ่มทุกคน

 6. หลังจากที่คุณมอบหมายระดับสิทธิ์ คลิก ตกลง

  แถบข้อความปรากฏขึ้นและแสดงข้อความว่าเอกสารนี้มีการจัดการสิทธิ์

ใช้เทมเพลตเพื่อจำกัดสิทธิ์

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบาย IRM ของบริษัทที่ระบุบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามระดับสิทธิ์ ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ในการจัดการสิทธิ์จะถูกกำหนดโดยใช้เทมเพลตเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจกำหนดเทมเพลตสิทธิ์ที่เรียกว่า "ข้อมูลลับเฉพาะของบริษัท" ซึ่งระบุว่าผู้ที่สามารถเปิดเอกสารที่ใช้นโยบายนั้นได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในโดเมนของบริษัทเท่านั้น

 • บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิกเทมเพลตสิทธิ์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

เปลี่ยนหรือนำระดับสิทธิ์ที่คุณตั้งค่าไว้ออก

ถ้าคุณใช้เทมเพลตเพื่อจำกัดสิทธิ์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือนำระดับสิทธิ์ออกได้เพราะขั้นตอนเหล่านี้จะทำงานเมื่อคุณตั้งค่าระดับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น

 1. บนแถบข้อความ คลิก เปลี่ยนสิทธิ์

 2. ในกล่อง อ่านเปลี่ยน หรือ ควบคุมทั้งหมด ใส่อีเมลแอดเดรสหรือชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึง

 3. เมื่อต้องการนำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลออกจากระดับการเข้าถึง คลิกอีเมลแอดเดรส แล้วกด DELETE

 4. เมื่อต้องการเอา ทุกคน ออกจากระดับสิทธิ์ ให้คลิก เพิ่มทุกคน เพิ่มทุกคน

ตั้งค่าวันหมดอายุสำหรับไฟล์ที่ถูกจำกัด

ผู้เขียนสามารถใช้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าสิทธิ์เพื่อตั้งค่าวันหมดอายุของเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น พัชระอาจตัดสินใจจำกัดการเข้าเอกสารนี้ของดวงรัตน์และปรีชาจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม และหลังจากนั้นสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารจะหมดอายุ

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอกสารนี้หมดอายุเมื่อ จากนั้นใส่ วันที่

  หลังจากที่สิทธิ์สำหรับเข้าถึงเอกสารของผู้ที่ได้รับอนุญาตหมดอายุลง เฉพาะผู้เขียนหรือผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสารได้

อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรืออ่านเนื้อหาสามารถพิมพ์เนื้อหาได้

ตามค่าเริ่มต้น ผู้ที่มีสิทธิ์ เปลี่ยน และ อ่าน เนื้อหาไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์เปลี่ยนหรืออ่านเนื้อหาสามารถพิมพ์เนื้อหาได้

อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถคัดลอกเนื้อหาได้

ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่มีสิทธิ์อ่านจะไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านสามารถคัดลอกเนื้อหาได้

อนุญาตให้สคริปต์เรียกใช้ไฟล์ที่ถูกจำกัด

ผู้เขียนสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้แมโคร Visual Basic ทำงานเมื่อเปิดเอกสาร และอนุญาตให้สคริปต์ AppleScript เข้าถึงข้อมูลในเอกสารที่ถูกจำกัดได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าถึงเนื้อหาโดยทางโปรแกรม

ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

ตามค่าเริ่มต้น บุคคลต้องรับรองความถูกต้องด้วยการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ AD RMS ในครั้งแรกที่พวกเขาเปิดเอกสารที่ถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนให้พวกเขารับรองความถูกต้องทุกครั้งที่เปิดเอกสารที่ถูกจำกัดได้

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิก สิทธิ์ แล้วคลิก การเข้าถึงที่จำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ต้องมีการเชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

นำข้อจำกัดออก

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิกสิทธิ์ แล้วคลิก ไม่มีข้อจำกัด

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิก เอาข้อจำกัดออก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

จำกัดสิทธิ์ของเนื้อหาในไฟล์
เปิดไฟล์ที่มีการจำกัดสิทธิ์
เพิ่มข้อมูลประจำตัวเพื่อเปิดไฟล์หรือข้อความที่ถูกจัดการสิทธิ์
รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานได้กับ IRM

ใน Office เวอร์ชัน iOS ไฟล์ที่มีการป้องกันแบบ IRM ที่คุณได้รับจะเปิดได้ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ในไฟล์ เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันแบบ IRM คุณจะเห็นแถบข้อมูลที่ด้านบนสุดซึ่งสามารถให้คุณดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับไฟล์นี้ได้

ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ที่มี Azure Rights Management และแผนก IT ของคุณระบุเทมเพลต IRM บางอย่างเพื่อให้คุณใช้งาน คุณสามารถกำหนดเทมเพลตเหล่านั้นให้กับไฟล์ใน Office บน iOS ได้

เมื่อต้องการป้องกันการแตะไฟล์ปุ่มแก้ไข ไอคอน แก้ไข ในแอปของคุณ ไปยังแท็บตรวจทาน และแตะปุ่มสิทธิ์แบบจำกัด คุณจะเห็นรายการของนโยบาย IRM พร้อมใช้งาน เลือกรายการที่คุณต้องการ แล้วแตะเสร็จสิ้น เพื่อนำไปใช้

หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม จำกัดสิทธิ์การใช้งาน ไม่ได้เปิดใช้งานในแอปของคุณ ให้เปิดเอกสารที่มีการป้องกันแบบ IRM ที่มีอยู่เอกสารใดก็ได้เพื่อเริ่มต้น

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ IRM ใน Office เวอร์ชัน Android ได้ในขณะนี้ แต่ไฟล์ที่มีการป้องกันแบบ IRM ที่คุณได้รับจะเปิดได้ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ในไฟล์ เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันแบบ IRM คุณจะเห็นแถบข้อมูลที่ด้านบนสุดซึ่งสามารถให้คุณดูสิทธิ์ที่กำหนดให้กับไฟล์นี้ได้

เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันแบบ IRM ใน Office for Android คุณสามารถดูสิทธิ์ที่คุณถูกกำหนดได้

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ช่วยทำดังต่อไปนี้:

 • ป้องกันไม่ให้ผู้รับที่ได้รับอนุญาตของเนื้อหาที่ได้รับการจำกัดส่งต่อ คัดลอก เปลี่ยนแปลง พิมพ์ ส่งโทรสาร หรือวางเนื้อหาสำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

 • จำกัดเนื้อหาไม่ว่าส่งไปที่ใด

 • กำหนดให้ไฟล์มีวันหมดอายุ เพื่อที่เนื้อหาในเอกสารจะไม่สามารถดูได้อีกต่อไปหลังจากเลยเวลาที่กำหนดไว้

 • บังคับใช้นโยบายองค์กรที่ควบคุมการใช้และการเผยแพร่เนื้อหาภายในบริษัท

IRM ไม่สามารถป้องกันเนื้อหาจาก:

 • ลบ ขโมย หรือจัดเก็บและส่งด้วยโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น Trojan horses, ตัวล็อกการกดแป้นพิมพ์ และสปายแวร์บางชนิด

 • การสูญหายหรือความเสียหายเนื่องจากการกระทำของไวรัสคอมพิวเตอร์

 • การคัดลอกด้วยมือมนุษย์หรือการพิมพ์โดยดูจากการแสดงผลของหน้าจอของผู้รับ

 • การถ่ายรูปดิจิตอล (เมื่อข้อมูลแสดงบนหน้าจอ) โดยผู้รับ

 • คัดลอกโดยใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอของบริษัทอื่น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ของเนื้อหาในข้อความอีเมล ให้ดูที่ สร้างข้อความที่มีการจำกัดสิทธิ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×