การจัดการสิทธิ์และบทบาทสำหรับชุดคำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการให้สิทธิ์กับบุคคลเพื่อให้สามารถสร้างหรือจัดการคำในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำได้

สำหรับบทนำสู่ metadata ที่มีการจัดการฟีเจอร์ในMicrosoft SharePoint Server 2010 (รวมถึงแนวคิดที่ใช้ในบทความนี้และคำศัพท์บางรายการ), ดูที่บทนำสู่ metadata ใน SharePoint Server 2010 ที่มีจัดการ

ในบทความนี้

บทบาทของ metadata ที่มีการจัดการ

เพิ่มผู้ดูแลที่เก็บคำ

เพิ่มผู้จัดการกลุ่ม

เพิ่มผู้สนับสนุน

บทบาทของ Metadata ที่มีการจัดการ

ถ้าคุณต้องการสร้าง หรือจัดการคำ หรือคำที่มีการตั้งค่า โดยใช้เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ แล้วคุณจำเป็นต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ที่ชัดเจนเพื่อทำงานกับเงื่อนไขที่มีการจัดการ ขอบเขตของงานคุณสามารถทำได้ในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำจะถูกกำหนด โดยบทบาทเฉพาะที่คุณมอบหมาย ผู้ดูแลที่เก็บคำได้รับสิทธิ์ที่กว้างที่สุด ในขณะที่ผู้สนับสนุน (ไม่สับสนกับบุคคลที่มีระดับสิทธิ์สนับสนุนสำหรับไซต์) ที่มีสิทธิ์แบบจำกัดสุด และจำกัดการกระทำในระดับชุดคำ

เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำมีบทบาทดังต่อไปนี้

บทบาท

งานที่บทบาทนี้สามารถดำเนินการได้

ผู้ดูแลระบบฟาร์ม

 • สร้างที่เก็บคำใหม่

 • เชื่อมต่อกับเก็บคำที่มีอยู่

 • เพิ่ม หรือเอาผู้ดูแลที่เก็บคำ

ผู้ดูแลที่เก็บคำ

 • สร้างหรือลบกลุ่มชุดคำ

 • เพิ่มหรือเอาผู้จัดการหรือผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มออก

 • ปรับเปลี่ยนภาษาในการทำงานสำหรับที่เก็บคำ

 • นำเข้าชุดคำ

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ย้าย และลบชุดคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย เจ้าของ ผู้ติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการส่ง ของชุดคำ และชุดคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ผสาน ไม่ยอมรับ ย้าย และลบคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย ป้ายชื่อ ป้ายชื่อเริ่มต้น ของคำ และคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

ผู้จัดการกลุ่ม

 • เพิ่มหรือเอาผู้ให้การสนับสนุนออก

 • นำเข้าชุดคำ

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ย้าย และลบชุดคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย เจ้าของ ผู้ติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการส่ง ของชุดคำ และชุดคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ผสาน ไม่ยอมรับ ย้าย และลบคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย ป้ายชื่อ ป้ายชื่อเริ่มต้น ของคำ และคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

ผู้ให้การสนับสนุน

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ย้าย และลบชุดคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย เจ้าของ ผู้ติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการส่ง ของชุดคำ และชุดคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

 • สร้าง เปลี่ยนชื่อ คัดลอก นำมาใช้ใหม่ ผสาน ไม่ยอมรับ ย้าย และลบคำ

 • ปรับเปลี่ยนคำอธิบาย ป้ายชื่อ ป้ายชื่อเริ่มต้น ของคำ และคำพร้อมสำหรับการติดแท็กหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเหล่านี้ ดูบทความ TechNetบทบาทของ Metadata ที่มีจัดการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณกำหนดค่าชุดคำ คุณยังสามารถกำหนดบุคคลหรือกลุ่มความเป็นเจ้าของ ติดต่อ หรือผู้เกี่ยวข้องสำหรับชุดคำ ป้ายชื่อเหล่านี้สามไม่ให้แก่กลุ่มหรือบุคคลคุณกำหนดให้กับป้ายชื่อเหล่านี้มีสิทธิ์ที่ระบุเพื่อทำงานกับชุดคำ คุณสมบัติเหล่านี้แสดงวิธีที่มีประโยชน์เพื่อติดตามเจ้าของธุรกิจหรือผู้เกี่ยวข้องสำหรับชุดคำเพียงแค่

ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีจัดการได้รับการกำหนดค่า ทั่วไปผู้ใช้ของไซต์ ที่มีอย่างน้อยสนับสนุนสิทธิ์สำหรับเนื้อหาบนไซต์ อาจไม่สามารถทำงานกับ metadata ที่มีการจัดการในวิธีต่อไปนี้:

 • พวกเขาสามารถอัปเดค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการในรายการและไลบรารี (ถ้าเงื่อนไขที่มีการกำหนดค่าชุดที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการเหล่านี้จะเปิด และ ถ้าคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการให้เลือก fill-in) ผู้ใช้ไซต์ยังสามารถเพิ่มคำใหม่ลงในชุดคำเมื่อค่าสำหรับคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการการอัปเดต)

 • ผู้ใช้สามารถสร้างคำสำคัญขององค์กรคำใหม่เมื่อปรับปรุงคอลัมน์คำสำคัญขององค์กรสำหรับรายการหรือไลบรารีหนึ่งๆ

 • ผู้ใช้สามารถใช้การนำทาง Metadata ในรายการหรือไลบรารีเพื่อกรองข้อมูลที่แสดง

 • ผู้ใช้สามารถใช้คำที่มีการจัดการหรือคำสำคัญขององค์กรในแบบสอบถามการค้นหา จากนั้นปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาโดยอ้างอิงคำเหล่านี้

ผู้ใช้ไซต์ที่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น สมาชิกของกลุ่มเจ้าของไซต์) สามารถสร้างคอลัมน์ Metadata ที่มีจัดการใหม่สำหรับรายการ ไลบรารี หรือชนิดเนื้อหา เมื่อใดที่สร้างคอลัมน์เหล่านี้ พวกเขาสามารถสร้างชุดคำใหม่ที่อยู่ภายในไซต์คอลเลกชัน และพวกเขาสามารถจัดการคำในชุดคำเหล่านี้

อีก สิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำขึ้นอยู่กับว่ามีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบริการ Metadata ที่มีการจัดการและมีสิทธิ์ใดบริการให้กับบัญชีผู้ใช้พูแอปพลิเคชันสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูสิทธิ์ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงบริการ metadata ที่มีการจัดการ

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ดูแลที่เก็บคำ

คุณต้องเป็นผู้ดูแลฟาร์มหรือผู้ดูแลที่เก็บคำเพื่อกำหนดผู้ดูแลที่เก็บคำ หลังจากแต่ละคนได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ดูแลที่เก็บคำ พวกเขาจะมีความสามารถในการกำหนดผู้ดูแลที่เก็บคำอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม หรือเอาการจัดเก็บผู้ดูแลคำจากภายในการดูแลจากศูนย์กลาง ดูคำเพิ่มและเอาผู้ดูแลที่เก็บ

 1. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

 3. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เลือก Managed Metadata Service โปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการกำหนดผู้ดูแลที่เก็บคำ

 4. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบทรีทางด้านซ้าย เลือกโปรแกรมประยุกต์ Managed Metadata Service ถ้ายังไม่ได้เลือกไว้

 5. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ให้พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่อง ผู้ดูแลที่เก็บคำ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 6. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้ดูแลที่เก็บคำเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม

คุณต้องเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำในการเพิ่มผู้จัดการกลุ่มคนใหม่

 1. ให้ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มผู้จัดการกลุ่มสำหรับเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ (ถ้าคุณกำลังปรับปรุงกลุ่มภายในอยู่)

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

 4. ในบานหน้าต่างคุณสมบัติ เลือก Managed Metadata Service โปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการกำหนดผู้จัดการกลุ่ม

 5. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้าย ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มผู้จัดการกลุ่ม

 6. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ให้พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่อง ผู้จัดการกลุ่ม คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 7. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้จัดการกลุ่มเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ให้การสนับสนุน

คุณต้องเป็นผู้ดูแลที่เก็บคำหรือผู้จัดการกลุ่มของกลุ่มเฉพาะในการเพิ่มผู้ให้การสนับสนุนในกลุ่มนั้น

 1. ให้ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มผู้ให้การสนับสนุน (ถ้าคุณกำลังปรับปรุงกลุ่มภายในอยู่)

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การจัดการที่เก็บคำ

 4. ในหน้าต่างคุณสมบัติ เลือกการจัดการ Metadata ปพลิเคชันบริการที่คุณต้องการกำหนดผู้สนับสนุนสำหรับกลุ่ม

 5. ในบานหน้าต่างมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้าย ให้เลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มผู้ให้การสนับสนุน

 6. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ให้พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่อง ผู้ให้การสนับสนุน คุณยังสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาและเพิ่มผู้ใช้ได้ด้วย

 7. เมื่อคุณเพิ่มบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นผู้ให้การสนับสนุนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×