การจัดการรายการของผู้เข้าร่วมการประชุมในปฏิทิน 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแสดงรายการที่ติดต่อทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับการประชุม ที่ติดต่อเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงาน หรือแม้แต่ผู้ใช้ SharePoint Workspace อันที่จริง แม้จะเป็นเรื่องไม่ปกติ แต่ที่ติดต่อที่คุณแสดงรายการไว้ที่นี่อาจเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ก็ได้ คุณอาจแสดงที่ติดต่อบางรายการไว้เพียงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ สามารถเห็นชื่อที่ติดต่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาได้

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะแสดงบนแท็บโปรไฟล์การประชุม และในรายการบทสรุปที่แทรกวาระการประชุม

  1. การเปิดการประชุมเพื่อแก้ไข

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  3. คลิก ผู้เข้าร่วมประชุม

  4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพิ่มที่ติดต่อแบบเดียวกับที่คุณเพิ่มผู้รับเชิญพื้นที่ทำงานหรือที่ติดต่อ

  5. คลิก ตกลง

การลบผู้เข้าร่วมประชุม

  1. เปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

  2. คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบออกจากรายการ

  3. คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×